Filter Rapporter 2018, andra rapporter • |Danmark
  21-12-2018

  Understanding prior learning - Knowledge and inspiration for practice

  The purpose of this overview is to contribute to the formation of a common language and understanding of the concept ofprior learning and

 • |Danmark
  21-12-2018

  Forstå realkompetencer - Viden og inspiration til praksis

  Formålet med denne oversigt er at bidrage til at skabe fælles sprog og forståelse omkring begrebet realkompetence og hvad det vil sige at

 • Kilde: https://www.norden.org/da/node/24326
  |Norden
  30-10-2018

  Global goals for local priorities

  The 2030 Agenda at local level

 • veiledning |Norge
  24-10-2018

  Career guidance in the Norwegian Correctional Service

  Results from a survey among counsellors in the prison education system

 • efter- og videreudddannelse |
  01-08-2018

  Aftenskolerne – hvordan har de det?

  Rapporten giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og

 • vocational education and training |
  01-08-2018

  The changing nature and role of vocational education and training in Europe

  Based on analysis of developments during the past two decades (1995-2015), the report provides important insights into the responsiveness

 • integration |
  01-08-2018

  Nyanlända kvinnors etablering

  En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna.