integrering • - Vi er opptatt av å levere resultater, sier ekspedisjonssjef Eivind Heder i Kunnskapsdepartementet. Han er en nøkkelperson i nordisk samarbeid, og spesielt under det norske formannskapet i 2017.
  utdanningspolitikk |Norge
  16-01-2017

  Kontroversielle tema i skolen, inkludering – og mye, mye mer

  Nordisk samarbeid – norsk formannskap i 2017

 • |
  15-04-2016

  Fra utenforskap til ny sjanse


  Konferansen er i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet
  Målgruppen er studieforbund og frivillige organisasjoner og alle som

 • |Danmark
  29-01-2015

  Indvandrerghettoer kan gavne integrationen

  Lektor i økonomi ved Aarhus Universitet, Anna Piil Damm, har undersøgt hvor mange flygtninge fra ikke-vestlige lande, der kom til Danmark mellem 1986 og 1998, der har fundet arbejde i landet.

 • integration invandrare |Norden
  14-05-2014

  Immigrants provide a necessary contribution to modern, rich societies

  According to professor Alejandro Portes and associate professor Shahamak Rezaei, most modern and wealthy societies need immigration for both economic and social reasons. Due to low fertility rate the societies do not reproduce themselves, which challenges the welfare state’s taxation fundament;

 • |Norge
  29-04-2014

  Uusi suurkäräjäilmoitus elinikäisestä oppimisesta ja syrjäytymisestä tekeillä

  Hallitus haluaa kehittää uuden, yhtenäisen politiikan auttaakseen aikuisia, joiden perustaidot ovat heikot. Kolme ministeriötä – opetusministeriö, lapsi-, tasa-arvo- ja inkluusioministeriö sekä työ- ja sosiaaliministeriö – laativat nyt yhdessä elinikäistä oppimista ja syrjäytymistä koskevan suurkäräjäilmoituksen.

 • |Norge
  25-04-2014

  Ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

  Regjeringen vil utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som har svake grunnleggende ferdigheter. Tre departementer, Kunnskapsdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, skal nå samarbeide om en ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.