Stor forskel blandt flygtninge på mænds og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet

Fire år efter kvindelige flygtninge har fået opholdstilladelse i Danmark, er 5 pct. i beskæftigelse. Det er en meget lavere beskæftigelse end blandt mandlige flygtninge: Her er knap 20 pct. i job efter fire år. Den kønsmæssige forskel adskiller sig fra kvinder og mænd med dansk baggrund, hvor beskæftigelsesgraden er sammenfaldende og høj for begge køn

 
Fire år efter kvindelige flygtninge har fået opholdstilladelse i Danmark, er 5 pct. i beskæftigelse. Det er en meget lavere beskæftigelse end blandt mandlige flygtninge: Her er knap 20 pct. i job efter fire år. Den kønsmæssige forskel adskiller sig fra kvinder og mænd med dansk baggrund, hvor beskæftigelsesgraden er sammenfaldende og høj for begge køn.
Der er ifølge analysen flere årsager til flygtninge kvinders lavere beskæftigelse, bl.a. mangel på erhvervserfaring, et andet kulturkodeks i forhold kvindens rolle og forståelse af alder. Flygtningekvindernes lave beskæftigelsesfrekvens har en høj pris - for kvinderne selv og for samfundet, udtaler bl.a. Forskningschef ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, Jan Rose Skaksen.
Analysen er gennemført af Lars Larsen fra analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight,
Læs mere: