Filter DialogWeb hollbar utveckling, relatert  • hållbar utveckling näringsliv |Norden
    22-04-2014

    Bærekraftig kunnskap

    -Klimaendringer er både et lokalt og et globalt problem.(…)Klimasaken krever en offentlig og demokratisk debatt som vi alle må delta i dersom vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn for barnebarna.