Innovasjon • kompetensutveckling |Norge
  02-12-2015

  Framtida, kunnskap og teknologi

  Et spennende webinar gir innsikt i og glimt av framtidas kunnskap og intelligens.

 • kompetensutveckling |Norge
  22-09-2015

  Tulevaisuuden koulu

  Yhteistoiminta, innovointi, osaamisen kehittäminen, syväoppiminen ja kestävä kehitys ovat avainsanoja, joiden avulla lapsista on määrä kasvaa itsevarmoja, aktiivisia ja itsenäisiä aikuisia.

 • kompetensutveckling |Norge
  22-09-2015

  Fremtidens skole

  Samhandling, innovasjon, kompetanseutvikling, dybdelæring, bærekraftig utvikling er stikkord som skal gjøre barn til trygge, aktive og selvstendige voksne.