Filter Rapporter 2010, nvl-rapporter • vejledning realkompetens |Norden
  25-07-2010

  E-værktøjer och realkompetencer

  av Håkon Grunnet, konsult och Anne-Marie Daler Larsen, adjunkt vid Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR), Danmark, 2010

 • vägledning realkompetens |Norden
  25-07-2010

  E-tools and validation

  by Håkon Grunnet, consultant and Anne-Marie Daler Larsen, assistant lecturer at the National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning (NVR), Denmark, 2010

 • prior learning adult education |Norden
  25-07-2010

  Challenges in the work of recognition/validation of prior learning in the Nordic countries

  The NVL expert network regarding validation has been asked to identify common Nordic challenges in the field of validation.

 • realkompetence voksenlæring |Norden
  25-07-2010

  Udfordringer i arbejdet med anerkendelse af realkompetence (ark)/validering i de nordiske lande

  NVLs ekspertnetværk vedrørende validering har fået som opgave at identificere fællesnordiske udfordringer på valideringsfeltet.

 • raunfærni nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  25-07-2010

  Áskoranir í raunfærnimati (ark) á Norðurlöndum

  Sérfræðinganeti NVL um raunfærnimat hefur verið falið það verkefni að finna samnorrænar áskoranir er snúa að raunfærni.
  Þessi greinargerð byggir á skýrslum frá löndunum, rituðum vorið 2009.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Norden
  25-07-2010

  Kvalitetsbegreppet inom nordisk vuxenutbildning

  I rapporten redovisas resultaten från ett Nordplus Vuxen projekt vars syfte var att undersöka och sedan beskriva likheter och olikheter i ...

 • kvalitetssikring voksnes læring |Norden
  25-07-2010

  ”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

  ”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |Norden
  24-07-2010

  Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna

  Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010

 • innovation folkbildning |Norden
  24-07-2010

  Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden

  I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010