folkbildning-validering • |Norden
  09-01-2015

  Validering inom folkbildning - Mötesplan 2015

  Så här träffas nätverket för validering inom folkbildning under 2015.

 • |Norden
  08-01-2015

  Verksamhetsplan 2015 - Folkbildning - Validering

  Verksamhetsplanen för 2015.

 • |Norden
  27-10-2014

  Validering för alla?

  Validering för alla?

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

  Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.

 • |Norden
  24-02-2014

  Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

  Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.

 • |Norden
  24-02-2014

  Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

  Verksamhetsplan 2014

 • |Norden
  22-11-2013

  Verksamhetsplan 2014 - Folkbildning - validering

  Här kan du läsa om gruppens verksamhetsmål, uppföljning samt mötesplan för 2014.

 • |
  22-11-2013

  Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

  De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser.