kompetensutveckling • kompetensutveckling |Finland
  06-10-2014

  Kunskapskedjan i skick i Finland

  Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt är tjänstemännens och verksamhetsområdets sakkunnigas syn på ändringar, mål och nödvändiga åtgärder inom de närmaste åren i fråga om förvaltningsområdets verksamhetsmiljö.

 • kompetensutveckling |Norge
  02-10-2014

  Norske lærere skal lære mer

  Lærerløftet er den norske regjeringens strategi for mer kunnskap i skolen og bedret kvalitet på lærere og undervisning.

 • Stjernesweateren fra Guðrun&Guðrun har vakt opsigt over hele verden, og også Hertuginden af York er begejstret. Her er Hertuginden i selskab med skuespillerinden Sofie Gråbøl i forbindelse med optagelser af tv-serien Forbrydelsen.
  kompetensutveckling innovation |Færöerne
  01-10-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • kompetensutveckling |Finland
  17-09-2014

  Dåliga ekonomiska tider sätter krokben för ungdomsgarantin

  Ungdomsgarantin har inte lyckats råda bot på arbetslösheten bland ungdomar i Finland.

 • kompetensutveckling |Finland
  17-09-2014

  Vuxenutbildningsstödet allt populärare

  Allt flera arbetstagare förbättrar sin yrkeskompetens med hjälp av ett speciellt vuxenutbildningsstöd.

 • kompetensutveckling |Norge
  15-09-2014

  Kansallinen panostus osaamisen parantamiseksi

  OECD esitteli viime torstaina raporttinsa Skills Strategy Action plan for Norway.

 • kompetensutveckling |Norge
  15-09-2014

  Aðgerðir til þess að bæta færni

  OECD kynnti á fimmtudaginn Aðgerðaáætlun fyrir færniþróun í Noregi.

 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommenterer Skills Strategy.
  kompetensutveckling |Norge
  08-09-2014

  Nasjonal satsing på økt kompetanse

  OECD presenterte i torsdags Skills Strategy Action plan for Norway.

 • hållbar utveckling |Færöerne
  27-08-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • |Åland
  06-08-2014

  Seminarium: 25 år med IT i undervisningen på Åland - men vad sen?

  25 år med IT i undervisningen på Åland - men vad sen?
  Utbildnings- och kulturavdelningen ordnar i samarbete med NVL Distans ett seminarium kring IT i undervisningen för vuxna. Seminariet syftar till att skapa en diskussion med beslutsfattare om användning av IKT och digitala möjligheter i utbildningssektorn på Åland.

 • |Danmark
  26-06-2014

  „Þjóðfundurinn“ á Borgundarhólmi eflir lýðræði

  Þjóðfundurinn 2014 sem var haldinn dagana 12.-15. júní var árangursríkur. Fram til þessa hefur oft verið rætt um þjóðfundinn sem lokaða veislu stjórnmálamann og talsmanna þrýstihópa en samkvæmt nýrri greiningu telja íbúarnir nú að Þjóðfundurinn sé skemmtilegur, alþýðlegur og lýðræðislegur. Meira en helmingur íbúa telur að Þjóðfundurinn styrki samræðu stjórnmálamanna og íbúa og að það sé liður í að efla lýðræði.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Bornholmin Folkemødet-politiikkatapahtuma vahvistaa demokratiaa

  12. - 15. kesäkuuta järjestetty vuoden 2014 Folkemødet oli suuri menestys. Aiemmin tapahtumalla on ollut vain poliitikoille ja lobbaajille suunnatun juhlan maine, mutta nykyisin ihmiset pitävät tutkimusten mukaan Folkmødetiä juhlavana, kansanomaisena ja demokraattisena tapahtumana. Yli puolet väestöstä on sitä mieltä, että tapahtuma edistää poliitikkojen ja väestön välistä vuoropuhelua ja vahvistaa siten demokratiaa.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  20-06-2014

  Vi ved hvad vi har, men hvad med morgendagen?

  Forskere har påpeget at nye industrier ikke vokser ud af ingenting, de bygger på de kompetenser der findes i hver region. Et eksempel kan være overgangen fra produktion af krigsfly til biler indenfor svensk industri i efterkrigstiden. Det samme skete i andre europæiske land hvor man brugte

 • |Danmark
  18-06-2014

  Folkemødet på Bornholm styrker demokratiet

  Folkemødet 2014 blev afholdt den 12.-15. juni med stor succes. Hvor Folkemødet tidligere har haft ry for at være en lukket fest for politikere og lobbyister, viser en ny analyse, at befolkningen i dag betragter Folkemødet som festligt, folkeligt og demokratisk. Mere end halvdelen af befolkningen mener således, at Folkemødet er med til at styrke dialogen mellem politikere og befolkningen og at det bidrager til at styrke demokratiet.

 • |Færöerne
  28-05-2014

  Lög um raunfærnimat samþykkt á Lögþinginu

  2. maí 2014 var frumvarp um mat á raunfærni samþykkt á Lögþinginu í Færeyjum. Lögin, sem eru rammalöggjöf, spanna yfir þverfaglegt og breitt svið menntunar, í framhaldsskólum, starfsmenntaskólum og háskólum.

 • |Færöerne
  27-05-2014

  AOT-kehyslaki hyväksyttiin Färsaarten parlamentissa

  Färsaarten parlamentti hyväksyi 2. toukokuuta 2014 lakiesityksen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AOT). Laki, joka on kehyslaki, kattaa laajan valikoiman eri koulutussektoreihin kuuluvia koulutuksia, kuten toisen asteen opinnot, erilaiset ammattiopinnot ja yliopisto-opinnot.

 • |Færöerne
  21-05-2014

  Lov om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget

  2. mai 2014 blev et lovforslag om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget. Loven, som er en rammelov, omfatter et tværsektorelt og bredt spektrum af uddannelser så som gymnasiale-, erhvervs- og universitetsuddannelser.

 • |Danmark
  30-04-2014

  Sjónum beint að þróun færni kennara til þess að vinna með mismunandi einstaklinga

  Danska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja 64 milljónum DKR til endurmenntunar kennara ungs fólks og fullorðinna veturinn 2014-2015. Fagfélagsnefndin sem kemur að færniþróun þeirra sem starfa á þessu sviði hefur afmarkað fimm vegvísa sem eiga að mynda ramma fyrir skiptingu styrkjanna.

 • |Finland
  29-04-2014

  Suomalaiskouluissa päteviä opettajia

  Yli 95 % perusopetuksen luokanopettajista ja 97 % lukion lehtoreista oli muodollisesti kelpoisia tehtäväänsä kevätlukukaudella 2013. Ammattikoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä kelpoisten osuus oli jonkin verran pienempi.

 • |Danmark
  29-04-2014

  Opettajille täydennyskoulutusta heterogeenisten opiskelijaryhmien opettamiseen

  Hallitus on myöntänyt 64 miljoonaa Tanskan kruunua nuoriso- ja aikuiskoulutussektorin opettajien täydennyskoulutukseen vuosiksi 2014 – 2015. Nuoriso- ja aikuiskoulutusalan osaamisen kehittämistyöryhmä on määritellyt viisi suuntaviivaa varojen jakamista ohjaamaan.

 • |Finland
  25-04-2014

  Kompetenta lärare i de finländska skolorna

  Mer än 95 procent av klasslärarna inom den grundläggande utbildningen och 97 procent av gymnasielektorerna var formellt behöriga för sin uppgift under vårterminen 2013. Inom yrkesutbildningen och folkbildningen var andelen något lägre.

 • |Danmark
  25-04-2014

  Fokus på udvikling af lærernes kompetencer til at arbejde med differentieret kursistgruppe

  Regeringen har afsat 64 millioner kroner til efteruddannelse af lærerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet i 2014-2015. Partsudvalget for kompetenceudvikling på området har identificeret fem pejlemærker, som skal danne ramme for fordelingen af midlerne.

 • |Island
  25-03-2014

  Sopimus "Koulutus nyt" -pilottihankkeesta allekirjoitettiin

  "Koulutus nyt" on pilottihanke, jonka järjestäjinä ovat Islannin opetusministeriö, Reykjavikin kaupunki ja työmarkkinajärjestöt. Hankkeen päätavoite on lisätä opinto-ohjausta ja opintojen tukea Breidholtin kaupunginosassa Reykjavikissa.

 • |Island
  25-03-2014

  Samningur um tilraunaverkefnið „Menntun núna“ undirritaður

  „Menntun núna“ er tilraunaverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Reykjavíkurborgar og aðila vinnumarkaðarins sem hefur það markmið að auka ráðgjöf og stuðning við menntun í Breiðholti.

 • |Island
  25-02-2014

  Koulutukseen liittyvä kokeiluhanke meneillään Islannin lounaisosassa

  Bifröstin korkeakoulu johtaa hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa väestön koulutustasoa Islannin lounaisosassa. Hanke on osa työmarkkinakeskusjärjestöjen rahoittamaa kampanjaa, jolla pyritään nostamaan islantilaisen työvoiman koulutustasoa.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2A: Utdanning - arbeidsliv

  Denne workshopen vil sette fokus på utvikling av kompetanse og kunnskap på tvers av utdanning og arbeidsliv. Innledningsvis vil fokus være på introduksjon om læringsprosesser i, og transfer mellom, utdannelse og arbeid.

 • |Danmark
  29-01-2014

  Aktuel forskning og erfaringer med voksen- og efteruddannelse

  Den 12. december 2013 afholdt Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) den årlige Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området i samarbejde med Undervisningsministeriet (UVM), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og NVL. På konferencen mødes forskere og praktikere for at udveksle aktuel viden og konkrete erfaringer inden for VEU-området.

 • |Danmark
  29-01-2014

  Ráðstefna um rannsóknir og reynslu af fullorðinsfræðslu og símenntun

  Þann 12. desember 2013 héldu Miðstöð færniþróunar (NCK) í Danmörku, í samstarfi við menntamálaráðuneytið, námsmatsstofnunina og NVL árlega ráðstefnu um fullorðinsfræðslu og símenntun. Á ráðstefnunni hittast fræðimenn og starfandi til þess að skiptast á því sem efst er á baugi á sviði rannsókna og reynslu á sviði fullorðinsfræðslu.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Nu startar övningsskolor i lärarutbildningen

  Lärarstudenters praktik ska få högre kvalitet genom att den koncentreras till färre antal skolor. 40 miljoner kronor per år satsas för att starta så kallade övningsskolor. Lärarutbildningen gjordes 2011 om för att höja kvaliteten. Regeringen vill nu ytterligare stärka praktiken inom utbildningen, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning. Idag sprids de allra flesta lärarstudenterna ut på ett stort antal skolor. Det finns brister i detta system, bland annat kan handledning och uppföljning bli lidande.

 • |Finland
  29-01-2014

  Nytt nationellt center för utbildningsutvärdering

  Det nya centret har till uppgift att producera information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och för utvecklandet av utbildningen. Centret kommer att genomföra utvärderingar i anslutning till utbildning och till utbildningsanordnarnas och högskolornas verksamhet samt utvärderingar av inlärningsresultat.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Hvad er din kurs for at komme ud på arbejdsmarkedet?

  Dette og andre spørgsmål bliver stillet adskillige gange for tiden, hvor vejledere fra ALS (arbejdsformidlingskontoret), rejser ud til hver krog af Færøerne for at komme i personlig kontakt med de arbejdsløse. ALS tilbyder vejledningssamtaler omkring kompetenceudvikling, arbejdsmuligheder og det at søge arbejde.

 • |Finland
  29-01-2014

  Ný miðstöð námsmats

  Verkefni nýju miðstöðvarinnar felast meðal annars í því að taka saman upplýsingar fyrir þá sem móta menntastefnu og vinna að þróun menntunar. Miðstöðin á að meta menntun, starfsemi fræðsluaðila og háskóla auk þess að meta námsárangur.

 • |Finland
  29-01-2014

  Uusi kansallinen koulutuksen arviointikeskus

  Uuden arviointikeskuksen tehtävänä on tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Arviointikeskus tulee toteuttamaan koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja sekä oppimistulosten arviointeja.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Mikä on sinun reittisi työmarkkinoille?

  Tätä ja paljon muutakin kysellään, kun Färsaarten työnvälitystoimisto ALS:in ohjaajat kiertävät saaren joka kolkassa tapaamassa työttömiä henkilökohtaisesti. ALS:in tarjoamissa ohjauskeskusteluissa puhutaan osaamisen kehittämisestä, työmahdollisuuksista ja työnhausta.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Opettajankoulutukseen perustetaan harjoittelukouluja

  Opettajaksi opiskelijoiden opetusharjoittelun laatua aiotaan parantaa keskittämällä se entistä harvempiin kouluihin. Hallitus aikoo panostaa 40 miljoonaa kruunua vuodessa harjoittelukoulujen perustamiseen. Ruotsalaisen opettajankoulutuksen laatua on pyritty parantamaan vuonna 2011 toteutetulla uudistuksella. Nyt hallitus haluaa entisestään vahvistaa opetusharjoittelun eli työssä oppimisen roolia koulutuksessa. Nykyisin suurin osa opettajaopiskelijoista hajaantuu moneen eri kouluun. Järjestelmässä on puutteita: muun muassa harjoittelun ohjaus ja seuranta voivat kärsiä.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Undervisning i grønlandsk som andet- og fremmedsprog skal udvikles

  For ”at få den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen” er Naalakkersuisut (Landsstyret) blevet pålagt af Inatsisartut (Landstinget) at udarbejde en strategi og handlingsplan. Der er dannet et kommissorium, der skal udføre arbejdet.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Grönlanti toisena ja vieraana kielenä -opetusta kehitetään

  Grönlannin hallitus on saanut parlamentilta tehtäväksi laatia strategian ja toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on saada ”se väestönosa, joka ei hallitse grönlannin kieltä, pärjäämään grönlannilla arjen tilanteissa”. Tehtävää varten on muodostettu erityinen toimikunta.

 • |Norden
  07-01-2014

  Lärarkompetens och undervisningspraktik #Alfa14

  Den 17 - 19 september 2014, Gullmarsstrands hotell och konferens, Fiskebäckskil, Bohuslän, Sverige.

 • |Finland
  03-01-2014

  Finland: Fyra miljoner euro till kompetensprogrammet för unga vuxna

  Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fyra miljoner euro i statsunderstöd till 56 anordnare av utbildning till så kallad uppsökande och stödande verksamhet, med vilken man vill nå ut till unga vuxna och understöda avläggandet av examen.

 • |
  26-11-2013

  Symposium om grundlæggende literaciet for voksne

  Målgruppen er voksenundervisere, lærere, forskere, studerende, myndigheder, og alle, som interesserer sig for integration og grundlæggende literacitet for voksne. 

 • |
  26-11-2013

  Symposium om grundlæggende literaciet for voksne

  Målgruppen er voksenundervisere, lærere, forskere, studerende, myndigheder, og alle, som interesserer sig for integration og grundlæggende literacitet for voksne. 

 • |
  26-11-2013

  Framgångsfaktorer i lyckade utbildningsprojekt

  NVL Sverige och Skolverket inbjuder till ett praktiskt seminarium på temat ”Framgångsfaktorer i lyckade utbildningsprojekt”.

 • |
  26-11-2013

  Kompetenceudvikling på arbejdspladsen

  Målet med seminaret er at åbne for en nordisk dialog med arbejdsmarkedets partnere, høre om situationen i landene og hvordan udfordringerne mødes i de forskellige lande.

 • |Finland
  26-11-2013

  Vertaileva pohjoismainen aikuiskoulutuskartoitus

  Kartoitus Pohjoismaissa, Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla tarjolla olevan ISCED 3 -tason aikuiskoulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä.

 • |Grönland
  26-11-2013

  Yhteiskuntavastuu kehittyy

  Yritysten yhteiskuntavastuujärjestö CRS Greenland on alkanut valmistautua ensi vuoden teemoihinsa, jotka ovat koulutus ja inkluusio työelämässä. CSR järjesti 5. marraskuuta suurimmille jäsenyrityksilleen verkostotapaamisen, johon sisältyi esityksiä ja työelämän inkluusiota käsittelevä työpaja.

 • |Færöerne
  26-11-2013

  Symposiumi aikuisten peruslukutaidosta

  Alfarådet-lukutaitoverkoston kokoontumisen yhteydessä Färsaarilla järjestettiin 28.10. symposiumi peruslukutaidosta ja kotoutumisesta. Tilaisuuteen osallistui noin 60 eri alojen ammattilaista.

 • |
  26-11-2013

  Innland eller utkant? - kompetanse for lokalsamfunnsutvikling i Hedmark og Oppland

  Er du opptatt av opplæring, næringsutvikling og lokalsamfunn? Bli med på en spennende regional

 • |Danmark
  26-11-2013

  Ohjaus ja aiemmin opitun tunnustaminen tanskalaisissa vankiloissa – esimerkkejä ja suosituksia

  NCK on Tanskan kriminaalihuoltoviraston toimeksiannosta kartoittanut käytänteitä ja laatinut kartoituksen perusteella malleja vankien opinto- ja ammatinvalinnanohjauksen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AOT) tueksi.

 • |
  25-11-2013

  Menntun fullorðinna

  Kortlagning á samræmi milli og mismun á námstilboðum fyrir fullorðna á 3. ISCED þrepi á Norðurlöndunum og Grænlandi, Álandi og Færeyjum.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Samfélagsábyrgð undir þróun

  Í Samtökum um samfélagsábyrgð, CSR Grænland er nú hugað að þema næsta árs sem er menntun og aðlögun á vinnumarkaði. Til undirbúnings var haldin námsstefna 5. nóvember sl. fyrir stærri fyrirtæki innan samtakanna þar sem haldnir voru fyrirlestrar og verkstæði um aðlögun á vinnumarkaði.

 • |Færöerne
  25-11-2013

  Málþing um grunnleikni fullorðinna í læsi

  Í tengslum við heimsókn norræna læsisráðsins (Alfarådet) til Færeyja þann 28. September sl. var haldið málþing um grunnleikni í læsi og aðlögun. Um 60 manns sóttu þingið.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Ráðgjöf og staðfesting færni í dönskum fangelsum – dæmi og ráðleggingar

  NCK hefur að beiðni dönsku fangelsismálastofnunarinnar kortlagt fræðslustarfsemi og á grundvelli þess lagt fram tillögur um hvernig rétt sé að haga ráðgjöf og mati á raunfærni fanga. Kortlagningin nær einnig til símenntunar og færniþróunar starfsfólks stofnananna.

 • |
  20-11-2013

  Uddannelse for voksne

  Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

 • |Grönland
  20-11-2013

  CSR i udvikling

  CSR-organisationen CSR Greenland er begyndt på at arbejde med næste års fokus, som er uddannelse og inklusion i arbejdsmarkedet. Som forberedelse til emnet afholdtes den 5. november et netværksmøde for de større virksomheder der er medlemmer af organisationen, med flere oplæg og en workshop om inklusion på arbejdsmarkedet.

 • |Færöerne
  20-11-2013

  Symposium om grundlæggende literacitet for voksne

  I forbindelse med Alfarådets besøg på Færøerne 28. oktober blev der afholdt et symposium om grundlæggende literacitet og integrationsspørgsmål. Omkring 60 deltagere fra diverse sektorer var til arrangementet.

 • |Danmark
  20-11-2013

  Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler – eksempler og anbefalinger

  NCK har som opgave for Kriminalforsorgen kortlagt praksis og på den baggrund opstillet modeller for, hvordan vejledning og kompetenceafklaring af indsatte kan foregå. Kortlægningen og analyserne omfatter også efteruddannelse og kompetenceudvikling af ansatte i institutionerne.

 • kompetensutveckling |Sverige
  19-11-2013

  Uusi raportti urakehitysasioista

  Tärkeitä, mielekkäitä ja hauskoja työtehtäviä. Hyvät työolot ja tulevaisuudennäkymät. Mutta huonot uramahdollisuudet.

 • |Finland
  19-11-2013

  Nám með stuðningi frá atvinnuleysistryggingasjóði auðveldar ráðningu

  Valfrjálst nám með stuðningi frá atvinnuleysistryggingasjóði auðveldar ráðningu. Hálfu ári eftir að námi lauk hafa rúmlega 60 prósent þeirra sem lögðu stund á nám fengið atvinnu. Valfrjálst nám leiðir til betri árangurs en til dæmis vinnumarkaðsmenntun.

 • kompetensutveckling |Finland
  19-11-2013

  Työttömyysetuudella tuettu opiskelu edistää työllistymistä

  Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu parantaa merkittävästi työllistymistä. Kun opiskelujaksosta on kulunut puoli vuotta, reilut 60 prosenttia työttömyysetuuksilla opiskelleista on saanut työpaikan. Tulokset ovat paremmat kuin esimerkiksi työvoimakoulutuksessa.

 • kompetensutveckling |
  14-11-2013

  Verksamhetsplan 2013

  Verksamhetsplan 2013

 • kompetensutveckling |
  14-11-2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

 • kompetensutveckling |
  14-11-2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

 • Vagtskifte i Alfarådet. Norske Helga Arnesen overdrager posten som hoved koordinator til danske Peter Villads Vedel.
  kompetensutveckling integration |Færöerne
  12-11-2013

  Forbedrede undervisningstilbud for nye nordiske borgere

  Vi har i Norden en gruppe voksne mennesker fra ikke-vestlige lande, der har særlige faglige udfordringer. Dette er et nordisk problem, og derfor er det vigtigt, at vi i Alfarådet fokuserer på området, siger Peter Villads Vedel, ny-udnævnt koordinator i Alfarådet, ...

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

  Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 framgångsfaktorer

  - för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 árangursþættir

  í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 Success Factors

  - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 succesfaktorer

  Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

 • |Sverige
  22-10-2013

  Karriär i fokus för ny rapport

  Viktiga, meningsfulla och roliga arbeten. Schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men dåliga karriärmöjligheter. Så ser unga på välfärdssektorns jobb. Varför? Och vad kan göras åt det? Rapporten "Jobbet och karriären – hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?" är en djupdykning i ämnet och ett försök att vägleda arbetsgivarna för att förändra bilden.

 • |Finland
  22-10-2013

  Studier med arbetslöshetsförmån bidrar till att få arbete

  Frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån förbättrar sysselsättningen markant. Om ett halvt år efter studieperioden har drygt 60 procent av dem som studerat med arbetslöshetsstöd fått ett jobb. Frivilliga studier ger bättre resultat än till exempel arbetsmarknadsutbildningen.

 • kompetensutveckling |
  26-09-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  NVL 2013

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Symposium om grundlæggende literaciet for voksne

  Mandag den 28. oktober, Torshavn.

 • |Grönland
  26-09-2013

  Mere hjælp til trænerkurser og lederudvikling

  Grønlands Idrætsforbund (GIF) og Air Greenland har efter 8 måneders pause indgået en ny aftale frem til slutningen af 2014. Air Greenland vil atter støtte sporten i Grønland, hvor sponsorpengene er på 1,5 mio. DKK. Formålet med det er blandt andet at gå aktivt ind i og støtte op om trænerkurser og lederudvikling.

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Stor dag for vejledermiljøet på Færøerne

  Ved studiestart sidst i august startede 42 studerende på en ny vejlderuddannelse på Færøernes universitet. Uddannelsen er organiseret som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Realkompetencevurdering på ministeriets agenda

  En ny betænkning om validering blev overrakt til undervisningsminister Bjørn Kalsø i Undervisnings- og Kulturministeriet den 23. august i år.

 • |Finland
  26-09-2013

  Arbetslivskompetenser inom yrkeshögskolorna stärks

  Regeringen föreslår ett tillägg på 10 miljoner euro till yrkeshögskolornas arbetslivsbaserade undervisnings-, forsknings- och utvecklingsarbete i sin tilläggsbudget för 2013. Syftet är bl.a. att påskynda expertutbytet mellan arbetslivet, högskolorna och forskningsanstalterna.

 • Kompetencerne på Færøerne er tæt forbundet med havet og med fiskeri. Fleksibilitet er en nødvendighed på et lille arbejdsmarked som det færøske.
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Færöerne
  09-09-2013

  Den vigtige fleksibilitet

  Fleksibilitet og en stærk arbejds-identitet karakteriserer den færøske arbejdsstyrke. Og i et lille samfund er der begrænset plads til specialister. DialogWeb har interviewet Esther Dahl, konsulent i Industriens Hus, og Bergtóra Høgnadóttir, inspirator i den færøske a-kasse, om kompetencer på det færøske arbejdsmarked.

 • |in English
  27-08-2013

  8 Success Factors now in five languages

  The booklet on 8 Success Factors - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society, originally in Swedish, has been popular and applied in various setting to evaluate projects, operations and programs . To meet the needs of our readers it has been translated to Danish, English, Greenlandic and Icelandic.

 • |
  27-08-2013

  Lærerkompetanse

  Hva må en profesjonell lærer i grunnleggende literacitet kunne?

 • |Finland
  27-08-2013

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade ska bygga på högskolornas forsknings- och utvecklingskompetens samt profileringsområden. Man strävar efter en stark koppling till arbetslivet och ett nära samarbete med högskolornas vetenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamhet.

 • |Finland
  27-08-2013

  På spaning efter framtidens kompetensbehov

  Prognostiseringsinformation om framtidens kompetensbehov utnyttjas inom yrkesutbildningen bl.a. vid revideringen av examensstrukturerna. Också högskolorna utnyttjar prognostiseringsinformation när de planerar och utvecklar innehållet i utbildningen.

 • kompetensutveckling |
  24-07-2013

  Kompetanseutvikling

  Hva slags kompetanser trenger vi i Norden for å kunne utvikle et bærekraftig samfunn som er godt å leve i for alle? Det er et tidløst spørsmål og må stilles på nytt og på nytt.
  Et svar er forsøkt gitt i den rapporten Framtidens Kompetenser utgitt av Nordisk Tänketank om framtidens kompetenser.

 • |Grönland
  25-06-2013

  Kursusarrangement fra Socialpædagogisk Seminarium

  30 deltagere fra rundt om kysten i Grønland der arbejder med personer der har ADHD og autisme, har gennemført et kursus om ADHD og autisme arrangeret af Socialpædagogisk Seminarium, Kompetenceudviklingscenter i Ilulissat.

 • |Danmark
  25-06-2013

  Mere og bedre voksen og efteruddannelse

  - er et af elementerne i regeringens Vækstplan DK.

 • |Færöerne
  21-05-2013

  Stor interesse for fjernstudier

  “Fjarlestrardepilin” (Center for fjernstudier) i Vági på Færøernes sydligste ø startede sin virksomhed for en måned siden med et udbud på 12 uddannelser. I dag udbydes der 27 forskellige uddannelser via dette center i Danmark, Sverige, Norge og England.

 • |Færöerne
  20-05-2013

  Mikill áhugi á fjarnámi

  „Fjarlestrardepilin“ (Miðstöð fjarmenntunar) i Vági á syðstu ey Færeyja hóf starfsemi fyrir mánuði síðan með tilboði um tólf námsleiðir. Nú eru námsleiðirnar sem miðstöðin býður upp á orðnar 27 og þær eru frá Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Englandi.

 • |Finland
  20-05-2013

  Etäopiskelu kiinnostaa monia

  Färsaarten eteläisimmällä saarella Vágissa aloitti kuukausi sitten toimintansa etäopintokeskus. Alkuun valikoimissa oli 12 eri koulutusohjelmaa, mutta tällä hetkellä keskuksen kautta voi hakeutua jo 27 eri koulutusohjelmaan, joita järjestävät Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa sijaitsevat oppilaitokset.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Stor interesse for fjernstudier

  “Fjarlestrardepilin” (Center for fjernstudier) i Vági på Færøernes sydligste ø startede sin virksomhed for en måned siden med et udbud på 12 uddannelser. I dag udbydes der 27 forskellige uddannelser via dette center i Danmark, Sverige, Norge og England.

 • |NVL
  23-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

  Undervisningministeriet på Færøerne har meddelt, at vejledning er et prioriteret indsatsområde i 2013. Den kommende vejlederuddannelse udbydes på Færøernes Universitet, og organiseres som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Finland
  23-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Danmark
  23-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Finland
  22-04-2013

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

 • |Finland
  22-04-2013

  Åbo Akademi satsaa ruotsintaitoisten virkamiesten kouluttamiseen

  Åbo Akademissa käynnistyy uusi monitieteinen julkisjohtamisen maisterikoulutus. Koulutuksen päämääränä on vähentää pulaa ruotsinkielentaitoisista virkamiehistä Suomessa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Opinto- ja uraohjauksen maisterikoulutus käynnistyy vuonna 2013

  Färsaarten opetusministeriö on ilmoittanut, että opinto- ja uraohjaus on yksi sen painopistealueista vuonna 2013. Färsaarten yliopiston uusi ohjauksen maisteriohjelma toteutetaan osa-aikaisena monimuotokoulutuksena.

 • |Finland
  22-04-2013

  ”Ideasta liikevoitoksi - innoitusta parempaan tuotekehittelyyn”

  - kuinka yhdistää paremmin tieto ja käytäntö. Ajatushautomo DEA on julkaissut pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkaisun "Opas parempaan tuotekehittelyyn".