Statsrådet drog upp riktlinjerna för utbildningen och forskningen fram till år 2012

 
Likvärdiga möjligheter till utbildning, högtstående utbildning och forskning, tryggad tillgång på kunnig arbetskraft, vidareutveckling av högskolorna samt fortsatt högt kunnande hos undervisningspersonalen är exempel på prioriteringar inom utbildningen under de närmaste åren. Statsrådet fattade den 5 december ett principbeslut om utvecklingsplanen för utbildning och forskning åren 2007-2012.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/12/kesu.html?lang=sv
1138