Filter DialogWeb, Nyheter basic skills  • Dagen innehöll också workshops, där vi diskuterade hur vi skall gå vidare.
    baskunskaper |Norden
    12-07-2016

    Hål i den nordiska basen försvagar

    Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.