Suomi ottaa käyttöön lukuvuosimaksut Euroopan ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille

 

 

Suomalaiset korkeakoulut voivat vuodesta 2016 alkaen periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Hallituksen esityksen mukaan maksuja voidaan periä korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa. Lukukausimaksun alaraja olisi vähintään 1500 euroa lukuvuodessa. Esityksen tavoitteena on edistää korkeakoulujen mahdollisuuksia koulutusvientiin sekä laajentaa korkeakoulujen rahoituspohjaa.

Lukuvuosimaksujen käyttöönotto korostaa koulutuksen laadun merkitystä kilpailutekijänä. Tarkoituksena on kehittää myöhemmin kannusteita lukukausimaksuja maksaneiden opiskelijoiden jäämiseksi Suomeen.

Lisää aiheesta​