kompetensutveckling • |Island
  26-09-2011

  Málstofa um nám/fræðslu sem leið til samfélagsbreytinga

  Dagana 8. og 9. september stóð færniþróunarverkefni NVL 2009-2012 fyrir málstofu í Lundi í Svíþjóð. Markmiðið var að kynna og ræða greiningu hóps fræðimanna á fyrirmyndardæmum um hvernig námi hefur verið beitt til þess að mæta breytingum á vinnumarkaði eða í samfélaginu.

 • |Norge
  26-09-2011

  Seminar om læring/utdanning som vei til samfunnsendringer

  8. og 9. september holdt NVLs kompetanseprosjekt 2009 -2012 ett seminar i Lund Sverige. Målet var å presentere og diskutere den analysen som en gruppe nordiske forskere har gjort på en rekke gode eksempler på hvordan læring/utdanning har vært anvendt for å møte forandringer på arbeidsmarkedet var eller i samfunnet generelt.

 • |Island
  26-09-2011

  Fleiri en 400 fyrirtæki í Noregi njóta styrkja til fræðslu

  415 fyrirtæki fá á yfirstandandi ári 81 milljónir norskra króna til námskeiðahalds í lestri, ritun, stærðfræði og upplýsingatækni fyrir starfsmenn sína. Aldrei áður hefur jafn miklum fjármunum verið úthlutað úr menntaáætlun norsku ríkisstjórnarinnar: Grunnfærni í atvinnulífinu.

 • |Island
  26-09-2011

  Innflytjendum sem standast prófin fjölgar

  Sex af tíum fullorðnum innflytjendum sem tóku skriflegt próf í norsku í sumar sem leið stóðust það. Í þremur af fjórum

 • |Norge
  26-09-2011

  Flere innvandrere består norskprøven

  Seks av ti voksne innvandrere som gikk opp til skriftlig norskprøve i sommer, besto prøven. I tre av fire fylker er resultatene bedre enn i fjor.

 • |Island
  26-09-2011

  Mikil áhersla á menntun í frumvarpi til fjárlaga

  Sænska ríkisstjórnin vill greiða ungu fólki leið til starfa

  Sænska ríkisstjórnin vill greiða ungu

 • |Finland
  21-09-2011

  Pohjoismainen aikuisopettaja

  Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

 • |Sverige
  20-09-2011

  Stora utbildningssatsningar i höstens budgetproposition

  Regeringen förstärker vägarna till jobb för unga

  Regeringen stärker möjligheterna till jobb för unga

 • kompetensutveckling |Norge
  20-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren - Diskussioner, statements B

  Oslo 7. september 2011 -

  Opsamling på diskussioner i grupper
  Gruppe 1 og 2.
  Kompetencebehov: ...

 • |Norge
  20-09-2011

  Mer enn 400 virksomheter i Norge får penger til opplæring

  415 virksomheter får i år 81 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte. Det har aldri før blitt delt ut så mye penger fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

 • kompetensutveckling |Norge
  16-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren: Norge 2011

  Oslo 7. september 2011 -

  Plenumoplæg

  Anne Skomedal, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet og repræsentant i rådgivningsgruppen for voksnes læring (SVL), åbnede seminaret og lagde vægt på:

 • kompetensutveckling |
  07-09-2011

  Hållbar utveckling i vuxenutbildning

  Hållbar utveckling i vuxenutbildning

 • |Island
  06-09-2011

  Nám fullorðinna

  Kennarar sem námsmenn" Er titill 6. tölublaða tímaritsins Cursiv.  Þema ritsins er Nám fullorðinna. Kennarar sem

 • |Finland
  05-09-2011

  ”Adult Learning. Teachers as Learners”

  on Cursiv-nimisen tieteellisen julkaisun kuudennen numeron nimi. Teemanumeron aiheena on aikuisopettajuuden

 • |Danmark
  05-09-2011

  ”Adult Learning. Teachers as Learners”

  er titlen på tidskriftet Cursivs 6.nummer. Temanumret om ”Adult Learning. Teachers as Learners” fokuserer på

 • livslångt lärande kompetensutveckling |Norden
  24-07-2011

  Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

  Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier

 • kortutbildade kompetensutveckling |Norden
  24-07-2011

  Den nordiske voksenlærer

  -En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011

 • osaamisen kehittäminen ihmiset joilla on matala koulutustaso |Norden
  24-07-2011

  Pohjoismainen aikuisopettaja

  Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

 • |
  21-07-2011

  Vuxenpedagogik 2010-2012

  NVL’s arbejde med voksenpædagogik har siden 2006 haft et særligt fokus på kvalitet gennem kompetenceudvikling af voksenlærere. Arbejdet er foregået i forskellige faser og med forskelligt indhold.

 • kompetensutveckling |
  28-06-2011

  Regional development i Island

  Regional development i Island

 • kompetensutveckling |
  28-06-2011

  Competanceudvikling på National plan i Island

  Competanceudvikling på National plan i Island

 • kompetensutveckling |
  28-06-2011

  Design in Metal och Prisma

  Design in Metal och Prisma

 • kompetensutveckling |
  27-06-2011

  Konferens om lärande och interkulturella möten -konferens 2011

  Mälardalens högskola, NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och Nordiska ministerrådets projekt IVEU (Integration genom vuxen- och vidareutbildning) anordnade en gemensam konferens kring temat integration i Eskilstuna, Sverige den 24-25 mars 2011.

 • |Finland
  22-06-2011

  Pohjoismainen osaamishanke

  NVL järjestää osaamishankkeen puoliväliseminaarin 8. - 9. syyskuuta Ruotsin Lundissa.

 • |Finland
  22-06-2011

  Social Partners

  Raportissa “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” kerrotaan, missä määrin työmarkkinaosapuolet Pohjoismaissa ovat luoneet käytänteitä ja strategioita tukeakseen vanhempien jäsentensä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja urakehitykseen.

 • |Finland
  22-06-2011

  Oslon kunta ja rakennusalan liitto solmivat yhteistyösopimuksen

  Rakennusalan keskusliitto ja Oslon kunnan opetustoimi ovat sopineet rakennusalan ammattikoulutusohjelmien ja työelämän välisen yhteistyön tiivistämisestä.

 • |Island
  21-06-2011

  Norrænt færniþróunarverkefni

  NVL stendur fyrir miðannanámsstefnu fyrir færniþróunarverkefnið dagana 8. og 9. september 2011 í Lundi, Svíþjóð.

 • |Island
  21-06-2011

  Ný skýrsla

  Í skýrslu sem ber heitið: Aðilar atvinnulífsins: fækkar þeim sem hætta snemma og fjölgar þeim sem kjósa ævimenntun og starfsþróun? (“Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?”) er gerð grein fyrir því að hvað marki aðilar atvinnulífsins í norrænu löndunum hafa mótað stefnu og gert áætlanir til þess að efla tækifæri eldri starfsmanna til ævimenntunar og starfsframa.

 • |Island
  21-06-2011

  Borgaryfirvöld í Osló og Samtök byggingariðnaðarins gera samstarfssamning

  Landssamtök byggingariðnaðarins og menntayfirvöld í Osló hafa gert með sér samning um að vinna að nánara samstarfi skóla og atvinnulífs á sviði starfsmenntunar í byggingariðnaði.

 • |Island
  21-06-2011

  Vinnunámskeið um fagmennsku meðal norrænna fullorðinsfræðslu kennara

  Námskeiðið verður haldið í Osló þann 7.september í samstarfi við herinn, alþýðufræðsluna og NVL.

 • |Danmark
  21-06-2011

  Nordisk kompetanseprosjekt

  8 - 9 september, Lund, Sverige

 • |Norge
  20-06-2011

  Oslo kommune og Byggenæringens landsforbund inngår samarbeidsavtale

  Byggenæringens landsforening og Utdanningsetaten i Oslo kommune har inngått en avtale om å legge til rette for et tett samarbeid mellom skole og arbeidsliv om yrkesrettet opplæring i byggfagene.

 • |Sverige
  20-06-2011

  Social Partners

  Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier för att stödja sina äldre medlemmars möjligheter till livslångt lärande och karriärutveckling.

 • |Island
  26-05-2011

  Áskoranir og tækifæri með breyttri aldurssamsetningu íbúanna

  Hvernig verður unnt að viðhalda norræna velferðarlíkaninu þegar þrýstingur eykst á sameiginlegar samfélagslegar bjargir vegna þróunar á aldurssamsetningu íbúa á Norðurlöndunum?

 • |Finland
  25-05-2011

  Pohjoismainen osaamishanke

  NVL järjestää osaamishankkeen puoliväliseminaarin 8. - 9. syyskuuta Ruotsin Lundissa.

 • |Island
  25-05-2011

  Norrænt færniþróunarverkefni

  NVL stendur fyrir miðannanámsstefnu fyrir færniþróunarverkefnið dagana 8. og 9. september 2011 í Lundi, Svíþjóð.

 • |Norge
  25-05-2011

  Nordisk kompetanseprosjekt

  NVL arrangerer et midtveis seminar i kompetanseprosjektet dagene 8. og 9. september 2011 i Lund, Sverige.

 • |Finland
  25-05-2011

  Demografisen kehityksen haasteet ja mahdollisuudet

  Miten voimme säilyttää pohjoismaisen hyvinvointimallin, kun demografinen kehitys lisää yhteiskunnan resursseihin kohdistuvaa painetta?

 • |Finland
  25-05-2011

  Norja panostaa opettajien jatkokoulutukseen

  Vox myöntää stipendejä opettajille, jotka haluavat erikoistua aikuisten perustaito-opetukseen. Koulutus toteutetaan

 • |Island
  25-05-2011

  Aukin áhersla á endur- og símenntun í Noregi

  Vox veitir styrki til kennara sem vilja bæta við sig menntun til þess að kenna fullorðnum grundvallarfærni.

 • |Sverige
  25-05-2011

  Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

  Hur ska vi kunna behålla den nordiska välfärdsmodellen när våra gemensamma samhälleliga resurser sätts under det ökade tryck som den demografiska utvecklingen kommer att innebära?

 • |Norge
  20-05-2011

  Norge satser på videreutdanning

  Vox gir stipend til lærere som vil videreutdanne seg i opplæring av voksne i basisferdigheter. Utdanningstilbudet er

 • kompetensutveckling internationalisering |Norge
  08-05-2011

  Norden i en globalisert verden

  "Globalisering" er ikke et nytt utviklingstrekk. Uttrykket ble først brukt i den siste halvdel av det tjuende århundre, men begrepet ble vanlig i bruk mot slutten av åttitallet. Faktisk kan man si at vikingenes tokt rundt om Europa for over tusen år siden, og i sin tid islendingenes bosetning i Vinland, var en form for globalisering. I dag brukes begrepet globalisering til å beskrive hvordan de enkelte land og regioner i verden i stadig voksende grad blir gjensidig avhengig av hverandre.

 • |Island
  27-04-2011

  Þekkingarsetur þjóðlegra starfsgreinar

  Í Danmörku hefur þekkingarsetur til þess að efla stuðning við þjóðlegar starfsgreinar verið stofnað

 • |Island
  27-04-2011

  Mat og þróun hæfileikum og stefna

  Vinnuhópur um þróun hæfileika í skólakerfinu hefur lagt fram stefnu um hvernig hægt er að rækta hæfileika nemenda í dönskum skólum, menntun og námi.

 • |Finland
  27-04-2011

  Etnisen yrittäjyyden edistämiskeskus perustettu

  Tanskaan on perustettu etnisen yrittäjyyden edistämiskeskus. Etnistä yrittäjyyttä pyritään edistämään maanlaajuisella hankkeella, jota koordinoidaan yrittäjyys- ja rakennushallituksessa.

 • |Finland
  27-04-2011

  Uusi kykystrategia Tanskan koulutusjärjestelmän avuksi

  Tanskan opetusministeriön kykytyöryhmä on esitellyt strategian, jonka tarkoituksena on edistää kykyjen kehittämistä tanskalaisissa oppilaitoksissa ja koulutusohjelmissa.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  21-04-2011

  Kompetens för äldre

  I sin rapport Framtidens kompetenser – och hur vi utvecklar dem skriver Nordisk tänketank: ”Frågan hur vi ska hantera en åldrande befolkning och samtidigt bibehålla en hög samhällelig välfärd och standard är brännande aktuell i hela Norden”. Man konstaterar också att det inte finns någon beredskap för hur kompetensväxlingen mellan äldre och yngre ska ske. Tänketanken delar in kompetens i yrkeskompetens, personlig kompetens och social kompetens.

 • |Danmark
  20-04-2011

  Videncenter for Etnisk Erhvervsfremme, EE

  Der er i Danmark etableret et videnscenter for etnisk erhvervsfremme.

 • |Danmark
  20-04-2011

  Talentudvikling evaluering og strategi

  Arbejdsgruppen for talentudvikling i uddannelsessystemet har fremlagt en samlet strategi for talentudviklingen i de danske skoler og uddannelser.

 • kompetensutveckling lika möjligheter |Sverige
  31-03-2011

  Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

  Hur ska vi kunna behålla den nordiska välfärdsmodellen när våra gemensamma samhälleliga resurser sätts under det ökade tryck som den demografiska utvecklingen kommer att innebära? En allt äldre befolkning med höga krav på samhällelig service, vård och omsorg kombinerat med en ökande andel av befolkningen som inte är i arbetsför ålder gör att vi måste finna nya lösningar på att skapa långsiktig hållbarhet i statsfinanserna.

 • |Finland
  29-03-2011

  Merkitse kalenteriisi!

  8. - 9. syyskuuta NVL:n osaamishanke järjestää väliseminaarin Skoonessa.
  Seminaarin osanottajat saavat kuulla

 • |Finland
  29-03-2011

  Pohjoismainen seminaari osana maailmankonferenssia

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmössa 14. –17. kesäkuuta 2011

 • |Island
  29-03-2011

  Takið dagana frá!

  Dagana 8. og 9. september verður haldið áfangamálþing um  færniþróunarverkefni NVL á Skáni. Þar

 • |Island
  29-03-2011

  Norræn málstofa– hluti af heimsráðstefnu

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmö 14-17 júní 2011

 • |Norge
  29-03-2011

  Reserver dagene!

  Den 8 og 9 september holder NVLs kompetanseprosjekt ett midterm-seminar i Skåne. Der har deltakerne

 • |Sverige
  29-03-2011

  Nordiskt seminarium – en del av Världskonferensen

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmö 14-17 juni 2011

 • |Island
  29-03-2011

  Umfangsmikið færniþróunarverkefni í fangelsunum

  Það er mikil áhersla á símenntun í Noregi. Nú eiga fangaverðir, verkstjórar, félagsliðar og félagsráðgjafar að fara á námskeið hjá KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter, símenntunarmiðstöð fangelsismála).

 • |Finland
  28-03-2011

  Vankeinhuollon työntekijöille täydennyskoulutusta

  Norjassa panostetaan täydennyskoulutukseen. Nyt vankiloiden henkilöstölle järjestetään kurssi kriminaalihuollon koulutuskeskuksessa.

 • |Norge
  22-03-2011

  Stort kompetanseløftet i kriminalomsorgen

  Det satses på etterutdanning i Norge. Nå skal fengselsetjenter, verkstedsbetjenter, miljøterapeuter og sosionomer på kurs på KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter).

 • |Finland
  28-02-2011

  Yhteistyö aikuisten lukiopetuksen kehittämisessä

  SVL ja NVL järjestävät yhdessä Grönlannin itsehallintoviranomaisten kanssa pohjoismaisen konferenssin aikuisten luku- ja kirjoitusvaikeuksista Nuukissa 22.–23. maaliskuuta.

 • |Finland
  28-02-2011

  Tarvitaanko aikuispedagogiikkaa?

  NVL ja Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö järjestävät pohjoismaisen seminaarin Biskops-Arnön kansanopistossa 5. toukokuuta 2011 klo 9.00-17.30. Merkitse päivä kalenteriisi jo nyt!

 • |Finland
  28-02-2011

  Konferenssi oppimisesta ja kulttuurienvälisistä kohtaamisista

  24.–25. maaliskuuta 2011 Eskilstunassa, Ruotsi

 • |Finland
  28-02-2011

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly

  Pohjoismainen seminaari järjestetään osana kansansivistyksen maailmankonferenssia kesäkuussa 2011.

 • |Island
  28-02-2011

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly

  Norrænt málþing – hluti af Heimsráðstefnu um alþýðufræðsluna í Málmey dagana 14.-17. júní 2011

 • |Island
  28-02-2011

  Samstarf um þróun les- og skriffærni fullorðinna

  SVL og NVL halda í samstarfi við heimastjórn Grænlands ráðstefnu um les- og ritunarfærni fullorðinna í Nuuk 22.-23.mars 9-16.

 • |Island
  28-02-2011

  Nám og fjölmenningarlegir fundir

  24.-25. mars 2011, Eskilstuna, Svíþjóð

 • |Island
  28-02-2011

  Er þörf á kennslufræði fullorðinna?

  NVL og Norræni lýðskólinn á Biskops Arnö standa fyrir norrænni málstofu á Biskops Arnö fimmtudaginn 5. maí 2011 kl. 09.00-17.30. Taktu daginn frá!

 • |Danmark
  25-02-2011

  Samarbejde om udvikling af voksnes læse og skrivefærdigheder

  SVL og NVL afholder i samarbejde med Grønlands Selvstyre nordisk konference om voksnes læse og skrivefærdigheder i Nuuk 22.-23.marts 9-16.

 • |Sverige
  25-02-2011

  Nordiskt seminarium – en del av Världskonferensen

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmö 14-17 juni 2011

 • |Sverige
  23-02-2011

  Lärande och interkulturella möten

  24.-25. mars 2011, Eskilstuna, Sverige

 • |Sverige
  23-02-2011

  Behövs vuxenpedagogik?

  NVL och Biskops Arnö Nordens Folkhögskola anordnar ett nordiskt seminarium på Biskops Arnö torsdag den 5 maj 2011 kl. 09.00-17.30. Boka in datumet redan nu!

 • forskning kompetensutveckling |Norge
  21-02-2011

  Når naturen viser krefter!

  Island er kjent for sin storslåtte natur, med vakre isbreer og aktive vulkaner. En øy langt ut i Nord-Atlanterhavet, like sør for polarsirkelen. Island ligger på den midtatlantiske ryggen hvor de euroasiatiske og nordamerikanske kontinentalplatene glir fra hverandre. I tillegg ligger øya også over et såkalt varmepunkt. Å bo på et slikt sted innebærer ikke alltid bare en positiv opplevelse.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  15-02-2011

  Samaritterne – en frivillig indsats, der redder liv

  Med deres karakteristiske, stærkt røde påklædning er de synlige i landsskabet. Hvadenten de i små grupper går rundt og holder øje med, om nogen har brug for deres hjælp. Eller de danner en kæde foran scenen, hvor et stort koncertnavn har tiltrukket et livligt og tæt publikum. Deres opmærksomhed er ikke vendt mod superstjernerne på scenen. De er samaritter på arbejde og skal sørge for publikums velbefindende. Og de arbejder frivilligt.

 • |Island
  03-02-2011

  "Nám og fjölmenningarlegir fundir"

  24.-25. mars 2011, í Eskilstuna, Svíþjóð

 • |Island
  03-02-2011

  Danir í formennsku fyrir Norðurlandaráði 2011

  Nýr forseti Norðurlandaráðs, Henrik Dam Kristensen vill styrkja stöðu Norðurlandanna í Evrópu, beina

 • |Island
  03-02-2011

  Norðurlandaþjóðirnar fjölmenningarlegar, alþjóðlegar og fjölfróðar

  Með þessum orðum opnaði mennta- og menningarmálaráðherra Finna formennskuáætlun þeirra fyrir Norðurlandasamstarfið þann 24. janúar sl.

 • |Island
  01-02-2011

  Reynsla veitir tækifæri til menntunar

  Til þess að efla færni þeirra sem starfa í umönnunargeiranum fær starfsfólk sem ekki hefur lokið stúdentsprófi tækifæri til þess að mennta sig til starfa með þroskaheftum við háskólann í Þelamörk (HiT).

 • |Island
  01-02-2011

  Miklar væntingar til menntunar stjórnenda leikskóla.

  Vorið 2011 verður boðið upp á nýja menntun í Noregi fyrir stjórnendur leikskóla.

 • |Island
  01-02-2011

  Ráðstefna um menntamál í Noregi: „Starfsmenn framtíðar í heilbrigðisgeira norðursins“

  Helse Nord RHF og Háskólinn í Tromsø standa fyrir svæðisbundinni ráðstefnu um menntun dagana 6.-7. apríl 2011.

 • |Finland
  31-01-2011

  "Oppiminen ja kulttuurien väliset kohtaamiset"

  Konferenssi 24. – 25. maaliskuuta 2011, Eskilstuna, Ruotsi.

 • |Finland
  31-01-2011

  Pohjoismaiden neuvoston Tanskan puheenjohtajakausi 2011

  Pohjoismaiden neuvoston uusi presidentti Henrik Dam Kristensen haluaa vahvistaa Pohjoismaiden asemaa

 • |Finland
  31-01-2011

  Työkokemuksen pohjalta koulutukseen

  Henkilökohtaisena avustajana toimivilla on nyt kahdessa norjalaiskunnassa mahdollisuus suorittaa hoitoalan tutkinto Telemarkin korkeakoulussa, vaikka heillä ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta.

 • |Finland
  31-01-2011

  Varhaiskasvatuksen johtajakoulutukseen kohdistuu suuria odotuksia

  Keväällä 2011 alkaa päiväkotien johtajille suunnattu uusi maanlaajuinen johtajakoulutus.

 • |Finland
  31-01-2011

  Koulutuskonferenssi ”Hoitotyö huomispäivän Pohjolassa”

  Helse Nord RHF ja Tromssan yliopisto järjestävät 6.–7. huhtikuuta 2011 alueellisen koulutuskonferenssin.

 • |Finland
  31-01-2011

  Monikulttuurinen, kansainvälinen ja osaava Pohjola

  Näillä teemoilla opetus- ja kulttuuriministeriö avasi Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmansa 24. tammikuuta.

 • forskning |Sverige
  26-01-2011

  "Læring og interkulturelle møder"

  24.-25. marts 2011, Eskilstuna, Sverige

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Dansk formandskab for Nordisk Råd i 2011

  Nordisk Råds nye præsident Henrik Dam Kristensen ønsker at styrke Norden som en region i Europa, øget

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Mångkulturellt, internationellt och kunnigt Norden

  Mera information om Finlands ordförandeskap:
  Med dessa teman öppnade undervisnings- och kulturministeriet sitt program under Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet den 24 januari.

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  Erfaring gir mulighet til utdannelse

  For å heve kompetansen i kommunens omsorgstjenester får ansatte uten generell studiekompetanse vernepleierutdannelse ved Høgskolen i Telemark (HiT).

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  Store forventninger til lederutdanning for barnehagen

  Våren 2011 starter den nye nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehager.

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  Utdanningskonferanse i Norge om ”Morgendagens helsearbeidere i nord"

  Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø arrangerer 6.-7. april 2011 regional utdanningskonferanse.

 • |Island
  15-12-2010

  Sigurvegarar i keppni NVL um fyrirmyndarverkefni í nýsköpun

  Á ráðstefnu sem bar yfirskriftina „Praksisbaseret viden og videnbaseret praksis - forsøgs- og udviklingskonference på

 • |Island
  15-12-2010

  Tæknistudd kennsla fyrir einhverfa unga - er "nýsköpun á sviði unglingakennslu"

  Danska námsmatsstofnunin EVA hefur metið AspIT námið, sem er sérstaklega hönnuð námsleið fyrir þátttakendur með Asperger heilkenni.

 • |Finland
  14-12-2010

  NVL:n ”innovatiivinen best practice” -kilpailun voittajat palkittiin

  Palkinnot jaettiin konferenssissa, joka käsitteli käytäntöön perustuvaa tietoa ja tietoon perustuvaa käytäntöä

 • |Finland
  14-12-2010

  Autististen nuorten IT-koulutus – ”uutta luova innovaatio nuorisokoulutusjärjestelmässä”

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut Asperger-henkilöille suunnitellun AspIT-koulutuksen, jonka on kehittänyt AspIT osaamiskeskus.