kommende konference • Foto: Pexels
  basiskompetanse innvandrere integrering |Norden
  07-05-2020

  Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

  Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende ferdigheter- Alfakonferansen- 2021.

 • Foto: Magnus Fröderberg
  basiskompetence voksenlæring kompetenceudvikling |Norden
  06-09-2019

  Aflyst: Nordisk konference om voksnes matematiklæring

  Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse. På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring.