Störf í opinbera geiranum flutt frá höfuðborginni út á land

 

 

Umfangsmesti flutningur opinberra starfa í Danmörku nokkru sinni.

Ríkisstjórnin mun á næsta ári flytja um það bil 3.900 störf innan opinberra stofnana frá höfuðborginni til fjögurra annarra landshluta. Meira en 10 prósent af um það bil 32.000 viðhlítandi starfa í höfuðborginni verða flutt. 

Þrjú svið sem heyra undir ráðuneyti barna, kennslu og jafnréttis verða flutt til þriggja mismunandi staða: Námsmatsstofnunin verður flutt til Holbæk ásamt fjölda annarra stofnana á sviði kennslu og rannsókna. Miðstöð kennslu í náttúru-, tækni-, og heilbrigðisgreinum verður komið fyrir við akademíuna í Sorø í nánum tengslum við Science Talent. Deilu- og kærunefndum vinnustaðanáms verður komið fyrir í Víborg ásamt öðrum einingum sem einnig sinna kærumálum. Hvað varðar starfsemi mennta- og vísindaráðuneytisins þýðir það að miðstöð vottunar verður flutt til Holbæk og skrifstofa vísindaráðs sem heyrir undir dönsku stofnunina um rannsóknir og nýsköpun verður flutt til Óðinsvéa.

Lesið bæklinginn ”Bedre balance

Nánar