Svenska för hälsovårdspersonal och -studerande

 

 

Förutom språkträning, erbjuder sidan information och verktyg för att söka anställning, information om Finland och hur man nätverkar. Sidan stöder också engelska-svenska och ryska-svenska inlärning. Den har understötts av Svenska kulturfonden.
www.vardsvenska.fi 

Kolla också projekten bl.a. endel Leonardo projekt som har länkats till sidan med språkinlärningsmaterial och redskap anpassade till yrkesutbildningens behov:
www.vardsvenska.fi/se/about/other-projects