demokrati • |Finland
  24-03-2011

  Sivistyksen vaalikone

  Verkkolehti Sivistys on avannut vaalikoneen, joka paljastaa, mitä kansanedustajaehdokkaat ajattelevat sivistyksestä ja kulttuurista.

 • |Sverige
  23-03-2011

  Kandidattest i nättidningen Sivistys

  Nättidningen Sivistys (Bildningen) har öppnat ett kandidattest inför riksdagsvalet. Testet foku-serar på vad kandidaterna har för åsikter om bildnings- och kulturfrågor.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  15-02-2011

  Samaritterne – en frivillig indsats, der redder liv

  Med deres karakteristiske, stærkt røde påklædning er de synlige i landsskabet. Hvadenten de i små grupper går rundt og holder øje med, om nogen har brug for deres hjælp. Eller de danner en kæde foran scenen, hvor et stort koncertnavn har tiltrukket et livligt og tæt publikum. Deres opmærksomhed er ikke vendt mod superstjernerne på scenen. De er samaritter på arbejde og skal sørge for publikums velbefindende. Og de arbejder frivilligt.

 • forskning folkbildning |Norge
  15-02-2011

  Forskning gir flere spørsmål enn svar

  Den ferske forskningsrapporten ”frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer” besvarer noen spørsmål – og inviterer til tusen nye!

 • demokrati utbildningspolitik |Danmark
  21-12-2010

  Fagforeninger skal lytte sig til medlemmer

  LO-fagbevægelsen organiserer langt færre medlemmer end tidligere. Den tendens skal vendes. Ellers er hele den danske forhandlingsmodel i fare. Fagforeningerne skal ud på arbejdspladserne og lytte til medlemmerne, fremhæver forbundssekretær i 3F Claus Jørgensen.

 • demokrati forskning |
  10-12-2010

  Dear Reader

  A good citizen is an active citizen – nobody dares to doubt about the validity of this point. But what to do when people are not active citizens? This is the reoccurring question for adult and youth educators. There are two different conceptions on how to solve the problem of inactivity: the conception of learning and teaching on the one side and the conception of practice on the other.

 • demokrati forskning |Danmark
  10-12-2010

  Ny grundlov, nyt koncerthus – og en lysere fremtid?

  Kun 36 % av stemmeberettigede valgte at stemme når Islændingene i slutningen af november ved en folkeafstemning valgte 25 repræsentanter til en forsamling, som i foråret 2011 skal udvikle et forslag til ny grundlov. Samtidig med at grundlovsforslaget skal være klart, åbnes et storslået koncerthus i Reykjavik. Optimisme i det kriseplagede land!

 • demokrati folkbildning |Sverige
  08-12-2010

  Svårt att veta varför demokrati fungerar

  Hur är det möjligt att en representativ demokrati fungerar trots att folket inte vet nästan något alls om politik? Det är en fråga som statsvetare redan länge har ställt och ett fenomen som de gett namnet demokratins paradox. En ny doktorsavhandling visar dock att finländare är bättre rustade för ett aktivt medborgarskap än man tidigare trott.

 • demokrati folkbildning |Sverige
  07-12-2010

  Civil society in the new and old Europe

  A country with an underdeveloped civil society tends to become „colonized“ by the civil societies of its neighbouring countries. This is one of the surprising findings of Estonian social scientists working in the project EU FP7 „Trans-net“ („Transnationalisation, Migration and Transformation: Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism“).

 • |Finland
  28-10-2008

  Kansansivistystyön merkitys yhteiskunnan kehittymiselle

  Oikeistoliberaalin Venstre-puolueen kansankäräjäryhmä on ottanut kantaa kansansivistystyön ja aktiivisen kansalaisuuden puolesta laatimalla aiheesta kirjallisen alustuksen. Kannanotossa kuvaillaan kansansivistystyön tärkeää roolia vapaan, avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan tukijana globalisoituneessa maailmassa.

 • |Island
  23-10-2008

  Alþýðufræðsla og þátttaka almennings gegnir mikilvægu hlutverki í samfélagsþróun

  Um þetta eru margir í þingflokki Vinstriflokksins á einu máli um. Í greinargerðinni „Gildi þátttöku alþýðunnar“ er mikilvægt hlutverk alþýðufræðslunnar til að viðahalda og þróa frjálst, opið og lýðræðislegt samfélag í hnattvæddum heimi reifað.

 • |Danmark
  23-10-2008

  Folkeoplysningen og det folkelige engagement betydning for samfundsudvikling er vigtig

  Udtrykker en række medlemmer i partiet Venstres folketingsgruppe. I oplægget ”Det folkelige engagements betydning” beskrives folkeoplysningens vigtige rolle i forbindelse med at opretholde og udvikle et frit, åbent og demokratisk samfund i en globaliseret verden.

 • |Finland
  01-09-2008

  Konferenssi ”Kansalaisuus eurooppalaisella tasolla”

  Fritid og Samfund järjestää konferenssin Århusissa 23. syyskuuta. Tilaisuus on Grundtvig-hankkeen ”Strengthening

 • |Finland
  01-09-2008

  Tulevia konferensseja

  Lisätietoa löydät osoitteesta www.nordvux.net

 • |Island
  28-08-2008

  Virk samfélagsþátttaka á Evrópuvísu - ráðstefna

  Fritid og Samfund bjóða til ráðstefnu í Árósum þann 23. september.

 • |Island
  27-08-2008

  Næstu ráðstefnur

  – lesið meira á www.nordvux.net

 • |Danmark
  27-08-2008

  Konference: Medborgerskab på Europæisk plan

  Fritid og Samfund inviterer til conference i Århus den 23. september.

 • |Danmark
  27-08-2008

  Kommande konferenser

  Läs mer på www.nordvux.net

 • |
  01-08-2008

  Udgivelser om det danske uddannelsessystem oversat til engelsk

  Publicerad/Published 2008
  On 31 May 2007, the Danish Government set up a committee whose task was to draw up a democracy canon. The democracy canon contains what the committee believes to be key events, philosophical trends and political texts that have played an important role in the development of Danish democracy.

 • |Finland
  28-05-2008

  Kurssi ”Demokraattinen dialogi käytännössä”

  Kuinka voimme elää epätäydellisen maailmamme demokratiapulmien kanssa? Ja miten muuttuvaan demokratiaan tulisi suhtautua?  Kurssi on

 • |Island
  28-05-2008

  Námskeið - Hagnýtar lýðræðislegar samræður

  Hvernig getum við lifað við lýðræðislegar klípur í ófullkomnum heimi og hagað okkur í lýðræði sem er breytingum undirorpið. Þetta eru þemu norræns námskeiðs sem haldið verður 2. – 4. október.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kursus Demokratisk dialog i praksis

  Hvordan kan vi leve med demokratiske dilemmaer i en uperfekt verden, og hvordan kan vi forholde os til et demokrati under forandring. Det er temaet for et nordisk kursus, som finder sted til 2-4 oktober.

 • |Island
  30-04-2008

  Lýðræðisfallbyssa

  Nefndin um ritun lýðræðisfallbyssu var sett á stofn af ríkisstjórninni þann 31. maí 2007.

 • |Finland
  29-04-2008

  Demokratiakaanon

  Tanskan hallitus asetti vuoden 2007 toukokuussa toimikunnan laatimaan demokratiakaanonia. Demokratiakaanoniin on koottu joukko keskeisiä

 • |Danmark
  25-04-2008

  Demokratikanon

  Udvalget til udarbejdelse af en demokratikanon er nedsat af regeringen den 31. maj 2007.

 • folkbildning demokrati |Sverige
  10-03-2008

  Folkbildning i nya mötesformer

  Det blev en rejäl kick framåt när vi började se möjligheterna med nätbaserade lärgemenskaper, säger Ingemar Svensson.

 • demokrati IKT kompetens |Sverige
  06-03-2008

  Samtalsdemokrati via internet

  Medborgardiskussioner på Internet kan vara ett sätt att få folk att mera aktivt delta i den demokratiska beslutsprocessen. Unikt finländskt experiment tar reda på nya möjligheter.

 • |
  14-09-2007

  Demos-Nyt 2007

  Demos-Nyt 2007

 • John Steen Johansen (red.), utgiven 2007
  demokrati motivation |Norden
  24-07-2007

  Demos – en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i norden

  Tänke-tanken DEMOS har genom sina aktiviteter producerat en rapport / antologi som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussionerna kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. NVL 2007

 • |Island
  21-06-2007

  Ráðstefna tengslanets um Eyrasundssvæðið

  Miðstöð fullorðinsfræðslu ætlar að halda ráðstefnu í samstarfi við Demokratiforum í ár með það að markmiði að koma á laggirnar tengslaneti

 • |Finland
  21-06-2007

  Verkostokonferenssi Juutinrauman alueesta

  Voksenpædagogisk Center järjestää Demokratiforum 2007:n kanssa konferenssin, jonka tavoitteena on luoda verkostoa Juutinrauman molemmin

 • |Danmark
  19-06-2007

  Netværkskonference om Øresundsregionen

  Voksenpædagogisk Center afholder i samarbejde med Demokratiforum 2007 en konference med det formål at skabe netværk på tværs af Øresund.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Ritið með úrvali greina um DEMOS er komið út

  Rit með úrvali greina er komið, út en markmið útgáfunnar er að hún gagnist til áframhaldandi umræðna alþýðufræðslunnar á Norðurlöndum auk þess að hún verði sem flestum félagasamtökum hvatning til að eiga frumkvæði að, og taka virkan þátt í, umræðum um völd, lýðræði og samfélagsþátttöku.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  DEMOS-antologia on ilmestynyt

  Tavoitteena on, että julkaisu synnyttää lisää kansansivistyskeskustelua Pohjoismaissa ja innostaa monia organisaatioita osallistumaan keskusteluun vallasta, demokratiasta ja aktiivisesta kansalaisuudesta.

 • |Sverige
  30-05-2007

  DEMOS antologin har utkommit

  Ambitionen är att publikationen leder till vidare folkbildande diskussioner i Norden, och motiverar många organisationer att initiera och delta i debatt kring makt, demokrati och aktivt medborgarskap.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  16-03-2007

  Mere public service – mindre forretning

  Historisk har folkeoplysningen i Norden spillet en vigtig rolle i at skabe et inkluderende samfund med aktivt medborgerskab. Men tiderne ændrer sig, og der er brug for nytænkning af både ambitioner, rolle og metoder, hvis folkeoplysningen fortsat for alvor vil sætte sit selvstændige præg på debatten og samfundsudviklingen i de nordiske lande.

 • |Finland
  16-03-2007

  Hyvä lukija,

  ”Today I decide” on virolainen internet-sivusto, joka on avoinna kaikille kansalaisille. Sivustolla voi tehdä ehdotuksia elinolosuhteiden parantamiseksi vielä nuoressa demokratiassa. Virolaiset ovat tarttuneet hanakasti uuteen vaikutusmahdollisuuteen, ja pian sivuston avaamisen jälkeen alettiin vaatia, että myös poliitikot hyväksyisivät uuden konseptin.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  13-03-2007

  Kære læser

  ”Today I decide”, hedder en internetportal i Estland. Her kan alle borgere komme med forslag til, hvad der bør gøres for at forbedre levevilkårene i det stadigt spæde demokrati. Folk tog hurtigt denne mulighed for medindflydelse til sig, og snart blev der indledt et pres for, at politikerne skulle acceptere konceptet.

 • mångkulturell invandrare |Danmark
  13-03-2007

  Udlændinge bliver ikke født i lufthavnen

  Demokrati og invandrerpolitik i Island

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  12-03-2007

  DEMOS – renässans för den klassiska folkbildningen?

  DEMOS skulle kunna innebära en renässans för den klassiska folkbildningen i Sverige.

 • demokrati folkbildning |Danmark
  12-03-2007

  En kogebog for et engagerende demokrati

  Til april vil blandt andre folkeoplysere og beslutningstagere kunne stifte bekendtskab med nye ideer og måske overraskende ingredienser til sammensætning af retten demokrati. Her barsler DEMOS-projektet med sin rapport ”DEMOS 2006 – En antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden”.

 • demokrati integration |Sverige
  08-03-2007

  Åboborna får rejäl chans att påverka

  Finland har 28 lagar där kommunernas skyldighet att lyssna på sina invånare omnämns. I praktiken varierar graden av medborgarinflytande ändå mycket beroende på boendeort. En föregångare i aktivt medborgarskap är Åbo stad.

 • demokrati forskning |
  08-03-2007

  In search for possibilities for collaborative thinking

  After Estonia’s liberation from the Soviet Union in 1991 its economy shifted to the principles of market economy. Since then the aim has also been to establish a participatory democracy as is common in the Nordic countries.

 • demokrati lika möjligheter |Sverige
  08-03-2007

  Ny kommunikationskultur behövs för likvärdigt deltagande i skärgården

  Att hitta nya kommunikationssätt för att öka möjligheten till deltagande i olika sammanhang och därmed skapa likvärdiga villkor för skärgården på Åland, var syftet med en skärgårdsgemensam förprojektering som gjordes av konsult Carola Eklund i Kumlinge för ett par år sedan.

 • |Island
  01-03-2007

  Ut-borgarar 2007– stafræn þátttaka

  Ráðstefna um Ut-borgara er orðin að árlegum viðburði í starfsemi Vox. Í ár var ráðstefnan haldin þann 30. janúar i Osló og að venju snerist

 • |Finland
  26-02-2007

  eKansalaisuus-konferenssi 2007 – teemana ”digitaalinen inkluusio”

  eBorgerskap (eKansalaisuus) -konferenssi on Voxin vuosittain järjestämä tapahtuma. Tämän vuoden konferenssi pidettiin 30. tammikuuta

 • |Norge
  26-02-2007

  eBorgerskap 2007 – Digital inkludering

  eBorgerskapskonferansen har blitt en årlig foreteelse for Vox. Årets konferanse ble holdt 30. januar i Oslo, og – som vanlig – dreide den

 • |Danmark
  11-09-2006

  Nyhetstest

  Ingress...

 • Johannes Jansson/norden.org
  demokrati IKT kompetens |Norden
  24-07-2006

  Flexibelt lärande, it och demokrati

  Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.