Styrelsebeslut för valideringen framåt

På Åland har vägen till validering av kunskaper på såväl gymnasial- som högskolenivå tidigare varit otillgänglig för personer som inte varit inskrivna vid skolorna. Men nu berättar utbildningsplanerare Monika Sundqvist att det vid Ålands gymnasiums senaste styrelsemöte fattades ett beslut som luckrar upp detta på gymnasienivå.

 
Monika Sundqvist privat. Monika Sundqvist

Behovet av validering har diskuterats länge, men att få det att fungera i praktiken på Åland har tagit längre tid än väntat. Efter EU-kommissionens uppmaning till alla medlemsstater (2006) att upprätta strukturer för validering inom fem års tid initierades ett valideringsprojekt. Valideringsprojektet avslutades i april 2013 efter två förlängningsperioder. En valideringslag kom 2011, och en ny vid årsskiftet 2015.

- Att kunna validera mot eller genom fristående examen gör att även arbetserfarenheten inkluderas. Då valideras hela din kunskap utan att det spelar någon roll hur du lärt dig. Många olika branscher har beröringspunkter, service och företagsamhet till exempel kan man lära sig på många sätt och i många sammanhang, det är något som inte alla tänker på, berättar Sundqvist.

Gymnasiereformen behövde landa

Parallellt med arbetet att hitta konkreta strukturer och former för valideringen har också en gymnasiereform drivits igenom. Sundqvist lyfter fram vikten av att låta Yrkesgymnasiet få hitta sina former först även om valet förde med sig att många inblandade upplevde en lång väntan. Genom att låta gymnasiereformen landa skapades bättre förutsättningar för att hitta hållbara strukturer kring valideringen. Sundqvist konstaterar att bitarna nu börjar falla på plats: 

- Då, när den nya lagen kom kändes det ändå ganska långt borta. Det var så abstrakt. Men nu, ett år senare, känns det konkret och som att det kommer att fungera. Och det är inte genom någon magisk papper som man fick känslan av förut.

De tre utbildningsplanerarna har delat in sitt arbete så att de ansvarar över tre olika specialområden både vad gäller yrken och examina. Cecilia Stenman ansvarar för de tekniska området, Marica Eliasson för social- och hälsovård och Monika Sundqvist för hotell- och restaurangbranschen, företagsekonomi och data. I februari anställdes också vuxenutbildningssamordnaren Jennika Kullman, som bland annat ansvarar för kontakten med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). Kullman kommer också arbeta med den grundläggande kartläggningen för att bedöma om en validering av kunskapen är möjlig på gymnasienivå.

validering_aland.jpg
Foto: Daniel Eriksson

Steget framåt

I slutet av mars behandlade Ålands gymnasiums styrelse en skrivelse från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet där de efterfrågade möjligheterna att kunna validera kunskapen hos sina kunder. Styrelsen fattade ett beslut som innebär ett viktigt steg framåt för valideringen på Åland. Både kriterier och kostnadsförslag för gymnasiets valideringssystem klubbades igenom. Ett sådant beslut, menar utbildningsplanerare Sundqvist, öppnar upp för validering av kunskap även hos personer som inte är inskrivna som elever vid gymnasiet.

Via Ams, försäkringsbolag, FPA och näringsliv kan det således bli möjligt för arbetssökande och personer som av någon orsak funderar på att, eller behöver, byta yrke att validera sin kunskap. Även anställda och personer som vill få ett examensintyg, för att möjliggöra en fast anställning, kan ha möjlighet att valideras antingen på egen bekostnad eller arbetsplatsens.

- Vi hoppas det ska kunna växa så att också en privatperson, på eget initiativ, ska kunna validera sina kunskaper men i dagsläget avstår man nog på grund av kostnaderna säger Sundqvist, och informerar om att bara den grundläggande kartläggningen kommer kosta 300 €.

Validering inom Ålands gymnasium kan erbjudas endast för yrken och utbildningar på gymnasienivå.

Länkar:

www.gymnasium.ax

www.ams.ax

www.regeringen.ax