Filter Rapporter 2014, nvl-rapporter • vägledning kompetensutveckling |Norden
  12-12-2014

  Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

  Formålet med notatet er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande.

 • vägledning kompetensutveckling |in English
  12-12-2014

  A Nordic perspective on career competences and guidance

  The objective for this concept note is to contribute to a shared Nordic frame of understanding for career competences which can be used in the ongoing development of guidance in the Nordic countries.

 • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Quality Model for Validation in the Nordic Countries

  This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.

 • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Gæðalíkan fyrir raunfærnimat

  Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.