Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

 

Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet för fjärde gången genomfört en kvantitativ undersökning bland den svenska allmänheten. Allmänhetens positiva attityder är en förutsättning för att nya deltagare ska hitta till folkbildningen. Den positiva inställningen är också ett kvitto på att många känner till att erfarenheter och kunskap som erhållits hos studieförbunden är värdefulla. I en rapport redovisas resultatet från årets mätning med jämförelse mot tidigare år.

Läs mer på Studieförbunden.se.

1428