Status for livslang læring

 
Rapporten ser på status, utfordringer og innsatsområder, og den konstaterer at muligheten for livslang læring er viktig for den enkeltes personlige utvikling, for utviklingen av demokrati og samfunnsliv og for å sikre verdiskaping i Norge. Til tross for reformer og mange gode tiltak, viser det seg likevel at det er vanskelig å nå fram til de lavt utdannede. Det er blant annet stort behov for dyktige veiledere. Hele rapporten finner du her
www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Kompetanse/
Livslang_%20laring_%20Norge2007.pdf