Stor rapport om studieforbund og kursøkonomi

 

Halvparten av kursarrangørene sier at tilskuddet er av avgjørende eller vesentlig betydning for kursvirksomheten. Det er ett av funnene i rapporten «Økonomi i studieforbund», som ble laget av Oxford Research sammen med revisjonsselskapet BDO på oppdrag fra Vox.

I rapporten heter det at «Halvparten av kursarrangørene, altså 22 av de 44 som har besvart spørsmålet, ville enten ikke ha gjennomført kurs-/opplæringsaktiviteten sin i det hele tatt eller kun med store justeringer dersom voksenopplæringstilskuddet bortfaller.»
- Dette viser hvor viktig voksenopplæringstilskuddet er for at det skal finnes et kurstilbud, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet. - Om disse tallene er representative for hele feltet, så muliggjør tilskuddet over 20 000 kurs i året. Det er mye læring for pengene, sier Holstad.

Les saken på vofo.no her 

Les hele rapporten her

1360