Stipend skal gi ukvalifiserte i skolen pedagogisk utdanning

 

 

Den som mangler, men er kvalifisert til, pedagogisk utdanning, skal nå kunne søke stipend for å utdanne seg til fullt kvalifisert lærer. Dette er ei ny ordning for ansatte i skolen som ikke har pedagogiske utdanning. Kunnskapsdepartementet melder at dette skal gjelde både yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.

Ordninga skal finansieres av de 50 millionene i statsbudsjettet for 2015 som er satt av til ikke-kvalifiserte ansatte i undervisningsstillinger. De som har høyere utdanning eller fagutdanning som kvalifiserer til pedagogisk utdanning, skal kunne få stipend for å ta utdanninga.  

Läs mer

Källa: Utdanningsnytt.no