kompetensutveckling • |Danmark
  25-06-2012

  Tolketjenesten på Færøerne arrangør for nordisk seminar for tegnsprogstolke

  Fra 1. – 4. juni 2012 havde Færøerne besøg af 50 tegnsprogstolke fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island i forbindelse med et seminar med overskriften “Relations”.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Modell för prognostisering av yrkesinriktade kompetensbehov

  Modellen har utvecklats av ett riksomfattande projekt och den har tagits fram i brett samarbete med intressegrupper inom utbildning och arbetsliv. Med hjälp av modellen försöker man hitta de kompetenser som kommer att behövas i framtidens arbetsliv.

 • kompetensutveckling |Danmark
  12-06-2012

  Kompetanseutvikling av voksenlæraren: Danmark 2012

  Krav til og udvikling af voksenlæreres kompetencer er helt centrale temaer i NCK- Nationalt center for kompetenceudvikling og NVL’s arbejde, og det er et aktuelt tema i den daglige praksis på VEU center Selandia.

 • kompetensutveckling internationalisering |Danmark
  31-05-2012

  Vejledning og vejlederens kompetencer

  Vejledning for alle – hvor som helst, når som helst, var overskriften på en konference, der blev afholdt i Torshavn på Færøerne den 7. mai i år. NVL, Nordisk Netværk for Voksenlæring arrangerede konferencen i samarbejde med Vejlederforeningen på Færøerne.

 • |Island
  24-05-2012

  Ráðherrar segja álit sitt á ráðgjöf, færniþróun og ævimenntun

  Á ráðstefnu ráðgjafa í Þórshöfn þann 7. maí sl. þar sem aðalfyrirlesararnir voru úr sérfræðinganeti NVL um náms- og starfsráðgjöf héldu bæði menntamálaráðherra Bjørn Kalsø og atvinnumálaráðherra Johan Dahl erindi. Í erindum sínum beindu báðir ráðherrar athygli að náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna og ævimenntun.

 • |Island
  24-05-2012

  Yfirlit yfir þekkingu og rannsóknir í Danmörku 2010-2012

  Í nýútkomnu riti frá Miðstöð færniþróunar í Danmörku er greinagott yfirlit yfir nýja þekkingu á sviði fullorðinsfræðslu og símenntunar. Í skýrslunni kemur fram að það eru afar takmörkuð ný raunþekking á sviði fullorðinsfræðslu og símenntunar og aðeins örfáar stofnanir sem eiga þátt í að afla þessarar þekkingar.

 • |Finland
  24-05-2012

  Ministeritason näkemyksiä ohjauksesta, osaamisen kehittämisestä ja elinikäisestä oppimisesta

  Torshavnissa pidettiin 7. toukokuuta opinto- ja uraohjausalan konferenssi, jonka pääalustajat olivat NVL:n ohjausverkoston jäseniä. Konferenssin avauspuheet pitivät opetusministeri Bjørn Kalsø sekä elinkeinoministeri Johan Dahl. Puheissaan he esittivät visioita aikuiskoulutukseen liittyvästä ohjauksesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

 • |Finland
  24-05-2012

  Näyttöön perustuvan tiedon ja tutkimuksen katsaus 2010–2012

  Tanskalainen osaamisen kehittämisen tutkimus- ja tietokeskus NCK on juuri julkistanut katsauksen tanskalaisesta aikuiskoulutusalan uudesta näyttöön perustuvasta tiedosta. Raportin mukaan aikuis- ja täydennyskoulutusalalla on luotu suhteellisen vähän uutta tutkimustietoa ja tiedon tuottajien lukumäärä on melko pieni.

 • |Danmark
  15-05-2012

  Oversigt over evidensbaseret viden og forskning i Danmark 2010-2012

  En ny publikation fra NCK-Nationalt center for kompetenceudvikling giver en oversigt over ny viden inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Rapporten viser at der er en relativt begrænset mængde ny evidensbaseret viden inden for voksen- og efteruddannelsesområdet, og at det er et begrænset antal institutioner, som bidrager til frembringelse af denne viden.

 • |Danmark
  14-05-2012

  Ministre udtaler sig om vejledning, kompetenceudvikling og livslang læring

  Til en vejlderkonference i Torshavn den 7. maj, hvor hovedforelæserne var medlemmer i NVLs vejldernetværk, var åbningstaler fra både undervisningsminister Bjørn Kalsø og erhvervsminister Johan Dahl på programmet. I deres respektive taler var der fokus på visioner omkring vejledning i forhold til voksenuddannelse i et livslangt læringsperspektiv.

 • kompetensutveckling validering |Danmark
  27-04-2012

  Hen imod en formel validering på Færøerne

  Med en rekordhøj arbejdsløshed, hvor 80 procent af de arbejdsløse er ufaglærte, er anliggender som validering og kompetenceudvikling mere aktuelle end nogensinde på Færøerne. Denne kendsgerning har ansporet Erhvervsuddannelseskontoret til at påbegynde et arbejde med at formalisere validering og kompetencevurdering af ufaglærte, der ønsker at videreuddanne sig.

 • |Island
  24-04-2012

  Hert á kröfum um færni kennara í Noregi

  Menntamálaráðuneytið hefur lagt til að herða kröfur um að kennarar verði að hafa ákveðna menntun í þeim fögum sem þeir kenna.

 • |Island
  24-04-2012

  Háskólasamstarf í Norður-Atlantshafssvæðinu

  Fjórir háskólar á NORA-svæðinu hafa hug á að koma á sameiginlegu, þverfaglegu mastersnámi í stjórnun.

 • |Island
  24-04-2012

  Brýn þörf fyrir færniþróun vinnuaflsins

  Nær 80% af 1.700 atvinnulausum Færeyingum eru ófaglærðir. Í nýrri vinnumarkaðsönnun, með áherslu á þarfir einkafyrirtækja fyrir færni, kemur fram að ófaglærðir munu ekki verða ráðnir til starfa, heldur faglærðir með sérhæfða færni.

 • |Finland
  19-04-2012

  Opettajien pätevyysvaatimuksia halutaan tiukentaa

  Norjan opetusministeriö ehdottaa, että opettajilta tulisi edellyttää opetettavan aineen muodollista pätevyyttä.

 • |Finland
  19-04-2012

  Yliopistoyhteistyötä Pohjois-Atlantin alueella

  Neljä Pohjois-Atlantin alueen yliopistoa suunnittelee yhteistä monitieteellistä johtamisen maisteriohjelmaa.

 • |Finland
  19-04-2012

  Työvoiman osaamista kehitettävä

  Färsaarten 1700:stä työttömästä noin 80 % ei ole suorittanut ammattitutkintoa. Yksityisten yritysten osaamistarpeita tarkasteleva tuore tutkimus osoittaa, että lähivuosina ei palkata ammattikouluttamattomia työnhakijoita vaan koulutettuja ihmisiä, joilla on erityisosaamista.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Universitetssamarbejde i Nordatlanten

  Fire universiteter i NORA-regionen vil etablere en fælles, tværfaglig masteruddannelse i management.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Stort behov for kompetenceudvikling af arbejdskraften

  Blandt de omkring 1700 fuldtidsarbejdsløse på Færøerne er ca. 80 % ufaglærde. En ny arbejdsmarkedsundersøgelse, som lægger vægt på private virksomheders kompetencebehov, viser, at det er ikke ufaglærde der bliver ansat i kommende tider, men faglærde med specifikke kompetencer.

 • |Norge
  17-04-2012

  Strengere krav til lærerkompetanse i Norge

  Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i.

 • |Island
  26-03-2012

  Málþing um náms- og starfsráðgjöf í Þórshöfn í Færeyjum 7. maí 2012

  Ráðgjöf fyrir alla- hvar sem er, hvenær sem er! er yfirskrift málþings sem haldið verður í samstarfi sérfræðinganets NVL um náms-og starfsráðgjöf og Háskólans í Færeyjum. Málstofan verður haldin í hátíðarsal Kennaraskólans, „Frælsið 20“ í Þórshöfn mánudaginn 7. maí.

 • |Island
  26-03-2012

  Skýrsla staðfestir að helmingur Norðmanna þurfa að auka tölvufærni sína starfsins vegna

  Vinnufélagarnir Line og Irene hafa aukið þekkingu sína í gegnum Áætlun um

 • |Island
  26-03-2012

  Sveigjaleg tilboð um framhaldsfræðslu efldu samstarf

  Háskóli og mjólkurfyritækis vinna í sameinigu við það að auka færni á sviði mjólkurtækni á vinnustaðnum. Að loknum

 • |Finland
  26-03-2012

  Ohjausaiheinen seminaari Torshavnissa 7. toukokuuta 2012

  “Ohjausta kaikille – missä vain, milloin vain!” on otsikkona opinto- ja uraohjausta käsittelevässä seminaarissa, jonka NVL:n ohjausverkosto järjestää yhdessä NVL:n ja Färsaarten yliopiston kanssa. Seminaari pidetään Torshavnissa, Färsaarten opettajankoulutuslaitoksen aulassa osoitteessa Frælsið 20.

 • |Finland
  26-03-2012

  Raportin mukaan puolet norjalaisista tarvitsee työssään parempia tietotekniikkataitoja

  Kollegat Line ja Irene ovat kehittäneet osaamistaan työelämän avaintaito-ohjelman (BKA) kautta. Ohjelmaa hallinnoi

 • |Finland
  26-03-2012

  Joustava täydennyskoulutusjärjestely loi lisää yhteistyötä

  Yliopisto ja meijeriyritys järjestävät yhteistyössä mm. meijeriteknologiaan liittyvää täydennyskoulutusta

 • |Finland
  26-03-2012

  Ennätysmäärä islantilaisista opettajista päteviä

  Islannin tilastokeskuksen mukaan opettajan pätevyyden suorittaneiden osuus opettajana toimivista on nyt suurempi kuin koskaan tilastoinnin alkamisen jälkeen. Vuosina 1998–2008 pätevien opettajien osuus oli 80–87 %. Syksyllä 2010 jo 92,3 %:lla oli opettajan pätevyys, ja syksyllä 2011 pätevien opettajien osuus oli noussut 95,5 %:iin.

 • |Island
  21-03-2012

  Kennarar með kennsluréttindi hafa aldrei verið fleiri

  Aldrei áður í mælingum Hagstofunnar hefur hlutfall kennara með réttindi mælst hærra. Á árunum 1998-2008 var hlutfall réttindakennara á bilinu 80-87%. Haustið 2010 voru 92,3% kennara með kennsluréttindi og haustið 2011 eru 95,5% kennara með kennsluréttindi. Haustið 2011 voru 213 manns við kennslu án kennsluréttinda og er það mikil breyting frá haustinu 2002 þegar 931 einstaklingur án réttinda vann við kennslu í grunnskólum landsins.

 • |Norge
  21-03-2012

  Lærere med undervisningskompetanse har aldri vært så mange

  Rekord andel lærere med undervisningskompetanse i følge Islands statistikk, siden målinger om undervisning startet. Under årene 1998-2008 lå andel lærere med undervisningskompetanse mellom 80-87 %. Høsten 2010 hadde hele 92,3 % lærere undervisningskompetanse og høsten 2011 var andelen steget til 95,5 % lærere med undervisningskompetanse.

 • |Danmark
  21-03-2012

  Vejlederseminarium i Torshavn på Færøerne den 7. maj 2012

  “Vejledning for alle – hvor som helst, når som helst”! Dette er overskriften til et vejlederseminarium, som NVLs vejledernetværk i samarbejde med NVL og Færøernes Universitet arrangerer. Arrangementet holdes i Lærerskolens aula, Frælsið 20 i Torshavn, mandag den 7. maj.

 • |Norge
  21-03-2012

  Rapport viser at halvparten av befolkningen trenger styrket datakunnskap i jobben sin

  Kollegaene Line og Irene har fått bedret sine kunnskaper gjennom Program for

 • |Norge
  21-03-2012

  Fleksibelt videreutdanningstilbud ga økt samarbeid

  Universitet og meieribedrift samarbeider om å gjennomføre kompetanseheving i blant annet meieriteknologi  på

 • |Island
  27-02-2012

  Aukin færni á sviði sjálfbærrar þróunar innan skóla

  Með þátttöku í námsferð til Kína og til Bangladesh á árinu 2012 gefst kennurum og stjórnendum í skólum og sveitarfélögum í Svíþjóð tækifæri til þess að auka þekkingu sína á sjálfbærri þróun.

 • |Finland
  27-02-2012

  Grönlantilaisille suunnattu online-palvelu avattiin

  Usean vuoden työn jälkeen itsehallintoviranomaiset ja kunnat avasivat 27. tammikuuta 2012 uuden kansalaisportaalin, jonka tarkoituksena on koota yhteen kansalaisille tarjolla olevia mahdollisuuuksia ja palveluita.

 • |Finland
  27-02-2012

  Koulut kohentavat kestävän kehityksen osaamistaan

  Joukko ruotsalaisia opettajia ja koulujen johtoa saa tilaisuuden syventää tietojaan kestävästä kehityksestä Kiinaan ja Bangladeshiin suuntautuvalla täydennyskoulutusmatkalla.

 • |Finland
  27-02-2012

  Ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisten konferenssi Oslossa 3.–4.5.2012

  Ammattimainen konferenssien järjestäjä järjestää oppilaitoksissa toimiville ohjaajille suunnatun konferenssin, jonka

 • |Finland
  27-02-2012

  Tulevaisuuden osaamistarpeet

  Norjan hallitus on antanut parlamentille uuden tiedonannon (stortingsmelding), jonka otsikkona on «Utdanning for

 • |Finland
  27-02-2012

  Kiinnostus aikuiskoulutustukea kohtaan nousussa

  Yhä useammat aikuisopiskelijat käyttävät mahdollisuutta rahoittaa opintonsa elokuussa 2010 uudistetulla aikuiskoulutustuella. Lakiuudistus korotti aikuiskoulutustukea keskimäärin 40 %. Viime vuonna aikuiskoulutustukea sai noin 11 000 henkilöä keskimäärin 1295 euroa kuussa.

 • |Island
  27-02-2012

  Vefþjónusta fyrir íbúa á Grænlandi

  Að loknum margra ára undirbúningi opnuðu heimastjórnin og sveitarfélögin á Grænlandi, þann 27. janúar sl. nýja gátt sem ætluð er til þess að veita íbúum landsins betra yfirlit yfir þá þjónustu sem í boði er.

 • |Island
  27-02-2012

  Ráðgjafaráðstefnan 2012 í Osló 3. og 4. maí

  Þörf fyrir betri náms- og starfsráðgjöf hefur leitt til þess að ráðstefnuskrifstofa hefur skipulagt ráðstefnu fyrir

 • |Island
  27-02-2012

  Færnikröfur framtíðarinnar

  Norska ríkisstjórnin hefur lagt fram nýtt frumvarp á Stortinget sem ber heitið Menntun til velferðar (Utdanning for

 • |Island
  27-02-2012

  Áhugi á styrkjum til framhaldsfræðslu eykst

  Fullorðnum sem eru í námi og notfæra sér námsstyrk til framhaldsfræðslu fjölgar, en reglur um sjóðinn voru endurnýjaðar í ágúst 2010. Við endurskoðunina voru reglurnar rýmkaðar og styrkir til framhaldsfræðslu hækkuðu að meðaltali um 40 prósent. Á síðasta ári nýttu um það bil 11.000 manns sér styrki til framhaldsfræðslu og fengu að meðaltali úthlutað 1.295 evrum á mánuði.

 • |Norge
  24-02-2012

  Rådgiverkonferansen 2012 i Oslo 3. og 4. mai

  Ønske om bedre karriere- og sosialpedagogisk veiledning har ført til at en profesjonell konferanseaarrangør nå tilbyr

 • |Norge
  24-02-2012

  Framtidas kompetansebehov

  Ny Stortingsmelding «Utdanning for velferd» er lagt fram. Den påpeker at det trengs en kraftig fornying innen Helse-

 • |Danmark
  23-02-2012

  Onlineservice for borgere i Grønland

  Efter flere års arbejde lancerede Selvstyret og kommunerne i Grønland den 27. januar 2012 en ny borgerportal, som skal skabe overblik for borgernes muligheder.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Skolor höjer sin kompetens inom hållbar utveckling

  Genom en fortbildningsresa till Kina och en till Bangladesh under 2012 får lärare och skolledare från olika kommuner i Sverige en chans att fördjupa sina kunskaper i hållbar utveckling.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Intresset för vuxenutbildningsstödet ökar

  Allt flera vuxenstuderande utnyttjar möjligheten att finansiera sina studier med vuxenutbildningsstödet som förnyades från och med augusti 2010. Den nya lagstiftningen förbättrade villkoren för vuxenutbildningsstödet och höjde det i medeltal med 40 procent. I fjol fick ca 11000 personer vuxenutbildningsstöd som var i medeltal 1295 euro per månad.

 • |Island
  30-01-2012

  Færeyski atvinnuleysissjóðurinn tekur frumkvæði

  Haustið 2011 hófust aðgerðir til þess að efla færni atvinnuleitenda. Atvinnuleysissjóðurinn breyttist úr því að vera hefðbundinn sjóður yfir í að eiga frumkvæði að og fjármagna mismunandi menntaleiðir.

 • |Island
  30-01-2012

  Menntun í sjómannaskólanum í Þórshöfn færist á háskólastig

  Í færeyska vélstjóra- og skipstjórnunarskóli ”Vinnuháskúlin” er nú unnið að breytingum á tveimur námsbrautum til þess að þær uppfylli skilyrði í Bologna samkomulaginu um bachelor gráðu.

 • |Island
  30-01-2012

  Aukin gæði í bakaraiðn

  Árangursríkt samstarf verður fyrirmynd um hvernig hægt er að auka færni í bakaraiðn.

 • |Finland
  30-01-2012

  Färsaarten työttömyyskassa aloitteentekijänä koulutuksen suunnittelussa

  Syksyllä 2011 Färsaarilla käynnistettiin uusia työttömille suunnattuja koulutusohjelmia. Färsaarten työttömyyskassa ALS, joka on aiemmin ollut perinteinen työttömyyskassa, on aktiivisesti mukana koulutuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa.

 • |Finland
  30-01-2012

  Torshavnin merenkulkuoppilaitoksesta korkeakoulututkintoja

  Färsaarilla konemestareita ja merikapteeneja kouluttava merenkulkuoppilaitos ”Vinnuháskúlin” on muuttamassa kaksi opintolinjoistaan Bolognan julistuksen standardien mukaisiksi alemmiksi korkeakoulututkinnoiksi.

 • |Finland
  30-01-2012

  Osaamisen kehittämistä leipomoalalla

  Onnistunut yhteistyöhanke - leipomoalan työntekijät kehittivät osaamistaan.

 • |Finland
  30-01-2012

  Tukea työssä oppimiseen keväällä 2012

  Vuonna 2011 Islannissa myönnettiin ensimmäistä kertaa tukea yrityksille tai organisaatioille joilla oli opiskelijoita suorittamassa työssäoppimisjaksoa.

 • |Island
  25-01-2012

  Styrkir til vinnustaðanáms eða starfsþjálfunar vorið 2012

  Árið 2011 voru í fyrsta skipti á Íslandi veittir styrkir til fyrirtækja eða stofnana sem taka nemendur í vinnustaðanám.

 • |Norge
  25-01-2012

  Støtte til opplæring eller trening på arbeidsplassen våren 2012

  År 2011 ble det for første gang bevilget midler til bedrifter eller organisasjoner som hadde elever under opplæring.

 • |Norge
  24-01-2012

  Kvalitetsheving i bakefaget

  Vellykket samarbeid blir mal for satsing på kompetanseheving for ansatte innen bakeryrket.

 • |Danmark
  23-01-2012

  Den færøske A-kasse er aktiv initiativtager

  I efteråret 2011 blev der sat nye initiativer igang med kompetenceudvilking for arbejdsløse. Fra at være en traditionel A-kasse, er ALS nu en aktiv initiativtager og financieringskilde til diverse uddannelsesførløb.

 • |Danmark
  23-01-2012

  Kommende akademisering af uddannelser på søfartsskolen i Torshavn

  Den færøske maskinmester- og skibsførerskole ”Vinnuháskúlin” arbejder på at ændre to af deres linjer til akademiske bacheloruddannelser, hvor standarderne i Bologna Deklarationen skal følges.

 • |Finland
  19-12-2011

  Seminaari aikuisopettajan osaamisesta

  Tanskan ja Islannin NVL järjestävät yhteistyössä Islannissa toimivan työelämän koulutuskeskuksen ja Islannin yliopiston kanssa seminaarin 12. tammikuuta Hilton Reyjkavik Nordicassa.

 • |Island
  19-12-2011

  Námsstefna um hæfni fullorðinsfræðarans

  NVL í Danmörku og á Íslandi stendur í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og menntavísindasvið Háskóla Íslands fyrir námsstefnu þann 12. janúar 2012 á Hilton Reykjavik Nordica.

 • |Norge
  19-12-2011

  Seminar om voksenlærerens kompetanse

  NVL i Danmark og på Island holder i samarbeide med Arbeidslivets opplæringssenter og Islands Universitet et seminar den 12. januar 2012 á Hilton Reykjavik Nordica.

 • |Finland
  21-11-2011

  Norja saa uuden sivistysliiton

  7. marraskuuta oli historiallinen päivä. Sivistysliitto Populus ja Bygdefolkets Studieforbund (Maaseudun

 • |Finland
  21-11-2011

  Neljä Nordplus Aikuiskoulutus -artikkelia

  Jos suunnittelet osallistumista Nordplus Aikuiskoulutus -yhteistyöhön, saat tietoa ja innoitusta näistä artikkeleista, joissa kuvaillaan neljää Nordplus Aikuiskoulutus -hanketta.

 • |Finland
  21-11-2011

  Lainaa tutkija – mahdollisuus PK-yrityksille

  Hanke ”Oikotie uuteen tietoon” on suunnattu Keski-Jyllannin alueella toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka kaipaavat konkreettista tietoa innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Yritykset voivat hakea mahdollisuutta vierailevaan tutkijaan, jonka kanssa he voivat pohtia kehitysmahdollisuuksia yrityksen tarpeiden pohjalta.

 • |Island
  21-11-2011

  Greinar um Nordplus Voksen

  Ef þú ætlar að hefja samstarf í gegnum Nordplus Voksen – þá geturðu sótt innblástur í greinar um reynslu úr 4 Nordplus Vuksen verkefnum.

 • |Island
  21-11-2011

  Nýtt fræðslusamband – Fræðslusamband um næringu og samfélag hefur verið stofnað

  7. nóvember er sögulegur dagur. Alþýðufræðslusambandið Populus og Fræðslusamband landsbyggðafólks hafa samþykkt að

 • |Island
  21-11-2011

  Vísindamaður að láni – gott tækifæri fyrir bæði lítil og meðalstór fyrirtæki

  Verkefni sem ber heitið „ Styttri leið til nýrrar þekkingar“ er tilboð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja á Mið-Jótlandi, sem skortir ákveðna þekkingu til nýsköpunar og þróun viðskiptatækifæra. Fyrirtækin geta sótt um að fá vísindamann að láni án endurgjalds til þess að ræða um þróun sem tekur mið af þörfum fyrirtækisins.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Artiklar om Nordplus Vuxen

  Om du tänker gå in i Nordplus Vuxen samarbete – här kan du få inspiration och läsa om erfarenheter från 4 Nordplus Vuxen projekt.

 • |Norge
  17-11-2011

  Nytt studieforbund - Studieforbundet næring og samfunn er stiftet

  7. november har blitt en historisk dag. Populus Studieforbundet folkeopplysning og Bygdefolkets Studieforbund har

 • |Danmark
  17-11-2011

  Lån en forsker - et godt tilbud til små og mellemstore virksomheder

  Et projekt ”Genvej til ny viden” er et tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland, der mangler konkret viden for at skabe innovation og forretningsmæssig udvikling. Virksomhederne kan søge om at få en forsker gratis ud og drøfte muligheder for udvikling med afsæt i virksomhedernes behov.

 • kompetensutveckling mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Teorier om mångfald mötte verkligheten

  Det är så gott som standard för en organisation att hävda att man arbetar för mångfald och jämställdhet. Orden används flitigt i styrdokument och verksamhetsplaner. Men det är inte sällan bara tomma ord och i verkligheten ser det ofta annorlunda ut, konstaterar Torbjörn Messing och Pirjo Lahdenperä vid Mälardalens högskola. Under två år har de drivit projektet Jämbredd som har utbildat personal och chefer i mångfald.

 • kompetensutveckling mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Vägledning ska basera sig på respekt för individen

  Beklagligt många vägledningstjänster är riktade till medborgarna – inte skapade tillsammans med dem. Enligt utredningen ”Voice of Users”, som NVL publicerade i augusti i år, skulle medborgarna delta mycket aktivare i utformandet av kunskaps-, informations- och vägledningstjänster om de bara gavs bättre möjligheter till det. Att stärka den dialogen är viktigt oberoende av kulturell bakgrund, säger Raimo Vuorinen, doktor i pedagogik och något av en guru inom vägledning.

 • |Island
  24-10-2011

  Skóli fyrir leiðsögumenn í Ittoqqortoormiit

  Einstakt nám í leiðsögn fyrir ferðamenn hefur verið í boði fyrir íbúa í Ittoqqortoormiit. Námið er þróað og kennt í Piareersarfik, staðbundnu fræðslu- og ráðgjafmiðstöðinni í bæ með tæplega 500 íbúum.

 • |Island
  24-10-2011

  Ný tækifæri til menntunar fyrir atvinnuleitendur

  Samstarf á milli færeysku vinnumálastofnunarinnar, menntamálaráðuneytisins og kvöld- og unglingaskólans í Þórshöfn opnar atvinnuleitendum ný tækifæri.

 • |Island
  24-10-2011

  Vilja fá fyrirlestra í hlaðvarpi

  Í upplýsingatæknivöktun Noregsháskólans, (IKT-monitor) kemur fram að stúdentar óska eftir því að notfæra sér framsæknari námsgögn. Samhliða því að margir þeirra óska eftir að fyrirlestrar verði aðgengilegir í hlaðvarpi hafa kennarar og fræðimenn í háskólunum áhyggjur af því að það muni draga úr mætingu á sjálfa fyrirlestrana.

 • |Island
  24-10-2011

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins flutt í nýtt húsnæði

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA hefur flutt starfsemi sína í Ofanleiti 2, í Reykjavík.

 • |Finland
  24-10-2011

  Opaskoulutus Ittoqqortoormiitissa

  Vajaan 500 asukkaan Ittoqqortoormiitissa järjestetään täysin ainutlaatuista matkailuopaskoulutusta. Koulutuksen kehittäjä ja toteuttaja on paikallinen koulutus- ja ohjauskeskus Piareersarfik.

 • |Finland
  24-10-2011

  Uusia koulutusmahdollisuuksia työttömille

  Färsaarten työttömyyskassan, opetusministeriön ja torshavnilaisen iltaoppilaitoksen välinen yhteistyö avaa työttömille uusia mahdollisuuksia.

 • |Finland
  24-10-2011

  Opiskelijat haluavat luennot podcasteina

  Norgesuniversitetet-yliopiston tekemästä tietotekniikka-aiheisesta tutkimuksesta ilmenee, että opiskelijat haluavat ottaa käyttöön uudempaa oppimisteknologiaa. Monet haluaisivat esimerkiksi, että luennot olisivat saatavilla podcasteina. Opetushenkilökunta kuitenkin pelkää, että suuri osa jättäisi silloin tulematta itse luennoille.

 • |Finland
  24-10-2011

  Työelämän koulutuskeskus muutti uusiin tiloihin

  Reykjavikissa sijaitseva työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) on muuttanut uusiin tiloihin osoitteeseen Ofanleiti 2.

 • |Danmark
  19-10-2011

  En guideskole i Ittoqqortoormiit

  En helt unik uddannelse for turistguider er gennemført i Ittoqqortoormiit. Uddannelsen er udviklet og gennemført af Piareersarfik, det lokale uddannelses- og vejledningscenter i en by med tæt på 500 indbyggere.

 • |Danmark
  19-10-2011

  Nye uddannelsesmuligheder for arbejdsløse

  Et samarbejde imellem “Arbeiðsloysisskipanin” (den færøske A-kasse), Undervisningsministeriet og Torshavns Aften- og Ungdomsskole åbner op for nye muligheder for arbejdsløse.

 • |Norge
  19-10-2011

  Ønsker forelesninger som podcast

  I Norgesuniversitetets undersøkelse IKT-monitor kommer det fram at studenter ønsker å ta i bruk mer avanserte læringsressurser. Mens mange for eksempel ønsker seg forelesninger tilgjengelig som podcast, frykter fagansatte at dette vil resultere i lavt oppmøte på selve forelesningene.

 • |Norge
  19-10-2011

  Arbeidslivets opplæringssenter flyttet i nye lokaler

  Arbeidslivets opplæringssenter, (FA) er flyttet til lokaler i Ofanleiti 2, i Reykjavik.

 • |in English
  05-10-2011

  Dear Reader,

  this issue of DialogWeb focuses on how the Nordic Region can become more competent. Education plays an important part in this respect. However, other, equally important factors include national and political goals and the extent to which organisations, businesses, educational institutions and the political establishment succeed in raising our collective ambitions.

 • |Finland
  05-10-2011

  Hyvä lukija,

  tämän DialogWebin teemana on etevämpi Pohjola. Koulutuksella on tässä tärkeä osa, mutta yhtä lailla keskeisiä ovat paikallisen ja kansallisen tason poliittinen tahto sekä organisaatioiden, liike-elämän, oppilaitosten ja päättäjien kyky nostaa yhteistä tavoitetasoa.

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Danmark
  05-10-2011

  Kære læser

  Temaet for dette DialogWeb er et dygtigere Norden. Her spiller uddannelse en vigtig rolle, men lige så centrale er de politiske ambitioner både lokalt og nationalt samt i hvilken udstrækning, organisationer, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og det politiske liv formår at løfte fælles ambitioner i flok.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  03-10-2011

  Från kris till hopp

  Sveriges tredje största stad Malmö har på 15 år gått från kris till framtidstro. Kvarstående svårigheter som hög arbetslöshet och segregation vill kommunalrådet Andreas Schönström tackla med hjälp av en bra och flexibel vuxenutbildning.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  03-10-2011

  Social partners: out with early exit - in with lifelong learning and career development?

  The demographic situation to be expected within the next about 40 years, is historically without a precedent. Ageing of the workforce calls for innovative thinking. The industrial society inspired the social partners to come with shortening of working time that impinges on the choices older workers have today. The knowledge society provides a different framework for work. What have the social partners done to guarantee equal opportunities for learning and work for their senior members?

 • kompetensutveckling |
  27-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren - Diskussioner, statements A

  Biskops-Arnö, Sverige 5. maj 2011.
  - Skriftlige noter fra sektor grupper: Væsentligt, at der findes en lang folkehøjskolelæreruddannelse og mulighed for gentagende/tilbagevendende

 • kompetensutveckling |
  27-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren: Sverige 2011

  Biskops-Arnö, Sverige 5. maj 2011. - Keynotes

  Maria Marquard, Sia Hovmand Sørensen, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Århus Universitet præsenterede en kortlægning af formelle kompetencekrav til voksenlærere og uddannelsesmuligheder for voksenlærere i de nordiske lande. Centrale pointer var bl.a.
  • Der stilles generelt høje formelle

 • |Finland
  27-09-2011

  Seminaari koulutuksesta ja oppimisesta tienä yhteiskunnallisiin muutoksiin

  NVL:n osaamishanke 2009 -2012 järjesti 8.-9. syyskuuta seminaarin Ruotsin Lundissa. Seminaarissa esiteltiin pohjoismaisten tutkijoiden analysoimia hyviä esimerkkejä siitä, kuinka oppimista/koulutusta on käytetty apuna työmarkkinoiden tai yhteiskunnan muutoksiin reagoitaessa.

 • |Finland
  27-09-2011

  Syksyn budjettiesityksessä suuria koulutuspanostuksia

  Hallitus tukee nuorten työllistymistä

  Hallitus parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia mm.

 • |Finland
  27-09-2011

  Yli 400 norjalaisyritystä saa varoja henkilöstön kouluttamiseen

  415 yritystä saa tänä vuonna 81 miljoonaa kruunua perustaitojen (luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkataidot) opettamiseen työntekijöille. Tämä on toistaiseksi suurin summa, jonka Norjan hallituksen Työelämän perustaidot (BKA) -ohjelmasta on jaettu.

 • |Finland
  27-09-2011

  Norjan kielen kokeen läpäisseiden maahanmuuttajien osuus nousi

  Norjan kielen kirjallisen kokeen kesällä suorittaneista aikuisista maahanmuuttajista kuusi kymmenestä suoritti kokeen hyväksytysti. Kolmessa neljäsosassa lääneistä saatiin parempia tuloksia kuin viime vuonna.