jamstalldhet  • Jämställdhetspanelen från vänster: Illugir Gunnarsson, minister, Satu Haapanen, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, Mia Heikkilä, forskare vid Mälardalens högskola och Lisa Andersson Tengner, utbildare och jämställdhetskonsult.
    jämställdhet |Norden
    20-11-2014

    Dags för männen att kämpa för jämställd utbildning

    Nu är det männens tur att arbeta för jämställdhet inom utbildning.

  • utbildningspolitik jämställdhet |Norden
    15-03-2014

    Utdanning er nøkkelen til å styrke kvinners maktposisjon

    (14.03.2014)
    Nordisk Ministerråd og nordiske ministrer for likestilling arrangerte i går et åpent møte om utdanning som en vei å gå til likestilling mellom kjønnene og styrking av kvinners makt. Møtet var et ledd i konferansen til FNs kvinneutvalg. Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister på Island, leder NMRs ministerutvalg for likestilling i 2014.

  • |Norge
    25-06-2013

    100 år med kvinnelig stemmerett

    11. juni 2013 feirer Norge at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Dette markeres på mange ulike måter.

  • |Sverige
    26-02-2013

    Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

    Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

  • |Finland
    25-02-2013

    Osallisuus tulevaisuudessa – tasa-arvon, demokratian ja integraation haasteet

    Ruotsissa asetettiin vuonna 2011 tulevaisuuskomissio määrittelemään ne haasteet, joita Ruotsi tulee pidemmällä aikavälillä kohtaamaan. Komission selvityksessä käsitellään kolmea tärkeää tulevaisuuden haastetta: tasa-arvoa, demokratiaa ja integraatiota. Selvityksen tarkoituksena on kuvailla tämänhetkistä tilannetta ja nostaa esiin näillä alueilla eteen tulevia tärkeitä haasteita.

  • |Island
    25-02-2013

    Þátttaka í framtíðinni – áskoranir fyrir jafnrétti, lýðræði og aðlögun Ds 2013:2

    Framtíðarnefndin var skipuð árið 2011 til þess að greina hvaða áskoranir Svíar þurfa að takast á við þegar til langs tíma er litið. Í greinargerðinni eru lagðar fram þrjár mikilvægar áskoranir sem blasa við sænsku þjóðinni, jafnrétti, lýðræði og aðlögun. Markmið greinargerðarinnar er að lýsa aðstæðum eins og þær eru í dag og þeim áskorunum sem blasa við á þessum sviðum.

  • |Sverige
    20-02-2013

    Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

    Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

  • |Island
    17-12-2012

    Frá brotthvarfi frá Færeyjum yfir í fólksfjölgun

    Var yfirskrift fjölmenns málþings í byrjun desember um spekilekann „brain drain“ frá svæðinu. Fleiri tækifæri til náms, aukið jafnrétti og alþjóðlegur háskóli voru meðal þess sem talið var nauðsynlegt til að mæta vandanum.

  • |Finland
    17-12-2012

    Väestökadosta väestönkasvuun

    Torshavnissa järjestettiin joulukuun alussa iso keskustelutilaisuus alueen ”brain drain”-problematiikasta. Koulutusmahdollisuuksien ja tasa-arvon lisääminen sekä kansainvälisen yliopiston perustaminen mainittiin esimerkkeinä tärkeistä toimenpiteistä. Keskustelutilaisuus järjestettiin osana Exit Føroyar-kirjan julkistamista.

  • |Danmark
    12-12-2012

    Fra Exit Færøerne til befolkningsvækst

    Dette var overskriften til et stort debatmøde i Torshavn i starten af december om regionens ‘brain drain’ problematik. Flere uddannelsesmuligheder, mere ligestilling og et internationalt universitet blev nævnt som nødvendige indsatsområder.

  • jämställdhet fängelseutbildning |Sverige
    10-10-2012

    Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

    Man måste börja med att stärka kvinnornas självkänsla, få dem att känna att de är värda något, annars är det svårt att erbjuda någon som helst utbildning. Det poängterade Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vanaja öppna fängelse, då hon talade vid de nordiska fängelseundervisningsdagarna i Tavastehus i mitten av september.

  • jämställdhet fängelseutbildning |Sverige
    09-10-2012

    Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

    Man måste stärka kvinnornas självkänsla, få dem att känna att de är värda något, annars är det svårt att erbjuda någon som helst utbildning. Det poängterar Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vanaja öppna fängelse.

  • |Finland
    21-11-2011

    Yli 70 tuhatta islantilaista osallistui koulutukseen vuonna 2010

    Islannin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 noin 70 200 islantilaista eli 31,4 % väestöstä otti osaa koulutukseen joko jossakin oppilaitoksessa tai muussa koulutusmuodossa.

  • |Island
    18-11-2011

    Rúmlega 70 þúsund manns stunduðu símenntun árið 2010

    Tölur frá Hagstofu Íslands sýna að árið 2010 sóttu um 70.200 manns á aldrinum 16-74 sér einhvers konar fræðslu, annað hvort í skóla eða aðra fræðslu með leiðbeinanda, 31,4% landsmanna.

  • |Norge
    18-11-2011

    Over 70 tusen islendinger deltok i utdanning i 2010

    Tall fra Islands statistikk viser at i år 2010 deltok ca. 70.200 personer i alderen 16-74 i utdanning, enten i skole eller annen form for utdanning med undervisert eller 31,4 % av beboerne.

  • jämställdhet mångkulturell |Sverige
    16-11-2011

    Mångfald i regnbågens alla färger

    Kulturell mångfald handlar om så mycket mer än etnicitet, menar Regnbågsfyrens ordförande Lina Antman. Hon berättar att det inte är utan anledning som regnbågen är en viktig symbol inom HBT-rörelsen.

  • jämställdhet innovation |Danmark
    16-11-2011

    Fortæl de gode historier

    Det er på én gang vigtigt, at medarbejderne afspejler det samfund, de servicerer, og at de udnytter indbyrdes forskellighed til at tænke i nye løsninger, mener man i DSB. Virksomheden blev i år belønnet med en pris for sit årelange strategiske arbejde for at styrke mangfoldigheden på arbejdspladsen.

  • |Island
    06-09-2011

    Stofnun karla komið á laggirnar í Helsinki

    Stofnunin opnar í september og starfsemin snýst eingöngu um karla. Hugmyndin er að þegar karlmaður hefur nám gerir hann það oftast í hópi vina.

  • |Finland
    05-09-2011

    Pelkästään miehille suunnattu opisto aloittaa Helsingissä

    Miessakkiopiston toiminta käynnistyy syyskuussa. Ajatuksena on, että miehet aloit-tavat opiskelun useimmiten kaveriporukassa.

  • |Sverige
    05-09-2011

    Helsingfors får ett institut för män

    Institutet startar i september och vänder sig enbart till män. Tanken är att när en man börjar studera, gör han det oftast tillsammans med ett gäng vänner.

  • |Finland
    25-05-2011

    Iso panostus naisten työympäristöön

    Työympäristövirasto on saanut 20,5 miljoonaa kruunua käytettäväksi erityistoimiin, joilla pyritään estämään naisten syrjäytyminen työelämästä työympäristöön liittyvien ongelmien vuoksi. Toimenpiteillä pyritään lisäämään tietoa naisten työympäristöstä ja löytämään parempia tapoja rasitusvammariskien havaitsemiseksi valvonnan avulla.

  • |Island
    24-05-2011

    Aukin áhersla á vinnuumhverfi kvenna

    Stofnunin fyrir vinnuumhverfi í Svíþjóð hefur fengið tuttugu og hálfa milljón sænskra króna til þess að þróa og hrinda í framkvæmd aðgerðum sem hamla gegn því að konur hverfi af vinnumarkaði sökum vandamála sem tengjast vinnuumhverfi þeirra. Í verkefninu felst að afla aukinnar þekkingar á vinnuumhverfi kvenna og bæta aðferðir við eftirlit og finna hvað valdið gæti álagsskaða.

  • |Sverige
    17-05-2011

    Stor satsning på kvinnors arbetsmiljö

    Arbetsmiljöverket har fått 20,5 miljoner kronor för att utveckla och genomföra särskilda insatser i syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget syftar till att ge en ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö och bättre metoder för att i tillsynsarbetet uppmärksamma risker för belastningsskador.

  • |Island
    03-02-2011

    Mikið skortir á jafnræði í háskólum: Þörf er á öflugum pólitískum aðgerðum

    Jafnréttisbónus til kennslustofnana að upphæð samtals 50 milljónum sænskra króna á ári, sérstakt verkefni vísindaráðs og Vinnova til þess að tryggja að fjárveitingar til öflugs rannsóknaumhverfis verði konum ekki í óhag, er meðal tillagna sem lagðar eru fram í skýrslunni Svart á hvítu – um jafnrétti í vísindafélaginu (SOU 2011:1).

  • |Finland
    31-01-2011

    Korkeakoulut liian epätasa-arvoisia: poliittisia voimatoimia vaaditaan

    50 miljoonaa kruunua vuodessa jaettavaksi tasa-arvobonuksen ansainneille oppilaitoksille, erityinen tehtävänanto tutkimusneuvostoille ja innovaatiovirasto Vinnovalle takaamaan, ettei tutkimusrahoituksen suuntaaminen vahvoille tutkimusaloille syrji naisia – siinä muutama ehdotus akateemisen maailman tasa-arvoisuutta koskevasta mietinnöstä.

  • forskning |Sverige
    25-01-2011

    Högskolan långt ifrån jämställd: kraftfulla politiska åtgärder krävs

    En jämställdhetsbonus till jämställda lärosäten på totalt 50 miljoner kronor per år, ett särskilt uppdrag till forskningsråden och Vinnova för att säkerställa att satsningarna på starka forskningsmiljöer inte missgynnar kvinnor är några av förslagen i betänkandet Svart på vitt - om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1).

  • |Island
    15-12-2010

    Sömu laun fyrir jafngilda vinnu

    Nýtt stjórnarfrumvarp var lagt fram föstudaginn 26. nóvember 2010 ”Likestilling for likelønn”. Frumvarpið er lagt fram í kjölfar vinnu og niðurstöðu sem Launajafnréttisnefndin lagði fram árið 2008.

  • |Finland
    14-12-2010

    Sama palkka samanarvoisesta työstä

    Marraskuun 26. päivänä 2010 hallitus teki uuden suurkäräjäilmoituksen samanpalkkaisuudesta. Ilmoitus on tulosta samapalkkaisuustoimikunnan vuonna 2008 esittämistä johtopäätöksistä.

  • |Norge
    10-12-2010

    Lik lønn for arbeid av lik verdi

    Ny stortingsmelding lagt fram fredag 26. november 2010 ”Likestilling for likelønn”. Meldingen er en oppfølging av det arbeid og de konklusjonene Likelønnskommisjonen la frem i 2008.

  • |Island
    25-05-2010

    Nokkuð skortir á að jafnréttis sé gætti í kennsluefni í samfélagsfræði

    Athugun á kennsluefni í samfélagsfræði leiddi í ljós að nokkuð skortir á jafnréttis sé gætt, einkum í bókunum sem ætlaðar eru framhaldsskólastiginu. Að þeirri niðurstöðu kemst fyrrverandi prófessor í sögu Ann-Sofie Ohlander sem framkvæmdi könnunina fyrir Jafnréttisnefnd skólanna, DEJA.

  • |Finland
    24-05-2010

    Yhteiskuntaopin oppikirjoissa tasa-arvopuutteita

    Yhteiskuntaopin oppimateriaalien tarkastelu tasa-arvonäkökulmasta tuo esiin puutteita varsinkin toisen asteen oppikirjojen osalta. Näin sanoo historian emeritaprofessori Ann-Sofie Ohlander, joka tutki oppikirjoja koulujen tasa-arvodelegaatio DEJA:n toimeksiannosta.

  • |Sverige
    18-05-2010

    Brist på jämställdhet läromedel i samhällskunskap

    En granskning av läromedel i samhällskunskap visar på brister i jämställdhet, särskilt i böckerna för gymnasiet. Den slutsatsen drar Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia, som har genomfört granskningen, på uppdrag av DEJA Delegationen för jämställdhet i skolan.

  • |Island
    29-03-2010

    Framþróun jafnréttismála

    Heimastjórnin á Álandseyjum hefur sett fram markmið, áætlanir um tilteknar aðgerðir, starfsemi og verkefni sem vinna á að í sviði jafnréttismála árið 2010.

  • |Island
    29-03-2010

    Fjárveiting til jafnréttismála innan alþýðufræðslunnar

    Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita 7 milljónum SEK til alþýðufræðslunnar til sérstaks átaks í jafnréttismálum sem einkum á að beinast að kvenbrautryðjendum. Tvær milljónir eru sérstaklega ætlaðar konum sem tilheyra minnihlutahópum.

  • |Finland
    29-03-2010

    Tasa-arvotyö edistyy

    Ahvenanmaan maakunnan hallitus on määritellyt tasa-arvotyön tavoitteita, konkreettisia toimenpiteitä, toimintamuotoja

  • |Finland
    29-03-2010

    Kansansivistystyön tasa-arvohankkeisiin rahoitusta

    Hallitus on päättänyt antaa Ruotsin kansansivistysneuvostolle tehtäväksi jakaa 7 miljoonaa kruunua kansansivistystyön parissa tehtäville tasa-arvopanostuksille. Erityisesti painotetaan naisten yrittäjyyttä. Kaksi miljoonaa kruunua kokonaissummasta on varattu kansallisten vähemmistöjen naisille.

  • |Sverige
    25-03-2010

    Medel för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen 2010

    Regeringen har beslutat att anslå 7 mkr medel till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entreprenörskap. Två mkr av medlen är reserverade för insatser riktade till kvinnor från de nationella minoriteterna.

  • |Sverige
    22-03-2010

    Jämställdhetsarbetet framskrider

    Ålands Landskapsregering har fastställt målsättningar, konkreta åtgärder, aktiviteter och projekt för 2010 i relation till jämställdhetsarbetet.

  • |in English
    16-10-2009

    Dear Reader

    Autumn is here, and with it the October issue of DialogWeb. The articles in this issue focus on the strong Nordic women and on their stepsisters. Because that is how the situation can be described.

  • |Finland
    16-10-2009

    Hyvä lukija,

    syksy on saapunut, ja sen myötä myös lokakuun DialogWeb. Tämän numeron artikkelit käsittelevät Pohjoismaiden vahvoja naisia ja heidän siskopuoliaan. Sillä näin tilannetta voidaan kuvata.

  • invandrare jämställdhet |Danmark
    13-10-2009

    Kvinder hjælper kvinder

    Lever man det meste af tilværelsen inden for familiens egne fire vægge, og taler og forstår man kun ganske lidt dansk, er det svært at orientere sig om mulighederne i samfundet og de forventninger, der stilles fra fx skoler og daginstitutioner til børn og forældre. I flere danske byer forsøger såkaldte bydelsmødre at skabe kontakt til de mest isolerede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

  • jämställdhet lika möjligheter |Sverige
    13-10-2009

    Färre yrken och lägre löner – svenska kvinnors lott?

    I slutet av sommaren blossade det upp en debatt kring kvinnors löner och övriga villkor på arbetsmarknaden. Orsaken var att ny lönestatistik från 2008 hade sammanställts. Och den visade på samma skillnader som tidigare.

  • jämställdhet lika möjligheter |Norge
    13-10-2009

    Kjære leser

    Høsten er her, og oktoberutgaven av DialogWeb er et faktum. Artiklene i denne utgaven handler om de sterke nordiske kvinnene, og deres stesøstre. For slik kan situasjonen altså beskrives.

  • jämställdhet motivation |Norge
    12-10-2009

    “Tørr vi, kan vi, vil vi?”

    Noenlunde slik låt første delen av refrenget til en sangtekst som var populær i “Rauðsokkunum” den islandske kvinnebevegelsen i begynnelsen av åttiåra i Island. Den 24. oktober 1975 streiket islandske kvinner, 25.000 samlet seg på torget i Reykjavik.

  • jämställdhet lika möjligheter |
    07-10-2009

    The Estonian State is dependent on women

    Gender segregation is much more apparent in Estonia than in the Nordic countries.

  • |Island
    30-09-2008

    Fullorðinsfræðsluráðið fá fjármuni til þess að hvetja kvenkyns frumkvöðla

    Ríkisstjórnin hefur ákveðið að leggja fjármuni til jafnréttismála í alþýðufræðslunni, með sérstakri áherslu á að jafna

  • |Finland
    30-09-2008

    Ruotsin kansansivistysneuvostolle varoja naisyrittäjyyden edistämiseen

    Hallitus on päättänyt myöntää varoja Folkbildningsrådetille naisten yrittäjyyttä ja tasa-arvoa edistävän vapaan

  • |Sverige
    29-09-2008

    Folkbildningsrådet får medel för satsning på kvinnligt entrepenörsskap

    Regeringen har beslutat att anslå medel till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med

  • |in English
    20-03-2008

    Women and Employment

    The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey

  • |in English
    20-03-2008

    Women and Employment

    The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey

  • |in English
    20-03-2008

    Women and Employment

    The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey

  • jämställdhet högre utbildning |Norge
    13-03-2008

    Innovative tiltak for å øke kvinneandel

    Norges nest største universitet, NTNU (Norsk teknisk naturvitenskaplig universitet) i Trondheim har satt mål av seg å få flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Derfor har de laget en egen handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007 – 2010. Der fremkommer det at NTNU skal aktivt nyttiggjøre seg kvinners kompetanse i den faglige utviklingen.

  • |Island
    28-02-2008

    Svíþjóð gegnir formennsku í Norrænu ráðherranefndinni

    Árið 2008 gegnir Svíþjóð formennsku í Norrænu ráðherranefndinni. Formennskuáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2008 gengur undir heitinu Orkusafnið (s. Kraftsamlingen). Hún beinir sjónum sínum einkum þeim sviðum samstarfs og áskorunum sem Svíþjóð telur að Norðurlöndin og sjálfstjórnarsvæðin eigi að sameinast um.

  • |Finland
    27-02-2008

    Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus Ruotsilla

    Vuonna 2008 Ruotsi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Ruotsin puheenjohtajuusohjelman ydinajatuksena on pohjoismainen yhteisvoima. Ohjelma keskittyy niihin yhteistyöalueisiin ja haasteisiin, jotka Ruotsin mielestä hoidetaan parhaiten Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden yhteistyöllä.

  • |Sverige
    21-02-2008

    Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

    Under 2008 är Sverige ordförande i det Nordiska ministerrådet. Sveriges ordförandeprogram i NMR 2008 har vi döpt till Kraftsamling. Det fokuserar på samarbetsområden och utmaningar som Sverige anser att de nordiska länderna och de självstyrande områdena bäst kan möta gemensamt.

  • hållbar utveckling |Finland
    29-11-2007

    Yliopistoja innostetaan tasa-arvotyöhön palkinnolla

    Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu riittävän hyvin korkeakoulumaailmassa. Esimerkiksi vain 17 % professoreista on naisia.

  • hållbar utveckling |Island
    27-11-2007

    Jafnréttisátak í háskólasamfélaginu

    Jafnrétti í háskólasamfélaginu er ekki nógu gott. Aðeins 17% kvenna gegna prófessorsstöðum

  • |Norge
    27-11-2007

    Akademisk likestilling må oppmuntres

    Likestillingen i høyere utdanning er ikke god nok. Blant annet er bare 17% av professorene kvinner.

  • |Finland
    28-03-2007

    Ovatko pojat koulutusyhteiskunnan uusia häviäjiä?

    Tuore nuorisotutkimus viittaa siihen, että uudet syrjäytymisen muodot ovat saamassa jalansijaa tanskalaisessa yhteiskunnassa. ”Tytöt

  • |Finland
    28-03-2007

    Naiset ja miehet epätasa-arvoisia taidemaailmassa

    Nais- ja miestaiteilijoiden edellytykset toimia ammatissaan ovat keskenään hyvin erilaiset. Epätasa-arvoinen suhtautuminen näkyy myös

  • |Island
    26-03-2007

    Munu drengirnir lúta í lægra haldi í menntunarsamfélaginu?

    Niðurstöður nýrra rannsókna á unglingum, benda til þess að nú séu að koma fram nýir minnihlutahópar í dönsku samfélagi: „Stúlkurnar æða fram

  • |Island
    26-03-2007

    Konur og karlar njóta ekki jafnréttis i listum

    Kvenkyns og karlkyns listamenn búa við afar mismunandi aðstæður til þess að iðka list sína og þau eru dæmd á ólíkan hátt þegar verk þeirra

  • |Danmark
    22-03-2007

    Kvinder og mænd er uligestillet i kunstens verden

    Kvindelige og mandlige kunstnere har vidt forskellige betingelser for at udøve deres kunst, og de bliver også bedømt forskelligt når der

  • |Danmark
    22-03-2007

    Er drengene de nye tabere i uddannelsessamfundet?

    Ny forskning i unge peger på at nye og hidtil usete marginaliseringsformer er ved at vinde indpas i det danske samfund: ” Pigerne stormer