Studiebesøk hos FuN; tema er bruk av IKT for å støtte spesielle behov i utdanningen

 

 

Nordisk studiebesøk hos FuN: Nordplus-prosjektet OrdiNord besøker onsdag 17. september Fleksibel utdanning Norge, for å lære mer om bruk av IKT i tilretteleggingen for spesielle behov i utdanningen.

Studiebesøket innledes med innlegg av Lisbeth Wannebo, (t.v) Norsk Nettskole, som skal snakke om dysleksi.