Entreprenörsskap  • flerkulturel internationalisering |Danmark
    02-07-2015

    Erasmus+: Mød samarbejdspartnere på kontaktseminar om entreprenørskab

    Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer i samarbejde med de nordiske lande til et internationalt tværsektorielt kontaktseminar om entreprenørskab.