kompetenseuteckling  • näringsliv |Norge
    14-04-2016

    Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet

    "Jeg tror alle opplever at deres bidrag er viktig og at diskusjonene i nettverket gir innsikt en ikke får på den nasjonale arenaen."
    Tormod Skjerve, Kompetanse sett fra arbeidslivet.