Stödmaterial om alfabetisering

 

Detta stödmaterial vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare på språkintroduktion.

 

Skolverkets stödmaterial, som kan användas för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling, är framtaget för att visa ur ett didaktiskt perspektiv hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. I materialet finns en bok bestående av kunskapsöversikt, fristående webbtexter och ett 20-tal filmer som behandlar grundläggande litteracitet.

Läs mer

Källa: Stockholms universitet

litteracitet_web.jpg