Svenskundervisning för invandrare bör formas efter individen

 

 

Granskningen visar bland annat att undervisningen inte utgår från elevernas erfarenhet och intressen och att samverkan mellan sfi, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten inte fungerar på ett bra sätt.
De som deltar i sfi har skilda erfarenheter och mål och därför behöver utbildningen i större utsträckning utformas efter individen. Möjligheten för deltagarna att påverka utbildningen behöver stärkas. De som deltar i sfi behöver också ges förutsättningar att kombinera studierna med familjeliv och annan sysselsättning.

Läs mer: Skolinspektionen.se.