aktivt medborgarskap • |Sverige
  20-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • |Åland
  17-01-2013

  Teknik för bättre omsorg

  Tänk dig en interaktiv ”tv-kanal” med program, kurser och utbildningar där du hemifrån inte bara diskuterar ansikte-mot-ansikte med de som som är i sändning, utan också med övriga deltagare. Kanske låter det som en science fiction version på studiecirklar, men det finns redan idag och målgruppen är äldre människor.

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Sverige
  08-01-2013

  Klassmorfar minskar generationsklyftorna

  Sveriges välfärdssystem gör att det här är ganska ovanligt med generationsmöten genom ideellt arbete. Projektet Klassmorfar är ett exempel på hur man kan minska åldersdiskriminering på arbetsplatserna.

 • |Finland
  18-12-2012

  Nuorten haaste Pohjoismaille

  Villejä, raikkaita ja erilaisia ideoita, totesi ministeri Stubb pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta pohtineelle nuorten työryhmälle. Ryhmän ministerille luovuttamassa raportissa etsitään myös vastausta siihen, miten pohjoismaisuus näkyy nuorten arjessa.

 • |Island
  17-12-2012

  Unglingar ögra samstarfi Norðurlandanna

  Hugmyndir ykkar eru villtar, ferskar og frumlegar, sagði samstarfsráðherra Norðurlandanna Aleksander Stubb við hóp unglinga sem hann hafði skipað til þess að huga að framtíð norræna samstarfsins. Í skýrslunni sem hópurinn afhenti ráðherranum er meðal annars fjallað um birtingamynd norræna samstarfsins í lífi ungs fólks.

 • |Finland
  17-12-2012

  Islannin opetusministeriö julisti haettavaksi rahoitusta islanninopetukseen keväällä 2013

  Rahoitusta voidaan anoa sellaisen islannin kielen opetuksen järjestämiseen, joka ei ole osa yleissivistävää

 • |Sverige
  14-12-2012

  Ungdomar utmanade Norden

  Ni har vilda, fräscha och originella idéer, konstaterade nordiska samarbetsministern Aleksander Stubb inför den arbetsgrupp av ungdomar som han tillsatt för att fundera på det nordiska samarbetets framtid. I rapporten som arbetsgruppen överräckte åt ministern dryftades bland annat hur det nordiska syns i unga människors vardag.

 • |Island
  12-12-2012

  Auglýsing um styrki til námskeiða í íslensku vorið 2013

  Auglýst er eftir umsóknum um styrki til námskeiða í íslensku sem ekki eru hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi.

 • |Norge
  12-12-2012

  Utdanningsdepartementet utlyser bevilgning til kurser i islandsk voren 2013

  Utlysing etter søknader om bevilging til kurser i islandsk som ikke er del av almen utdanning på grunn- eller videregåendeskole stadium.

 • |Finland
  22-11-2012

  Miten useammat saadaan käyttämään nettiä?

  Kenellä on hauskin, kiinnostavin tai kenties erilaisin idea tietoyhteiskunnan ulkopuolelle jääneiden saamiseksi siihen mukaan? Digidel-kampanja, joka edistää koko väestön osallistumista tietoyhteiskuntaan, haastoi Digidel-teemapäivänä kaikki ideoimaan keinoja, joiden avulla yhä useammat ihmiset tulisivat osallisiksi tietoyhteiskunnasta.

 • demokrati näringsliv |Sverige
  21-11-2012

  Vi måste prata om rättvisa mellan generationerna

  Då tv-producenten och politikern Osku Pajamäki som 36-åring år 2006 skrev boken Ahne sukupolvi (på svenska Den giriga generationen) uppstod stort rabalder, inte minst bland partifränderna i det socialdemokratiska lägret. Han vågade nämligen påstå att det är de stora åldersklasserna födda under och efter kriget på 1940-talet i Finland, som kapat åt sig välstånd på bekostnad av de yngre generationerna. I fjol gav Osku Pajamäki ut en ny bok kring samma tema.

 • |Island
  19-11-2012

  Hvernig fjölgum við notendum Netsins?

  Hver á skemmtilegustu, áhugaverðustu eða ef til vill algerlega öðruvísi hugmynd að því hvernig hægt er að fanga þá sem sem eru utan rafræna samfélagsins? Á Digidel deginum í Svíþjóð var átaki um efnið hrint af stað; verum með í Digidel og segið þið okkur frá ykkar hugmyndum um hvernig við virkjum fleiri til þátttöku í rafrænu samfélagi.

 • |Sverige
  12-11-2012

  Hur får vi fler att använda nätet?

  Vem har den roligaste, intressantaste, eller kanske mest annorlunda idén för att få dem som står utanför den digitala gemenskapen att hamna i den? På Digideldagen lanserades Utmaningen, gå med i Digidel och bidra med hur ni tror att vi kan få fler digitalt delaktiga i samhället.

 • |Island
  23-10-2012

  Áætlanir um menntun og atvinnuþátttöku til 2025

  Heimastjórnin á Grænlandi, Naalakkersuisut, hefur gefið út áætlun um velmegun og velferð í Grænlandi fram til ársins 2025, undir yfirskriftinni „Okkar framtíð – mín og þín ábyrgð. Á leið til 2025“.

 • |Island
  23-10-2012

  Lifa allt lífið

  Ellilífeyrisþegar í dag eru hraustir og virkir. Margir óska ekki að hætta störfum við 65 ára aldur. Samtímis vilja margir vinna áfram á nýjan hátt frekar en að sitja fastir í gömlum hjólsförum. Nýútkomin bók, Lifa allt lífið (Leva hela livet), er hugsuð sem grundvöllur umræðna um nýja tegund öldrunar. Nánar tiltekið er bókinni ætlað að veita innblástur til íhugunar um hvaða þýðingu atvinna og nám hafa fyrir hinn svo kallaða þriðja aldur.

 • |Island
  23-10-2012

  Alþýðufræðslan og kaupfélögin hefja samstarf

  Samtök danskra kaupfélaga, FDB og Samtök danskra lýðskóla, FFD hafa hafið samstarf.

 • |Finland
  23-10-2012

  Suunnitelma koulutuksen ja työllisyyden kehittämisestä vuoteen 2025 asti

  Grönlannin hallitus Naalakkersuisut on julkistanut vuoteen 2025 ulottuvan suunnitelman, jonka tavoitteena on vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen. Suunnitelman otsikko kuuluu (vapaasti käännettynä): "Tulevaisuutemme - yhteinen vastuumme. Vuotta 2025 kohti."

 • |Finland
  23-10-2012

  Leva hela livet - tuore kirja uudenlaisesta ikääntymisestä

  Eläkkeelle jäävät ovat nykyisin vielä hyväkuntoisia ja aktiivisia, ja monet haluavat jatkaa työntekoa 65 ikävuoden jälkeenkin. Työtapoja halutaan kuitenkin ehkä uudistaa urautumisen ehkäisemiseksi. Tuore kirja Leva hela livet on tarkoitettu uudenlaisesta ikääntymisestä käytävän keskustelun lähtökohdaksi. Tarkemmin sanottuna kirjan tarkoituksena on innostaa lukijoita pohtimaan, mitä työ ja oppiminen merkitsevät niin sanotussa kolmannessa iässä.

 • |Finland
  22-10-2012

  Osuuskauppajärjestö tekee yhteistyötä kansansivistysalan kanssa

  Tanskalainen osuuskauppayhdistys FDB ja Tanskan kansanopistoyhdistys FFD ovat aloittaneet yhteistyön.

 • |Danmark
  19-10-2012

  Nyt samarbejde mellem Folkeoplysning og Brugsforeninger

  FDB – Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og FFD – Foreningen For Danske Folkehøjskoler har indledt samarbejde.

 • |Danmark
  18-10-2012

  Planer om uddannelse og beskæftigelsesfremme frem til 2025

  Naalakkersuisut har udgivet en plan for velstand og velfærd i Grønland frem til år 2025, med overskriften ”Vores fremtid – mit og dit ansvar. På vej mod 2025”.

 • |Sverige
  18-10-2012

  Leva hela livet

  Dagens nyblivna pensionärer är pigga och aktiva. Många vill inte sluta jobba vid 65 år. Samtidigt kanske man vill jobba vidare på nya sätt och inte gå i gamla hjulspår. En nyutkommen bok, Leva hela livet, är tänkt att fungera som en utgångspunkt för att diskutera det nya åldrandet. Mer specifikt är boken tänkt att ge inspiration till att reflektera över vad arbete och lärande betyder under den så kallade tredje åldern.

 • |Island
  26-09-2012

  Verkefni um sjálfbæra þróun í Sisimiut

  Þann 18. ágúst sl. var haldið innblástursnámskeið í Menningarhúsinu Taseralik i Sisimiut, þar sem fulltrúar sveitarfélagsins Qeqqata og Villum sjóðsins hrintu af stað verkefni um sjálfbærni.

 • |Finland
  26-09-2012

  Kestävän kehityksen hanke Sisimiutissa

  18. elokuuta Sisiumiutissa kulttuuritalo Taseralikissa pidettiin inspiraatioseminaari, jossa käynnistettiin Qeqqatan kunnan ja tanskalaisen Villum-säätiön kestävään kehitykseen liittyvä hanke. Seminaarissa oli 120 osallistujaa: kuntahallinnon, elinkeinoelämän ja Grönlannin hallituksen edustajia, koulutus- ja sosiaalialan, tekniikan ja ympäristöalan sekä elinkeinojen kehittämisen asiantuntijoita.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Bæredygtighedsprojekt i Sisimiut

  Den 18. august var der ”inspirationsseminar” i kulturhuset Taseralik i Sisimiut, hvor Qeqqata Kommunia og Villum Fondens ”Bærdygtighedsprojekt” blev sat i gang.

 • |Island
  24-04-2012

  Ráðleggingar um beitingu félagsmiðla í kennslu

  Finnska menntamálastofnunin hefur gefið út ráðleggingar um beitingu félagsmiðla í kennslu. Markmiðið er að nemendur fái jöfn tækifæri til þess að notfæra sér félagsmiðla sem þátt í borgarafærni í upplýsingasamfélagi.

 • |Finland
  19-04-2012

  Opetushallitukselta suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä

  Opetushallitus on antanut suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä. Suosituksilla edistetään oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia oppia sosiaalisen median käyttöä osana tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja.

 • |Sverige
  16-04-2012

  Rekommendation om sociala medier i undervisningen

  Utbildningsstyrelsen har gett en rekommendation om användning av sociala medier i undervisningen. Syftet är att främja jämlika möjligheter för elever att lära sig att använda sociala medier som en del av medborgarkompetenserna i informationssamhället.

 • livslångt lärande lika möjligheter |in English
  12-04-2012

  2012 the European Year for Active Aging and Solidarity between Generations – Solidarity and Attitudes

  This is the last article in a series of three on policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education in 2012 the European Year for Active Ageing. Here Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr. Tapio Säävälä Deputy Head, at the European Commission answer the question on how LLL and training can enhance solidarity between generations and shift attitudes towards older.

 • lifelong learning adult learning |
  12-04-2012

  2012 the European Year for Active Aging and Solidarity between Generations - Education

  This is a second article in a series of three on policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education during the European Year for Active Ageing. DialogWeb asked Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr Tapio Säävälä Deputy Head, at the European Commission if the LLL systems in Europe are capable of providing the education and training necessary to facilitate transitions for adults preparing for a second carrier?

 • adult learning lifelong learning |
  12-04-2012

  2012 the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations – Lifelong Learning activities

  DialogWeb was interested in learning about the policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education during the European Year for Active Ageing. Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr Tapio Säävälä Deputy Head, kindly answered some questions which will be published in a series of three articles here in DialogWeb in April 2012. The first is on Lifelong Learning activities, the second on education and employment and the third on solidarity and attitudes.

 • |Island
  26-03-2012

  Virkir samfélagsþegnar eru grundvöllurinn að velferð

  Er yfirskrift verkefnis sem staðið hefur yfir í meira en hálft ár. Mandag Morgen og fjöldi annarra stofnana m.a.

 • |Finland
  26-03-2012

  Aktiivinen ikääntyminen

  Tänä vuonna vietetään EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. DialogWebin

 • |Finland
  26-03-2012

  Yli kolmesataa ihmistä osallistui aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuoden avajaisiin

  Vuosi 2012 on Euroopan Unionissa ikääntyvien teemavuosi, jonka teemana on aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus.

 • |Finland
  26-03-2012

  Aktiiviset kansalaiset luovat hyvinvoinnin

  Tällä otsikolla ajatushautomo Mandag Morgen ja joukko organisaatioita, kuten kuntia, ammattiyhdistyksiä, korkeakouluja

 • |Island
  23-03-2012

  Virkni á efri árum

  Nú er Evrópuárið um virkni á efri árum - samband og samstöðu kynslóða. Síðustu greinarnar í DialogWeb veita

 • |Danmark
  22-03-2012

  Aktive borgere skaber velfærden

  Under denne overskrift har Mandag Morgen og en række organisationer bl.a. kommuner, faglige foreninger, Univercity

 • |Sverige
  22-03-2012

  Aktivt åldrande

  Detta år är EU:s temaår för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. De nyaste artiklarna i DialogWeb ger

 • folkbildning livslångt lärande |Danmark
  22-03-2012

  Indhold og faglige udfordringer i dagligdagen

  En lærende organisation, der går forrest med viden og kompetencer vedrørende ældres behov, og at husfolk og medarbejdere samarbejder om sundhed og trivsel både i huset og i samfundet. Dette er visionen for Tilhaldið, et hverdagscenter for Torshavns ældre borgere.

 • folkbildning motivation |Norge
  22-03-2012

  ”Det kommer mest an på holdningen; vi er bare så gamle som vi syns vi er”

  Islendinger er blant de nasjoner i Europa hvor aller flest eldre, langt opp i åttiårene ennå er aktive på arbeidsmarkedet. Det indikerer at Islendingene liker å arbeide. I Island er et arbeidsliv til 75 ikke uvanlig. Hvorfor er det sånn? Det henger nok sammen med tradisjoner, holdninger og relativt lav arbeidsledighet.

 • hållbar utveckling motivation |Norge
  22-03-2012

  Europa-året 2012: Året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene

  Europas innbyggere blir eldre og møter nye utfordringer, derfor har EU-kommisjonen valgt å markere 2012 som det europeiske år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene. Året skal ikke bare skape oppmerksomhet om de utfordringer den aldrende befolkning bringer, men også belyse de muligheter som finnes for å takle disse utfordringene.

 • |Island
  21-03-2012

  Á fjórða hundrað sóttu ráðstefnu Evrópuárs um virkni aldraðra og samstöðu kynslóða

  Evrópusambandið tileinkar árið 2012 öldruðum; virkni á efri árum og samstöðu milli kynslóða (e. European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations).

 • |Norge
  21-03-2012

  Over tre hundrede deltok i åpningen av Det europeiske temaåret

  Europa Unionen har tilegnet år 2012 til eldre, temaet er Aktive aldring og solidaritet mellom generasjonene. (e. European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations).

 • vuxnas lärande språk |Sverige
  13-03-2012

  Kunskap i stället för bridge

  Att bli pensionär innebär ofta att man får extra tid över. Ett sätt att använda den tiden är att stilla sin kunskapstörst. Senioruniversitet i Stockholm lockar många äldre till föreläsningar och seminarier inom olika akademiska områden.

 • |Finland
  27-02-2012

  Kansansivistystä kansanoopperassa

  Sivistysliitto Studiefrämjandet ja Folkoperan (kansanooppera) käynnistävät ensimmäistä kertaa oopperapiirejä. Tarkoituksena on levittää oopperatietoutta innostavassa muodossa erilaisille kohderyhmille. Suunnitteilla on viisi erilaista oopperapiiriä. Yksi piiri on suunnattu 1980-luvulla syntyneille, toinen sinkuille, kolmas vanhempainvapaalla oleville, neljäs eläkeläisille ja viides tiedonhaluisille. tähän mennessä suosituimpia ovat olleet eläkeläisten, tiedonhaluisten ja sinkkujen oopperapiirit.

 • |Island
  27-02-2012

  Alþýðufræðsla í Þjóðaróperu Svía

  Námsflokkarnir og Þjóðarópera Svía taka höndum saman um námshringi um óperur. Markmiðið er að kynna óperur á skemmtilegan hátt fyrir mismunandi hópum samfélagsins. Lögð hafa verið drög að fimm mismunandi óperuhringjum. Óperuhring fyrir fólk á áttræðisaldri, fyrir einhleypa, fyrir fólk í barnsburðarleyfi, fyrir ellilífeyrisþega og fyrir fróðleiksfúsa. Hringir ellilífeyrisþega, fróðleiksfúsra og einhleypra hafa notið mestra vinsælda.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Folkbildning på Folkoperan

  Studiefrämjandet och Folkoperan startar för första gången operacirklar tillsammans. Syftet är att på ett lustfyllt sätt dela med sig av operakunskaper till olika grupper i samhället. Fem olika operacirklar är planerade. Operacirkel för 80-talister, för singlar, för föräldralediga, för pensionärer och för vetgiriga. Pensionärernas, de vetgirigas och singlarnas cirklar är populärast hittills.

 • |Island
  30-01-2012

  Dönsku alþýðufræðslusamtökin, DFS, ræða þróun og ný markmið

  Dönsku alþýðufræðslusamtökin kynntu á nýársfagnaði sínum þann 6. janúar sl. tillögur að nýrri stefnumótun fyrir

 • |Finland
  30-01-2012

  Eurooppalainen tutkimus ikääntymiseen liittyvistä asenteista

  Islantilaiset suhtautuvat myönteisesti ikäihmisiin ja ovat vähemmän huolestuneita väestön keski-iän nousemisesta kuin muut eurooppalaiset. Muun muassa tämä käy ilmi eurooppalaisesta tutkimuksesta, joka tehtiin Eurooppa-vuoden 2012 alussa.

 • |Finland
  30-01-2012

  Dansk folkeoplysnings samråd keskustelee kehityksestä ja uusista tavoitteista

  Tanskan kansansivistysalan kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd (DFS) esitteli 6. tammikuuta uuden

 • |Danmark
  25-01-2012

  Dansk folkeoplysnings samråd, DFS, diskuterer udvikling og nye mål

  Dansk folkeoplysnings samråd præsenterede på deres nytårskur 6.januar et forslag til ny strategi. Formålet er bl.a. at

 • |Island
  25-01-2012

  Evrópsk könnun á viðhorfum sem varða málefni aldraðra

  Íslendingar hafa jákvæðara viðhorf til aldraðra og minni áhyggjur af hækkandi meðalaldri þjóðarinnar en almennt gerist hjá öðrum Evrópuþjóðum. Þetta er meðal niðurstaðna nýrrar evrópskrar könnunar sem gerð var við upphaf Evrópuársins 2012.

 • |Norge
  25-01-2012

  Europeisk undersøkelse om holdninger til saker som angår eldre

  Islendinger har positivere holdninger til eldre og mindre bekymringer over nasjonens stigende gjennomsnittsalder enn andre beboere i Europa. Detter er en av konklusjonene av en europeisk undersøkelse som ble lavet i begynnelsen av det europeiske år 2012.

 • |Finland
  21-11-2011

  Sosiaalinen media tärkeä yhteisöllisyyden luoja kunnissa

  Kunnat käyttävät sosiaalista mediaa erityisesti yhteisöllisyyden luomisen ja markkinoinnin välineenä. Jopa 67 % Kuntaliiton kyselyyn vastanneista kunnista arvioi sosiaalisen median olevan joko erittäin tai melko tärkeä yhteisöllisyyden kannalta. Sosiaalista mediaa markkinointivälineenä pitää erittäin tai melko tärkeänä jopa 73 % kyselyyn vastanneista kunnista. Eniten sosiaalista mediaa työssään hyödyntää kuntien nuorisotoimi.

 • |Finland
  21-11-2011

  Pyyntiretkiin liittyviä perinteitä käsiteltiin kansanopistossa

  Grönlannin eteläosassa sijaitseva kansanopisto ”Sulisartut Højskoliat” järjesti tilaisuuden, jossa nuoremmille sukupolville välitettiin tietoa ulkosaaristoon suuntautuneiden pyyntiretkien perinteistä.

 • |Island
  21-11-2011

  Yfirfærsla af þekkingu à hefðbundnum veiðilendum

  Grænlenski starfsmenntaskólinn „Sulisartut Højskoliat“ á Suður-Grænlandi stóð á dögunum fyrir viðburði til þess að miðla þekkingu um hefðbundnar veiðislóðin á ystu eyjum.

 • |Island
  21-11-2011

  Félagsmiðlar mikilvægir fyrir samheldni í sveitarfélögum

  Sveitarfélögin nýta sér félagsmiðla einkum til þess að auka samheldni og til markaðssetningar. Stór hluti þeirra eða 67 % þeirra sem tóku þátt í könnun sambands finnskra sveitarfélaga taldi að félagslegir miðlar væru mikilvægir eða afar mikilvægir fyrir samheldni. Alls töldu 73 prósent þessara sveitarfélaga að félagslegir miðlar væru mikilvæg verkfæri til markaðssetningar.

 • |Danmark
  17-11-2011

  Videreføring af viden om traditionelle fangstpladsophold

  Den grønlandske arbejderhøjskole ”Sulisartut Højskoliat” i Sydgrønland arrangerede et videreførelse af viden om traditionelle fangstpladsophold i yderste øer.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Sociala medier viktiga för gemenskapen i kommunerna

  Kommunerna använder sociala medier framför allt för att skapa gemenskap och som marknadsföringsverktyg. En så stor andel som 67 procent av dem som besvarade Kommunförbundets enkät om sociala medier ansåg att de var synnerligen eller ganska viktiga för gemenskapen. Rentav 73 procent av dessa kommuner anser att de sociala medierna är synnerligen eller ganska viktiga som marknadsföringsverktyg.

 • |Finland
  27-09-2011

  Vapaan sivistystyön opinnot tukevat demokratiaa

  Neljä maanlaajuista sivistysliittoa (AOF, NETOP, DOF ja LOF)  on toteuttanut Tanskan kansansivistysalan kattojärjestön

 • |Island
  26-09-2011

  Kvöldskólarnir efla lýðræðið

  Samkvæmt niðurstöðum könnunar sem gerð var af fjórum fræðslusamböndum, sem eru virk um alla Danmörku  (AOF, NETOP, DOF

 • |Danmark
  20-09-2011

  Aftenskolerne styrker demokrati

  En undersøgelse lavet af de fire landsdækkende oplysningsforbund (AOF, NETOP, DOF og LOF) med støtte fra Dansk

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  01-08-2011

  A world worth living in - en slutrapport

  Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

 • vuxnas lärande invandrare |Europa
  01-08-2011

  Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience

  Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

 • folkbildning internationalisering |Sverige
  08-05-2011

  Nordisk folkbildning ska gå i dialog med resten av världen

  I ett europeiskt och globalt perspektiv har Norden mycket att erbjuda, men också en hel del att lära sig. Inom utbildningen handlar det om att ge och få, att föra en ständig dialog. Det är Eeva-Inkeri Sirelius grundbudskap när hon med sin långa erfarenhet av internationellt samarbete inom folkbildningen tittar på Nordens roll inom vuxenutbildningen.

 • |Island
  27-04-2011

  Stjórnmálin fyrir samfélagsborgara – frá sjónarhóli samfélagsborgara

  Alþýðufræðsluráðinu var falið að boða til og stýra sameiginlegum fundi með samræðum og samstarfi á milli ríkisstjórnarinnar og félagasamtaka borgaranna. Í nýútkominni skýrslu er árangrinum lýst.

 • |Finland
  27-04-2011

  Politiikkaa kansalaisyhteiskuntaa varten – kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta

  Ruotsin kansansivistysneuvoston tehtävänä on ollut kutsua kokoon hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden yhteinen keskustelu- ja neuvottelufoorumi ja hallinnoida sitä. Tämän työn tuloksista kerrotaan uudessa raportissa.

 • |Sverige
  20-04-2011

  Politiken för det civila samhället – ur det civila samhällets perspektiv

  Folkbildningsrådet har haft i uppdrag sammankalla och administrera ett partsgemensamt forum för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. I en ny rapport beskrivs resultaten från detta arbete.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  15-02-2011

  Samaritterne – en frivillig indsats, der redder liv

  Med deres karakteristiske, stærkt røde påklædning er de synlige i landsskabet. Hvadenten de i små grupper går rundt og holder øje med, om nogen har brug for deres hjælp. Eller de danner en kæde foran scenen, hvor et stort koncertnavn har tiltrukket et livligt og tæt publikum. Deres opmærksomhed er ikke vendt mod superstjernerne på scenen. De er samaritter på arbejde og skal sørge for publikums velbefindende. Og de arbejder frivilligt.

 • forskning kortutbildade |Sverige
  15-02-2011

  Ur utanförskapet skapas eget lärande

  De bor i Sverige, men känner sig inte som svenskar. Skolan lämnade de utan godkända betyg. Men viljan att lära saknas inte. Forskaren Ove Sernhede har i många år följt unga vuxna i Göteborgs mest utsatta förorter. Inom sina hiphopkollektiv skapar de helt frivilligt egna lärgemenskaper, där de letar upp och sprider information om exempelvis kolonialism, politik och mänskliga rättigheter.

 • forskning motivation |Danmark
  15-02-2011

  Hvad har du gjort for fællesskabet i dag?

  Frivillige kræfter må nødvendigvis tænkes målrettet ind i en lang række af velfærdens kerneydelser som eksempelvis folkeskolen, daginstitutioner og ældreomsorg, hvis såvel budgetter som antallet af hænder skal række i de kommende årtier. Det mener Knud Aarup, der er social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune. Denne udvikling vil samtidig kunne styrke fællesskabet og mindske den stigende ulighed i samfundet

 • folkbildning näringsliv |Norge
  17-12-2010

  Kan studieforbundene redde det aktive medborgerskapet?

  I den nye norske voksenopplæringsloven er det fastsatt seks overordnede mål for studieforbundenes aktivitet. Det første målet på listen er ”Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere”. Jeg har spurt to studieforbund om hvilke tanker de gjør seg om dette? Hvor ligger utfordringene for aktivt medborgerskap – og hva gjør de egentlig med dem?

 • demokrati forskning |
  10-12-2010

  Dear Reader

  A good citizen is an active citizen – nobody dares to doubt about the validity of this point. But what to do when people are not active citizens? This is the reoccurring question for adult and youth educators. There are two different conceptions on how to solve the problem of inactivity: the conception of learning and teaching on the one side and the conception of practice on the other.

 • internationalisering lika möjligheter |Sverige
  10-12-2010

  Med sikte på vardagsmakt

  De flesta folkhögskolor har en lång tradition av att arbeta för att få de studerande att känna sig mer delaktiga i samhället. I detta nummer tittar DialogWeb närmare på två svenska folkhögskolors arbete med att få människor att känna att de har makt över sin vardag och möjlighet att göra sig hörda.

 • demokrati folkbildning |Sverige
  08-12-2010

  Svårt att veta varför demokrati fungerar

  Hur är det möjligt att en representativ demokrati fungerar trots att folket inte vet nästan något alls om politik? Det är en fråga som statsvetare redan länge har ställt och ett fenomen som de gett namnet demokratins paradox. En ny doktorsavhandling visar dock att finländare är bättre rustade för ett aktivt medborgarskap än man tidigare trott.

 • demokrati folkbildning |Sverige
  07-12-2010

  Civil society in the new and old Europe

  A country with an underdeveloped civil society tends to become „colonized“ by the civil societies of its neighbouring countries. This is one of the surprising findings of Estonian social scientists working in the project EU FP7 „Trans-net“ („Transnationalisation, Migration and Transformation: Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism“).

 • motivation folkbildning |Danmark
  10-11-2010

  Motionssvømning med resultater

  Ambitionsniveauet er højt, når voksne i alle aldre to gange om ugen mødes til motionssvømning i svømmehallen i Torshavn. Efter opvarmningen underviser professionelle svømmere i teknik, hvorefter deltagerne træner intervalsvømning og anden svømning.

 • |
  08-09-2010

  2008

  2008

 • |
  08-09-2010

  2007

  2007

 • innovation folkbildning |Norden
  24-07-2010

  Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i norden

  I februar, mars og april 2010 gjennomførte NORDINFO-gruppen i NVL en surveyundersøkelse om bruken av sosiale medier blant aktører innenfor folkeopplysningen i Norden. NVL 2010

 • IKT kompetens livslångt lärande |
  12-05-2010

  How to grow the virtual capital of civil society?

  Estonia makes too modest use of the possibilities of the Internet for developing its civil society, concluded the seminar of non governmental organizations, organized by Estonian e-Governance Academy (eGA).

 • |Island
  27-04-2010

  Tillaga um endurskoðun á fjárframlögum til alþýðufræðslunnar

  Grundvöllurinn að fjárveitingunum mun í framtíðinni einnig vera kerfi sem byggir á hlutfall hins opinbera af raunverulegum kostnaði. Lagt er til að fjárframlög til fræðslustarfsemi sem nýtur stuðnings frá hinu opinbera verði aukin til muna.

 • |Finland
  21-04-2010

  Vapaan sivistystyön rahoitusta esitetään uudistettavaksi

  Valtionrahoituksen pääasiallisena muotona olisi jatkossakin todellisiin kustannuksiin perustuva laskennallinen järjestelmä. Sen sijaan esitetään, että vapaan sivistystyön valtionosuustunteja esitetään lisättäväksi merkittävästi.

 • |Sverige
  21-04-2010

  Förslag till reformer i statsfinansieringen för folkbildningen

  Utgångspunkten för finansieringen skulle också i fortsättningen vara ett system med kalkylerade statsandelar som grundar sig på faktiska kostnader. Det föreslås att den statsstödda utbildningsvolymen inom folkbildningen skulle ökas markant.

 • |
  07-04-2010

  2009

  2009

 • |
  12-10-2009

  Equal at Work

  Building an Irish labour market based on equality and diversity
  (Equal project 2007-2009)

 • |
  08-10-2009

  Social return

  Social return

 • |
  07-09-2009

  Equalitec

  Equalitec

 • |
  07-09-2009

  Mature @ EU

  Mature @ EU

 • |
  07-09-2009

  Value of Work

  Value of Work

 • |
  07-09-2009

  Newcomers in Turkey

  Newcomers in Turkey

 • |
  03-08-2009

  Keeping on Track

  Keeping on Track

 • |Finland
  28-04-2009

  Historian suurin siirtymä vasemmalle Islannissa

  Mielipidemittausten ennustukset toteutuivat Islannin parlamenttivaaleissa: vasemmistopuolueet saivat ensi kertaa

 • |Finland
  27-04-2009

  Laatu aikuisopiskelussa - pohjoismainen konferenssi

  10.-12 syyskuuta 2009 pidetään Reykjavikissa pohjoismainen konferenssi teemana laatu aikuisopiskelussa. Lauantaina

 • |Island
  27-04-2009

  Norræn ráðstefna um gæði í Reykjavík

  Dagana 10. til 12. september verður haldin ráðgstefna um gæði í fullorðinsfræðslu.
  Á

 • |Island
  27-04-2009

  Kennsla á tveimur tungumálum ber góðan árangur í Finnlandi

  Þann 24. apríl sl. varði Petri Vuorinen doktorsritgerð sína undir titlinum "Profiles of Second Language Learners in Bilingual Education: A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students" við Háskólann í Åbo (Turun Yliopisto).