APL  • fag- og yrkesopplæring |Norge
    17-12-2015

    Læring på arbeidsplassen

    Første delrapport om vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæring er klar.
En modell for hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift har vært utprøvd.