Studiecirkeldeltagare 2008

 

 
Av Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren. Publicerad 2009
En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet. Studien bygger på resultat från en enkätundersökning till 10 800 personer som deltagit i studiecirklar 2008. Citat från 50 intervjuer som genomförts finns med för att belysa resultaten.