Stödmaterial om SeQF-nivåplacering till utfärdare utanför det offentliga utbildningssystemet publicerat

Nu har MYH publicerat stödmaterial, i form av en handbok, för ansökan om inplacering i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

 

Handboken ska hjälpa utfärdare utanför det offentliga utbildningssystemet att ansöka om SeQF-nivå för sin kvalifikation.

Stödmaterialet är framtaget tillsammans med experterna Torbjörn Matsson från Jönköpings Tekniska Högskola och Thomas Petersson från Skärteknikcentrum, som bidragit med innehållet och utformning.

Handboken innehåller kriterier, metoder och exempel på framtagningsprocesser som kan användas i arbetet med att härleda och definiera kvalifikationer. Syftet är att ge er som utfärdare utanför det offentliga utbildningssystemet verktyg för att formulera resultat av lärande, som möjliggör nivåplacering i SeQF samt bedömning och erkännande av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationen avser att leda till.

Läs mer

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

1081