1135 • innovation |
  04-05-2012

  Bakgrunn - Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling

  Nordisk innovasjon i voksnes læring

  En kreativ tanke har liten verdi om den ikke kan omsettes i praksis. Det er først i nytteverdien at det innovative kommer fram. I alle tider har gode pedagogiske ideer kommet fram uten at det har ført til endringer i læring. Av og til skjer det at vi får det til – at vi tenker, at vi setter i gang og lykkes på en slik måte at det nye blir bestående og ettertraktet.
  Det er dette som står i fokus når Innovasjonskonferansen 2012 foregår i Oslo 4. til 5. juni 2012.