Filter Rapporter 2016, andra rapporter • vuxnas lärande |Norden
  19-10-2016

  Utvärdering av NVL 2016

  Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

 • adult education |International
  03-10-2016

  GRALE III - the third Global Report on Adult Learning and Education (ALE)

  This report draws on monitoring surveys completed by 139 UNESCO Member States.

 • research learning outcomes |Europa
  20-06-2016

  Validation of Non-formal MOOC-based Learning

  This report presents the outcomes of research, conducted between May 2014 and November 2015, into emerging practices in assessment,

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |Norden
  14-06-2016

  Arbejdsliv i Norden – Udfordringer og forslag

  Poul Nielson, tidigare dansk EU-kommissionär och minister, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning av