Stolt över den fria bildningen

 

Musiksalen i Alandicas Kultur och Kongress var i det närmaste fullsatt när ABF-Åland arrangerade sitt jubileumsseminarium ”Behövs folkbildning och bildningsförbund?”. Seminariet var öppet för allmänheten och i publiken fanns också inbjudna representanter från olika bildningsförbund runtom i Norden.

Lusten är viktig för folkbildningsarbetet

Efter några inledande ord från ABF:s verksamhetsledare Mia Hanström talade Sveriges tidigare kulturminister Bengt Göransson under rubriken ”Mellan uppoffring och självtillfredsställelse”. Med en mångårig erfarenhet från politiken och som aktiv inom folkrörelsen lade Göransson fram olika tankar kring folkbildningsarbete i dagens samhälle. Bland annat poängterade han det självklara med att en människa gör större framsteg med lust än med olust och att det är därför som lusten bör spela en central roll inom folkbildningsarbetet.

God infrastruktur ger utvecklingsmöjligheter

Även Marie Ericsson som handlägger folkrörelsefrågor vid utbildningsdepartementet i Sverige medverkade. Hon talade om den statliga utbildningspolitiken och vikten av att staten aktivt skapar en god infrastruktur för att organisationer ska få möjligheter att utvecklas.

Den fria bildningen på Åland

En övergripande presentation om politiken som förs på Åland inom folkbildningsfrågor hölls av utbildnings- och kulturminister Johan Ehn:
– På Åland finns förutom ABF-Åland också bildningsförbunden Medis, Ålands bildningsförbund, Öppna Högskolan och Ålands Folkhögskola. Det man däremot kan  se är att det finns ett behov av att klargöra rollerna mellan de olika aktörerna.
Generellt menade Ehn att det idag finns många utvecklingsmöjligheter inom all sorts vuxenutbildning på Åland. Han poängterade:
– Jag är stolt över att den fria bildningen på Åland enligt lag inte är begränsad till  specifika ämnen.
Det ekonomiska läget till trots så planeras inga större inbesparingar på Åland när det gäller den fria bildningen, något som enligt Ehn görs med 15-20% i övriga Finland.

Värdefulla bildningsförbund

Under kvällen konstaterades att bildningsförbunden är viktiga för allas rätt till bildning och att samhället bör ta sitt ansvar så att olika bildningsförbund kan finnas. Kvällens nordiska gäster lyfte också fram att det nordiska samarbetet inom ABF är värdefullt och att det finns stora möjligheter att utveckla det ytterligare.
ABF:s verksamhet på Åland går tillbaka 30 år i tiden och består idag av 28 medlemsorganisationer. Verksamheten driver olika projekt och har utbildningstillfällen, kurser, seminarium och studiecirklar som erbjuds på olika nivåer och för olika åldrar, något som är typiskt för den fria bildningen. Finansieringen av ABF:s verksamhet sker huvudsakligen via verksamhetsbidrag från landskapsregeringen, så kallade paf-medel. Även om den politiska agendan inom ABF:s verksamhet ifrågasattes något under kvällens avslutande paneldiskussion, så var panelen enig om att folkbildning och bildningsförbund är viktigt för ett samhälle. Det poängterades också att det inte finns några hinder för att skapa fler bildningsförbund på Åland om behov och intresse finns.

Länkar:
Abf-Åland: www.abfaland.ax
Työväen Sivistysliitto TSL (Finland): www.tsl.fi

Publicerad 3.12.2012