Studieförbunden måste släppas in på flyktingförläggningarna

 

 
Folkbildningsrådet klargjorde i december 2014, att ”studieförbunden kan inte använda statsbidraget för att arrangera verksamhet för