5483  • yrkesutbildning utbildningspolitik |Sverige
    04-02-2013

    Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet

    Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blir Nordiska ministerrådets ordförandeland. Inom utbildningsområdet kommer flera konferenser och aktiviteter att äga rum under året.