Filter Nätverk projekt, vejledning  • Foto: Kial.nu
    realkompetence |Norden
    25-05-2020

    Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet

    Projektet bidrager overordnet til en styrkelse af en bred karriereforståelse og -udvikling på et arbejdsmarked, hvor accelerationen i behovet for omstilling og livslang læring er stigende.