Studiestödet försämras i Finland

 

 

Staten ska fortsätta att minska på sina utgifter och riktar nu blickarna mot studiestödet. Nya lagar träder i kraft 1 augusti 2015 om propositionen går igenom.

Enligt förslaget skall studerande som redan avlagt högskoleexamen inte ha rätt till studiestöd för en annan högskoleexamen på motsvarande nivå. Man kommer fortfarande att kunna beviljas stöd efter avlagd högskoleexamen i syfte att avlägga påbyggnadsexamen, fullgöra ett yrkesutbildande fortbildningsprogram eller någon annan studiehelhet som ger tjänstebehörighet. Syftet med ändringen är att påskynda övergången till arbetslivet, att studieplatserna fördelas på ett bättre sätt samt att minska statens utgifter. 

Man föreslår att begränsningen träder i kraft den 1 augusti 2016 och tillämpas på studier som leder till högskoleexamen, för vilka den studerande tar emot en studieplats i utbildning som inleds den 1 augusti 2016 eller därefter. Den nya begränsningen innebär besparingar från och med 2016 på så sätt att den totala besparingen uppgår till 10,5 miljoner euro år 2019. Antalet stödberättigade minskar med uppskattningsvis 3 200 studeranden fram till 2019. Förslaget baserar sig på regeringens rambeslut som slogs fast under våren. 

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet