dialogseminarium  • validering |Sverige
    29-09-2017

    Expertseminarium om kvalitet i validering

    Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.