Syksyn budjettiesityksessä suuria koulutuspanostuksia

 

Hallitus tukee nuorten työllistymistä

Hallitus parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia mm. alentamalla ravintoloiden ALV-prosenttia. Työvoimapolitiikan alueella esitetään panostuksia, joiden avulla perusasteen tai toisen asteen kesken jättäneet nuoret saataisiin suorittamaan loppuun opintonsa. Myös nuorten työtakuujärjestelmän laatua ja toimintamuotoja halutaan parantaa.

Lisäksi esitetään olemassa olevan koulutusjärjestelmän puitteissa tapahtuvia uusia panostuksia aikuisten ammatilliseen toisen asteen koulutukseen ja ammattikorkeakoulujärjestelmään. Kaiken kaikkiaan koulutuksen uudistamiseen on tulevassa budjettiesityksessä varattu noin 7,5 miljardia kruunua.

Lisää aiheesta (ruotsiksi) Ruotsin hallituksen verkkosivuilla: HTML 

Budjettiesityksessä panostetaan koulutukseen

Budjettiesitykseen sisältyy erilaisia suuria koulutuspanostuksia. Matematiikan opetusta parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen avulla, hyville opettajille kaavaillaan uratikkaita, humanististen ja yhteiskunnallisten aineiden opetusta parannetaan korkeakouluissa ja aloituspaikkoja lisätään lääkärin, hammaslääkärin, sairaanhoitajan ja diplomi-insinöörin (civilingenjör) koulutusohjelmiin.

Opettajien täydennyskoulutusohjelma Lärarlyftet II käynnistetään. Laillistetut opettajat, joilta puuttuu pätevyys jossain heidän opettamassaan aineessa (tai tietyllä luokka-asteella), tarjotaan pätevöittävää koulutusta. Budjettiesityksessä on varattu erityisiä varoja ammattiopettajien ja epäpätevien opettajien täydennyskoulutukseen.

Lisää aiheesta Ruotsin hallituksen verkkosivuilla: HTML

1291