Stipendier för fördjupade studier om svenskt folkbildningsarbete

 

 
Ansökningar om stipendium för 2014-15 skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 15 maj 2014. Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser härmed två stipendier för fördjupade studier som rör svenskt folkbildningsarbete. Stipendierna är på 50 000 kronor vardera.

File Size: 455,4 KiB
File Hits: 101
File Last Updated: 12:30 2014-03-05