Filter Rapporter 2006, nvl-rapporter  • Johannes Jansson/norden.org
    demokrati IKT kompetens |Norden
    24-07-2006

    Flexibelt lärande, it och demokrati

    Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.