informasjon • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

  Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.

 • |Norden
  24-02-2014

  Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

  Verksamhetsplan 2014

 • |Norden
  20-02-2014

  Valideringsnätverket - Mötesplan 2014

  I mötesplanen för 2014 ingår bl.a. nätverksmöten, konferanser och ett forskarmöte.