kompetensutveckling • |Danmark
  04-09-2008

  Startskud til styrkelse af voksen- og efteruddannelsen i Danmark

  Onsdag 18. juni 2008 foretager undervisningsminister Bertel Haarder (V) den officielle åbning af Nationalt Center for

 • |Danmark
  04-09-2008

  Spændende efteruddannelsestilbud for voksenlærere, vejledere, konsulenter, læringsdesignere

  På Voks. ped arbejdsmøde i september 2006, fremgik det af næsten alle oplæg, at lærere og voksenlærere burde tilbydes viden om og træning i at tilrettelægge læreprocesser, der fremmer nye innovative kompetencer.

 • |in English
  17-07-2008

  2009 European Year of Creativity and Innovation

  Europe needs to boost its capacity for creativity and innovation for both social and economic reasons. That is why the

 • |in English
  17-07-2008

  2009 European Year of Creativity and Innovation

  Europe needs to boost its capacity for creativity and innovation for both social and economic reasons. That is why the

 • |in English
  17-07-2008

  2009 European Year of Creativity and Innovation

  Europe needs to boost its capacity for creativity and innovation for both social and economic reasons. That is why the

 • |Danmark
  19-06-2008

  Spennandi endurmenntunartilboð fyrir kennara í fullorðinsfræðslu, náms- og starfsráðgjafa, kennsluráðgjafa og námshönnuði.

  Á fundi í faghópi um kennslufræði fullorðinna í september 2006, kom fram, í næstum öllum framsöguerindum, að bjóða ætti kennurum og

 • |Finland
  19-06-2008

  Uudet oppimisprosessit käytännössä

  - kahden modulin kurssi aikuiskouluttajille

 • |Island
  19-06-2008

  Upphafsskot að eflingu fullorðinsfræðslu og símenntun í Danmörku

  Miðvikudaginn 18. júní 2008 opnar menntamálaráðherra Bertel Haarder (V) Færniþróunarmiðstöðina (Nationalt Center for

 • |Danmark
  18-06-2008

  Spændende efteruddannelsestilbud for voksenlærere, vejledere, konsulenter, læringsdesignere

  På Voks. ped arbejdsmøde i september 2006, fremgik det af næsten alle oplæg, at lærere og voksenlærere burde tilbydes viden om og træning i at tilrettelægge læreprocesser, der fremmer nye innovative kompetencer.

 • |Finland
  18-06-2008

  Uusi osaamisen kehittämiskeskus avataan

  Opetusministeri Bertel Haarder avaa 18. kesäkuuta kansallisen osaamisen kehittämiskeskuksen (Nationalt Center for

 • |Danmark
  17-06-2008

  Startskud til styrkelse af voksen- og efteruddannelsen i Danmark

  Onsdag 18. juni 2008 foretager undervisningsminister Bertel Haarder (V) den officielle åbning af Nationalt Center for

 • |Finland
  28-05-2008

  Uusi kansallinen osaamisen kehittämiskeskus

  15. toukokuuta perustettiin Tanskaan uusi kansallinen osaamisen kehittämiskeskus. Ajatuksena on ollut luoda tutkimustiedon voimakeskus, josta päättäjät, oppilaitokset, yritykset, aikuiskouluttajat ja -opiskelijat voivat hankkia tietoa aikuiskoulutusalasta.

 • |Finland
  28-05-2008

  Käytännön innovatiiviset oppimisprosessit

  – kurssi aikuiskasvatusalan kouluttajille, suunnittelijoille ja tiedottajille NVL:n aikuiskasvatustyöryhmä järjestää syksyllä 2008 kahdesta moduulista koostuvan kurssin. Yhteistyökumppaneina ovat suomalainen Tiimiakatemia, tanskalaiset Tietgen kompetencecenter ja Performer House sekä ruotsalainen Växsjön yliopisto.

 • |Island
  28-05-2008

  Nýbreytni í kennsluaðferðum

  – námskeið fyrir leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu, -skipuleggjendur, námskeiðsmiðlara og -hönnuði Kennslufræðihópur NVL skipuleggur í samvinnu við Teamacademy í Finnlandi, Tietgen - færnimiðstöð í Danmörku, Performer House í Danmörku og Växsjö háskólann, námskeið í tveimur lotum haustið 2008.

 • |Island
  27-05-2008

  Ný landsmiðstöð fyrir færniþróun

  Þann 15. maí 2008 verður dönsk þekking á færniþróun í fullorðinsfræðslu og sí-og endurmenntun (VEU) saman komin á einn stað.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Innovative læreprocesser i praksis

  et kursus for voksenundervisere, -planlæggere, -formidlere, -designere NVL arbejdsgruppen voksenpædagogik arrangerer i samarbejde med Teamacademy Finland, Tietgen kompetencecenter, Danmark og Performer House Danmark, Växsjö universitet et kursus i to moduler i efteråret 2008.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Ny nationalt center for kompetenceudvikling

  Den 15. maj 2008 bliver den danske viden om kompetenceudvikling på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) samlet ét sted.

 • |Finland
  31-03-2008

  ”Ruotsi osaajamaana” -konferenssit

  Nykyajan globalisoituneessa maailmassa jatkuva kasvu edellyttää yhä enemmän tietoa ja osaamista. Ruotsin Globaliseringsrådet

 • |Island
  30-03-2008

  Svíþjóð sem þekkingarþjóð

  Vöxtur í hnattvæddri veröld dagsins í dag er meira og minna rekinn áfram af þekkingu. Hnattvæðingrráðið býður til tveggja hálfsdagsráðstefna

 • |Sverige
  25-03-2008

  ”Sverige som kunskapsnation”

  Tillväxten i dagens globaliserade värld drivs mer och mer av kunskap. Globaliseringsrådet inbjuder därför till två halvdagskonferenser på

 • |Finland
  28-02-2008

  Rahoitusta uudistuksiin

  Valtio kanavoi 26 miljoonaa kruunua arkisto-, kirjasto- ja museolaitosten kehityshankkeisiin.

 • |Finland
  28-02-2008

  Voidaanko opettajankoulutuksen laatua parantaa?

  Norjan hallitus valmistelee suurkäräjille selontekoa opettajan roolista ja opettajankoulutuksesta.

 • |Finland
  28-02-2008

  Ensimmäinen matkailukoulutuksen teemapäivä Islannissa

  Islannin matkailualan keskusliiton (Samtök ferðaþjónustunnar, SAF) järjesti ensi kertaa matkailukoulutuksen teemapäivän. Liitto jakoi myös matkailualan ammattikoulutuspalkinnon, jonka sai henkilökuljetusyritys Hópbílar i Hafnarfjörður. Yritys on osoittanut esimerkillistä kaukonäköisyyttä panostamalla koko henkilöstön koulutukseen. Tavoitteena on ollut parantaa työtyytyväisyyttä, mutta samalla yrityksen kilpailukyky ja tulos ovat parantuneet.

 • |Island
  28-02-2008

  Svíþjóð gegnir formennsku í Norrænu ráðherranefndinni

  Árið 2008 gegnir Svíþjóð formennsku í Norrænu ráðherranefndinni. Formennskuáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2008 gengur undir heitinu Orkusafnið (s. Kraftsamlingen). Hún beinir sjónum sínum einkum þeim sviðum samstarfs og áskorunum sem Svíþjóð telur að Norðurlöndin og sjálfstjórnarsvæðin eigi að sameinast um.

 • |Island
  28-02-2008

  Aukin fjárframlög til nýsköpunar

  26 milljónir NKR árið 2008 til stofnana sem eru í nýsköpunarátaki á skjala- og bókasöfnum ásamt öðrum söfnum.

 • |Island
  28-02-2008

  Geta gæði kennaramenntunnar orðið betri?

  Norska ríkisstjórnin óskar eftir þingsályktun Stórþingsins um hlutverk kennara og menntun þeirra.

 • |Finland
  28-02-2008

  Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen yhdistyvät uusissa koulutushankkeissa

  Eri koulutussektorien välisen yhteistyön tärkeyttä on painotettu mm. NMR:n ja NVL:n raporteissa. Nämä tanskalaishankkeet ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä:

 • |Finland
  28-02-2008

  Henkilökohtainen ja ammatillinen osaaminen vapaassa sivistystyössä

  Vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samrådin tuoreen tutkimuksen mukaan vapaa sivistystyö vaikuttaa myönteisesti

 • |Finland
  27-02-2008

  Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus Ruotsilla

  Vuonna 2008 Ruotsi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Ruotsin puheenjohtajuusohjelman ydinajatuksena on pohjoismainen yhteisvoima. Ohjelma keskittyy niihin yhteistyöalueisiin ja haasteisiin, jotka Ruotsin mielestä hoidetaan parhaiten Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden yhteistyöllä.

 • |Island
  26-02-2008

  Persónuleg og fagleg færni í alþýðufræðslu

  Ný rannsókn, sem unnin var fyrir danska alþýðufræðslusamráðið og af greiningarstöðinni Catinet, staðfestir að alþýðufræðsla auk

 • |Island
  26-02-2008

  Hópbílar Hafnarfirði hljóta starfsmenntaviðurkenningu SAF

  Starfsmenntaviðurkenning SAF – Samtaka ferðaþjónustunnar 2008 var afhent í fyrsta sinn á Degi menntunar í ferðaþjónustu sem haldin var á Grand Hóteli í gær. Hópbílar sem hlutu verðlaunin hafa með skýrri sýn lagt áherslu á mikilvægi starfsmenntunar í allri starfsemi sinni í því markmiði að auka starfsánægju starfsmanna og síðast en ekki síst náð samkeppnisforskoti og arðsemi í rekstri fyrirtækisins á eftirbreytniverðan hátt.

 • |Danmark
  26-02-2008

  Dagen for uddannelse i turisme for første gang i Island

  Den islandske turisme forening (Samtök ferðaþjónustunnar SAF) udleverede en anerkendelse for erhvervsuddannelse for første gang på Dagen for uddannelse i turisme.

 • |Norge
  25-02-2008

  Mye penger til nyskaping

  26 millionar kroner i 2008 til institusjonar som driv utviklingstiltak i arkiv, bibliotek og museum.

 • |Norge
  25-02-2008

  Kan kvaliteten i lærerutdanningen bli bedre?

  Den norske regjeringen ønsker seg en stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningen.

 • |Danmark
  22-02-2008

  Samarbejde mellem formel, non-formel og informel uddannelse og erhvervsliv

  anbefales i flere nordiske rapporter, bl.a. fra NMR og NVL. Et par aktuelle eksempler fra Danmark er gode bud på dette:

 • |Danmark
  22-02-2008

  Personlige og faglige kompetencer i folkeoplysningen

  En ny undersøgelse foretaget for dansk folkeoplysningssamråd af analyseinstituttet Catinet dokumenterer at folkeoplysning ud over personlig

 • |Sverige
  21-02-2008

  Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

  Under 2008 är Sverige ordförande i det Nordiska ministerrådet. Sveriges ordförandeprogram i NMR 2008 har vi döpt till Kraftsamling. Det fokuserar på samarbetsområden och utmaningar som Sverige anser att de nordiska länderna och de självstyrande områdena bäst kan möta gemensamt.

 • |Finland
  01-02-2008

  Kansallinen seminaari tulevaisuuden osaamisesta

  Seminaari järjestetään Tukholmassa konferenssikeskus Piperska Murenissa 28. helmikuuta 2008. Seminaari on maksuton. NVL tarjoaa lounaan ja

 • |Island
  01-02-2008

  Málþing um færni til framtíðar

  … verður haldið á Piperska Muren í Stokkhólmi þann 28. febrúar 2008. Málþingið er þátttakendum að kostnaðarlausu. NVL – norrænt tengslanet

 • |Island
  31-01-2008

  Handbók um raunfærnimat einstaklinga

  Enn meiri innblástur um raunfærnimat má nálgast í nýrri útgáfu menntamálaráðuneytisins, þ.e. Handbók um raunfærnimat einstaklinga i AMU kerfinu – raunfærnimat í starfsnámi.

 • |Sverige
  29-01-2008

  Nationellt seminarium om framtidens kompetenser

  …. genomförs på Piperska Muren i Stockholm den 28 februari 2008. Seminariet är
  kostnadsfritt. NVL bjuder på lunch och kaffe under

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi aikuisten oppimisen maisteriohjelma

  Tutkimuspohjainen koulutusohjelma aikuisten oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Nýtt meistaraprófsnám í fullorðinsfræðslu

  Rannsóknatengt nám í fullorðinsfræðslu og færniþróun við NTNU í Þrándheimi.

 • |Norge
  14-12-2007

  Nytt masterstudium i voksnes læring

  Forskningsbasert utdanning om voksnes læring og kompetanseutvikling ved NTNU i Trondheim.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Danmark
  13-11-2007

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  RECALL er et fælles Europæisk projekt med det formål at øge kvaliteten indenfor den ikke-formelle uddannelse.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Mitä tiedämme tulevaisuuden osaamisalueista?

  Osaamisalan yhteistyö ja kehitys olivat pääteemoja Norjassa pidetyssä konferenssissa, jossa NVL:n aivoriihi esitteli ensi kertaa raporttinsa ”Tulevaisuuden osaamisalueet – ja kuinka niitä kehitetään”.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aivoriihi tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Tammikuussa 2006 NVL perusti Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta aivoriihen. Hankkeen tarkoituksena oli saada aikaan keskustelua tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Hanke tuotti lokakuussa julkaistun raportin Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem (Tulevaisuuden osaamisalueet – ja kuinka niitä kehitetään). Useimmissa pohjoismaissa raporttia on jo ehditty ruotia aiheesta järjestetyissä konferensseissa.

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Þankabanki um færni til framtíðar frá sjónarhóli símenntunar

  Í janúar 2006 setti Norræna tengslanetið um nám fullorðinna, NVL, sem er verkefni á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar, á laggirnar þankabanka með það að markmiði að leggja grundvöll að umræðum sem fara fram um færni til framtíðar frá sjónarhorni símenntunar. Í október kom út skýrsla um niðurstöður þankabankans, Færni til framtíðar – og hvernig við þróum hana. Á Norðurlöndunum hafa staðið yfir kynningar á efni skýrslunnar.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Færni til framtíðar, hvað vitum við um hana?

  Samstarf um færni og þróun var þema fundar á Voksenåsen við Osló þegar Þankabanki NVL kynnti skýrslu sína um „Framtidens kompetenser – oc hur vi utvecklar dem“ (Færni til framtíðar og hvernig við þróum hana) í fyrsta skipti.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Tænketank om fremtidens kompetencer med fokus på livslang læring

  I januar 2006 oprettede NVL et projekt, en tænketank, på Nordisk ministerråds vegne, med det mål at etablere debat om fremtidens kompetencer med henblik til livslang læring. Projektets produkt, en rapport "Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem" udkom i oktober og har man allerede afholdt konferencer i forbindelse med rapporten i de fleste af de nordiske lande.

 • hållbar utveckling |Finland
  30-10-2007

  Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen

  Valmisteluryhmä on koonnut ehdotuksensa Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämisen toimenpideohjelmaksi. Se jakautuu seuraavasti: 1)

 • |Sverige
  30-10-2007

  Staten måste satsa mer på utbildning av personal inom undervisningsväsendet

  En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet har berett ett förslag till ett åtgärdsprogram för utvecklingen av personalutbildningen inom undervisningsväsendet. Arbetsgruppen föreslår bland annat att utbildningens resurserna ökas, att den strategiska styrningen stärks samt att mångsidiga utbildningsformer skapas.

 • |Norge
  25-10-2007

  Framtidskompetanse, hva vet vi om den?

  Samarbeid om kompetanse og utvikling ble hovedtemaet på Voksenåsen da NVLs Tenketank presenterte sin rapport ”Framtidens kompetenser – og hur vi utvecklar dem” for første gang.

 • |in English
  12-10-2007

  Dear Reader,

  these days we hear from many different sources that competition is an important driving force in today’s society. The Nordic region is among the leaders in global competition, and the Nordic welfare model is gaining popularity around the world. However, if we want to maintain our leading position, we need constant development, better competences and more knowledge.

 • |Finland
  12-10-2007

  Hyvä lukija,

  saamme jatkuvasti kuulla eri tahoilta, että kilpailu on tärkeä nyky-yhteiskuntaa ohjaava voima. Pohjoismaat ovat kansainvälisen kilpailun kärjessä, ja pohjoismainen hyvinvointimalli on saavuttamassa suosiota ympäri maailmaa. Johtavan aseman säilyttäminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa kehitystä, parempaa osaamista ja lisää tietoa.

 • livslångt lärande kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Vitsord i porslinsmålning och slalomdiplom?

  Finlands befolkning åldras snabbare än i det övriga Norden. I framtiden kan det innebära att kraven på vuxenutbildningen ställs av en stor, rik och frisk pensionärsskara. Framtidsforskaren Anita Rubin efterlyser en ny syn på begrepp som skola och bildning.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Norge
  11-10-2007

  Kjære leser!

  Det blir bekreftet fra alle retninger og hold at konkurransen er en viktig drivkraft i dagens samfunn. Norden står foran i den globale konkurranse og den nordiske velferdsmodellen er ved å komme på mote rundt om i verden. Men vil vi fortsette slik krever det stadig utvikling, bedre kompetanser og mer kunnskap.

 • kvalitetssäkring kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Destination Åland – kvalitet till varje pris

  -Vår största utmaning är att utveckla Åland som destination och bli ett attraktivt resmål i den internationella konkurrensen. För samma pengar och tid som man åker färja till Åland flyger man med lågprisflyg till storstäderna i Europa. I framtiden ska turisterna komma även om priserna fördubblas, säger Annica Jansson VD vid Ålands turistförbund.

 • kompetensutveckling internationalisering |
  11-10-2007

  Collaborate! And there is more energy!

  4. - 5. October 2007 a Finnish- Estonian conference about non-formal education took place in Tartu. The outcome of the meeting was the realization that collaboration is something that gives energy to all collaboration partners.

 • folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Folkbildningen är en viktig aktör för utveckling

  Folkbildningen kan erbjuda vägar till personlig utveckling i ett föränderligt arbetsliv. Det är viktigt att lyfta fram den uppgiften när man reflekterar kring utmaningarna i framtiden, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare vid folkbildningsrådet i Sverige.

 • kompetensutveckling innovation |Norge
  11-10-2007

  Økt satsing på innovasjon

  Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen har varslet et fremtidsrettet perspektiv i næringspolitikken i Norge. Han har initiert arbeidet med den første stortingsmeldingen om innovasjonspolitikk. Meldingen skal bidra til å fremme nyskaping og innovasjon. Dette skal styrke den norske konkurranseevnen, og bidra til å sikre et godt næringsliv, samt trygge arbeidsplasser for fremtiden.

 • |Danmark
  11-10-2007

  Teknologi gør det ikke alene

  Ensidig satsning på højteknologi er slet ikke nok. Vil Danmark markere sig internationalt og høste frugterne af globaliseringen, skal vi prioritere hele værdikæden – fra idéskabelse og konceptudvikling over design og fremstilling til markedsføring, salg og service. Samtidig er det helt nødvendigt, at ideen om livslang læring omsættes til virkelighed, lyder det fra Dansk Erhverv.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Danmark
  11-10-2007

  Voksenundervisere har behov for nye kompetencer

  ”Voksenundervisere og -formidlere har brug for flere og andre kompetencer for at kunne skabe rammer for innovativ, kreativ og procesorienteret læring. Gennemføre undervisning i fleksible læringsmiljøer med indhold planlagt i forhold til konkret praksis og i tæt samarbejde med virksomheder. Men uddannelse af voksenundervisere følger ikke i tilstrækkelig grad med den udvikling og hastighed arbejdsprocesser, kompetencebehov og dermed lærernes uddannelsesbehov forandrer sig i.”

 • kompetensutveckling näringsliv |Norge
  11-10-2007

  Konkurranse, kulturelle verdier og kompetanse

  Norden er en konkurransedyktig region. På mange målestokker som blir anvendt til å måle velstand, produktivitet, beskjeftigelse, utdanning, ligger vi på topp. Det har ført til at den nordiske velferdsmodellen, som har vært et viktig grunnlag for den positive utviklingen i Norden, er ved å komme på mote rundt om i verden.

 • |Finland
  26-09-2007

  NTT:n raportti valmistumassa

  NVL:n tulevaisuuden osaamisen aivoriihi saa pian työnsä päätökseen ja julkaisee syksyllä raporttinsa.

 • |Island
  25-09-2007

  Þankabanki NVL lýkur störfum sínum með útgáfu skýrslu.

  Þankabanki NVL um færni til framtíðar lýkur störfum sínum með útgáfu skýrslu. Þau munu kynna skýrslu sína á námstefnum sem haldnar verða á Norðurlöndunum öllum.

 • |Norge
  25-09-2007

  NVL’s Tenketank utkommer om etteråret med en rapport

  NVL’s Tenketank om fremtidens kompetanser avslutter sitt arbeide og utkommer om etteråret med en rapport. Medlemmer i Tenketanken vil presentere rapporten i alle landene.

 • |Finland
  25-09-2007

  Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiorakenteesta sovittu

  Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavalla työ- ja elinkeinoministeriöllä on keskeinen asema  Suomen innovaatio-, yritys- ja

 • |Sverige
  25-09-2007

  Det nya arbets- och näringsministeriets organisationsstruktur är nu överenskommen

  Arbets- och näringsministeriet, som inleder sin verksamhet i början av år 2008, har en central ställning när det gäller innovations-,

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Norden
  24-07-2007

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
  Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

 • |Finland
  21-06-2007

  Pohjoismaisen aivoriihen raportti tulevaisuuden osaamisesta – kansalliset seminaarit

  Syksyllä 2007 NVL järjestää jokaisessa pohjoismaassa kansallisen seminaarin, jossa esitellään ja käsitellään pohjoismaisen aivoriihen

 • |Island
  20-06-2007

  Skýrsla Norræna þankabankans um færni til framtíðar – Kynningarmálstofur í löndunum

  Á haustdögum 2007 mun Norræna tengslanetið um nám fullorðinna standa fyrir málstofum í öllum Norðurlöndunum til þess að kynna skýrslu

 • |Norge
  20-06-2007

  Nordiske tenketanks rapport om fremtidens kompetanser – nasjonale seminarer

  I løpet av etteråret 2007 vil Nordisk Nettverk for Voksnes Læring arrangere nasjonale seminarer i samtlige nordiske lande, hvor tenketankens

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  NTT valmistelee loppuraporttia

  Pohjoismainen tulevaisuuden osaamisen aivoriihi (NTT) valmistelee loppuraporttiaan. Raportista antaa esimakua NVL:n verkkosivuilla oleva laaja artikkeli.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Stjórnendur eru ekki menntaðir til þess að takast á við félagslega ábyrgð

  Samkvæmt könnun sem vikuritið A4 gerði á námi fyrir stjórnendur í Danmörku eru fög eins og siðfræði og félagsleg ábyrgð ekki meðal kennslugreina.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Sjálfbær þróun nýr mælikvarði í samkeppni

  Rúmlega 180 fjárfestingarfyrirtæki sem samtals ráða yfir 44 milljörðum danskra króna hafa undirritað reglur Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (Priciples for Responsible Investment, PRI).

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Johtamiskoulutukseen ei kuulu sosiaalisen vastuun opetusta

  Suurin osa Tanskan julkisista johtamiskoulutuksen ohjelmista ei sisällä etiikan tai sosiaalisen vastuun opintoja, osoittaa viikkolehti Ugebrevet A4:n tekemä kartoitus.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Kestävä kehitys uutena kilpailutekijänä

  Yli 180 johtavaa sijoitusyhtiötä, joiden yhteenlaskettu pääoma on yli 44 biljoonaa kruunua, on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI).

 • forskning |Island
  30-05-2007

  NTT er nú að undirbúa lokaskýrslu sína

  Norræni þankabankinn um færni til framtíðar er nú að undirbúa lokaskýrslu sína. Í ítarlegri grein á heimasíðu NVL er má lesa um niðurstöður skýrslunnar.

 • |Norge
  30-05-2007

  NTT forbereder slutrapport

  Den Nordiske Tenketanken for Framtidskunnskap forbereder sin sluttrapport. I en omfattende artikkel på NVL’s webb gis det forsmak på rapporten.

 • |Danmark
  29-05-2007

  Erhvervsledere uddannes ikke i socialt ansvar

  Flertallet af de offentlige lederuddannelser i Danmark har ikke fag som ’etik’ og ’socialt ansvar’ på programmet viser en rundringning

 • |Danmark
  29-05-2007

  Bæredygtighed som nyt konkurrenceparameter

  Over 180 førende investeringsselskaber der tilsammen råder over 44 billioner kroner har skrevet under på FN’s Priciples for Responsible

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  09-05-2007

  Kompetenceudvikling kan tilrettelægges meget bedre

  Få arbejdspladser får i dag det fulde udbytte af ud af deres investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. Forskere i Norden har analyseret en række vellykkede projekter og kommer med konkrete anbefalinger til både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

 • |Island
  26-04-2007

  Áherslur í nýjum stjórnarsáttmála

  Ný ríkisstjórn hefur störf. Niðurstöður náðust í samningaviðræðum um stjórnarsáttmála og skiptingu ráðuneyta í nýrri ríkisstjórn í Finnlandi

 • |Island
  26-04-2007

  Nýr norrænn matur

  Norræna ráðherranefndin auglýsir nú eftir tillögum og umsóknum um fjárhagslega stuðning til norrænna verkefna.

 • |Finland
  24-04-2007

  Uusi Pohjoismainen ruoka

  Ny Nordisk Mat eli Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman hankehaku on alkanut.

 • forskning |Danmark
  24-04-2007

  Ny Nordisk mat

  Nordisk Ministerråd tager nu imod projektforslag og ansøgninger om finansiel støtte til fællesnordiske projekter.

 • |Finland
  23-04-2007

  Hallitusohjelman linjanvetoja

  Uuden hallituksen ohjelmatyö käynnistyy. Neuvottelutulos hallituksen ohjelmasta ja ministerien paikkajaosta saavutettiin 15.4., ja

 • forskning |Sverige
  23-04-2007

  Regeringsprogrammets riktlinjer

  Den nya regeringens programarbete inleds. Ett förhandlingsresultat om den nya regeringens program och fördelningen av ministerposterna

 • |Finland
  27-02-2007

  Aivoriihi verkossa

  Pohjoismainen tulevaisuuden osaamisen aivoriihi NTT on avannut oman verkkosivun sivustolla www.nordvux.net. Tavoitteena on kertoa aivoriihen

 • |Island
  27-02-2007

  Mikil ásókn í menntun

  Kannanir sem Námsmatsstofnun hefur lagt fyrir úrtak nemenda við lok grunnskóla sýna að nær allir nemendur 10. bekkjar sjá fyrir sér að fara

 • |Island
  27-02-2007

  Þankabankinn með heimasíðu

  Norræni þankabankinn um færni til framtíðar, NTT hefur opnað heimasíður á vefnum www.nordvux.net. Markmiðið er að gera upplýsingar um

 • |Norge
  27-02-2007

  Tenketanken på webben

  Den Nordiske tenketanken om fremtidens kompetanser, NTT har åpnet en webbside under www.nordvux.net. Målet er at gjøre informasjon om

 • |Finland
  01-02-2007

  Elinkeinoelämän osaamishaastet

  Entinen LO-johtaja Yngve Hågensen avasi Norjassa tammikuisen seminaarin, jonka aiheena oli osaamisen kehittäminen

 • |Finland
  01-02-2007

  Ikääntyvät työntekijät

  Väestön ikääntymisen vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin ovat viime vuosina lisänneet keskustelua ikääntyvien työntekijöiden

 • |Norge
  31-01-2007

  Kompetanseutfordringer for næringslivet

  Tidligere LO-leder Yngve Hågensen siterte flittig fra NVLs brosjyre da han innledet på et seminar om kompetanseutvikling på