Styrker opplæring i arbeidslivet

 

Regjeringen styrker tiltakene Basiskompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten, som bidrar til omstilling og bedre integrering i arbeidslivet.

 

Regjeringen satser på kompetanse for å styrke utsatte arbeidstakere i et tøft arbeidsmarked. BKA og BKF får de nye navnene Kompetansepluss arbeid og Kompetansepluss frivillighet.

− Denne satsingen er veldig gledelig og nødvendig. Raske endringer i arbeidslivet er blitt det normale, og omstillingene vi står overfor må møtes med mer kompetanse, sier Vox-direktør Gina Lund.

Läs mer

Källa: Vox