kvalifikationer • integration vägledning |Danmark
  04-10-2012

  Uddannelse og nye beboere i Nordatlanten

  1,8 procent af den færøske befolkning er i de seneste årtier kommet til landet fra fjernere og mere eksotiske egne end de nordiske lande. Og hovedårsagerne til, at de bosætter sig i deres nye, fjerne hjemland er enten arbejde eller parforhold. En god indføring i det nye lands sprog, kultur og samfundsforhold er central for, at de inkluderes i det færøske samfund.

 • |Finland
  26-03-2012

  Ennätysmäärä islantilaisista opettajista päteviä

  Islannin tilastokeskuksen mukaan opettajan pätevyyden suorittaneiden osuus opettajana toimivista on nyt suurempi kuin koskaan tilastoinnin alkamisen jälkeen. Vuosina 1998–2008 pätevien opettajien osuus oli 80–87 %. Syksyllä 2010 jo 92,3 %:lla oli opettajan pätevyys, ja syksyllä 2011 pätevien opettajien osuus oli noussut 95,5 %:iin.

 • |Island
  21-03-2012

  Kennarar með kennsluréttindi hafa aldrei verið fleiri

  Aldrei áður í mælingum Hagstofunnar hefur hlutfall kennara með réttindi mælst hærra. Á árunum 1998-2008 var hlutfall réttindakennara á bilinu 80-87%. Haustið 2010 voru 92,3% kennara með kennsluréttindi og haustið 2011 eru 95,5% kennara með kennsluréttindi. Haustið 2011 voru 213 manns við kennslu án kennsluréttinda og er það mikil breyting frá haustinu 2002 þegar 931 einstaklingur án réttinda vann við kennslu í grunnskólum landsins.

 • |Norge
  21-03-2012

  Lærere med undervisningskompetanse har aldri vært så mange

  Rekord andel lærere med undervisningskompetanse i følge Islands statistikk, siden målinger om undervisning startet. Under årene 1998-2008 lå andel lærere med undervisningskompetanse mellom 80-87 %. Høsten 2010 hadde hele 92,3 % lærere undervisningskompetanse og høsten 2011 var andelen steget til 95,5 % lærere med undervisningskompetanse.

 • |Finland
  27-02-2012

  Maahanmuuttajien mukanaan tuomia tutkintoja hyödynnetään liian vähän Tanskan työmarkkinoilla

  Tanskalaisen kuntien ylläpitämän tutkimuslaitoksen AKF: uusi tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajat voivat vain harvoin käyttää entisessä kotimassaan suorittamaansa tutkintoa Tanskan työmarkkinoilla.

 • |Island
  27-02-2012

  Færni sem innflytjendur búa yfir þegar þeir koma til Danmerkur er vannýtt á vinnumarkaðinum

  Nýleg rannsókn sem gerð var af hagrannsóknadeild sveitarfélaganna kemur fram að innflytjendur geta sjaldan nýtt sér menntun frá heimalandi sínu á dönskum vinnumarkaði.

 • |Danmark
  22-02-2012

  Indvandreres medbragte kvalifikationer bruges for lidt på det danske arbejdsmarked

  En ny undersøgelse fra AKF- anvendt kommunal forskning viser, at indvandrere kun sjældent kan bruge uddannelser fra deres hjemland på det danske arbejdsmarked.

 • |Island
  01-03-2011

  Alþýðufræðsla og óformleg menntun er ekki með í viðmiðarammanum

  Danska alþýðufræðslan og önnur óformleg kennsla er ekki felld inn að viðmiðrammann. Þar með skilur Danmörk sig, samkvæmt skýrslunni ”A survey on the EQF/NQF work in the Nordic and Baltic countries with special focus on non-formal learning” frá öðrum norrænum löndum.

 • |Island
  01-03-2011

  Danski færniviðmiðaramminn er kominn á Netið

  Danski færniviðmiðaramminn fyrir nám fullorðinna er heildstætt, kerfisbundið og þrepaskipt yfirlit yfir viðurkenndar prófgráður og skírteini sem hægt er að öðlast í danska menntakerfinu – allt frá grunnskólastigi til háskólastigs auk fullorðins- og endurmenntunarsviði.

 • |Finland
  28-02-2011

  Nonformaali opetus jäi viitekehyksen ulkopuolelle

  Vapaa sivistystyö ja muu nonformaali opetus ei sisälly Tanskan tutkintojen viitekehykseen. Tanska eroaa tässä suhteessa muista pohjoismaista, todetaan raportissa ”A survey on the EQF/NQF work in the Nordic and Baltic countries with special focus on non-formal learning”.

 • |Finland
  28-02-2011

  Tanskalainen tutkintojen viitekehys nyt netissä

  Tanskalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi on kattava, systemaattinen ja koulutustasoittain jaoteltu katsaus, johon on koottu Tanskan koulutusjärjestelmässä suoritettavat, virallisesti hyväksytyt tutkinnot. Viitekehykseen sisältyy eri koulutustasot peruskoulusta yliopistoon ja aikuiskoulutuksen.

 • |Danmark
  23-02-2011

  Folkeoplysning og non-formel uddannelse ikke inkluderet i kvalifikationsrammen

  Den danske Folkeoplysning og anden ikke-formel undervisning er ikke integreret i Kvalifikationsrammen, hvorved Danmark, iflg. rapporten ”A survey on the EQF/NQF work in the Nordic and Baltic countries with special focus on non-formal learning” adskiller sig fra andre nordiske lande.

 • |Danmark
  23-02-2011

  Danske kvalifikationsramme nu tilgængelig på nettet

  Den danske kvalifikationsramme for livslang læring er en samlet, systematisk og niveaudelt oversigt over offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, der kan erhverves inden for det danske uddannelsessystem – fra folkeskoleniveau til universitetsniveau samt inden for voksen- og efteruddannelsesområdet.

 • |Island
  15-12-2010

  Sex af hverjum tíu Norðmönnum eru virkir eftir að hafa tekið þátt í Færniáætluninni

  Tölur frá færniáætluninni árið 2009 sýna að fleiri en sex af tíu þeirra sem luku verkefninu héldu áfram í vinnu eða í námi.

 • |in English
  15-12-2010

  Discussion about the NQFs in Europe

  Different countries in Europe proceed with the development and implementation of their NQFs at a different pace. The importance of creating a common language in Europe for interpreting the learning outcomes and the important role of validation in this respect was emphasized by all the key-note speakers and many participants during the conference in Brussels in November this year.

 • |in English
  15-12-2010

  Discussion about the NQFs in Europe

  Different countries in Europe proceed with the development and implementation of their NQFs at a different pace. The importance of creating a common language in Europe for interpreting the learning outcomes and the important role of validation in this respect was emphasized by all the key-note speakers and many participants during the conference in Brussels in November this year.

 • |in English
  15-12-2010

  Discussion about the NQFs in Europe

  Different countries in Europe proceed with the development and implementation of their NQFs at a different pace. The importance of creating a common language in Europe for interpreting the learning outcomes and the important role of validation in this respect was emphasized by all the key-note speakers and many participants during the conference in Brussels in November this year.

 • |Finland
  14-12-2010

  Kuusi kymmenestä norjalaisesta töihin tai opiskelemaan pätevöitymisohjelman avulla

  Pätevöitymisohjelman vuoden 2009 tilastot kertovat, että yli 60 % ohjelman loppuun suorittaneista sai työ- tai opiskelupaikan.

 • |Norge
  10-12-2010

  Seks av ti nordmenn i aktivitet etter Kvalifiseringsprogrammet

  Tall fra kvalifiseringsprogrammet i 2009 viser at mer enn seks av ti som fullførte programmet gikk til arbeid eller utdanning.

 • |Finland
  28-10-2010

  Opettajien laillistamismenettely tulossa ruotsalaiskouluihin

  Ruotsalaisilta opettajilta vaaditaan nyt entistä enemmän. Vuonna 2012 astuu voimaan opettajien laillistamismenettely. Sen jälkeen vain laillistettu opettaja voidaan nimittää vakituiseen virkaan ja vain laillistettu opettaja saa antaa arvosanoja. Nämä asiat sisältyvät esitykseen, jonka hallitus on jättänyt valtiopäiville.

 • |Island
  26-10-2010

  Auknar kröfur til kennara - kennaraskírteini

  Auknar kröfur í sænskum skólum. Kennaraskírteinin verða innleidd frá og með árinu 2012 og hafa í för með sér að einungis kennarar með fastráðningu og einungis þeir sem hafa kennaraskírteini mega gefa einkunnir. Þetta er samkvæmt frumvarpi sem sænska ríkisstjórnin hefur lagt fyrir þjóðþingið.

 • |Sverige
  20-10-2010

  Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation

  Nu höjs kraven i den svenska skolan. Lärarlegitimation införs från 2012 och innebär att enbart legitimerade lärare får ges fast anställning och enbart legitimerade lärare får sätta betyg. Allt detta enligt den proposition som regeringen har överlämnat till Riksdagen.

 • |Finland
  28-09-2010

  NQF Pohjoismaissa

  27 Euroopan maata on sopinut yhteisestä tutkintojen viitekehyksestä (EQF eli eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi).

 • |Island
  27-09-2010

  NQF á Norðurlöndum

  27 lönd í Evrópu hafa komið sér sama um sameiginlegan viðmiðaramma fyrir færni, EQF (evrópski viðmiðaramminn). EQF eru

 • |in English
  21-09-2010

  EAEA/NVL Conference

  The integration of non-formal adult learning in National Qualification Frameworks (NQFs), November 25 - 26 in Brussels.

 • |in English
  21-09-2010

  EAEA/NVL Conference

  The integration of non-formal adult learning in National Qualification Frameworks (NQFs), November 25 - 26 in Brussels.

 • |in English
  21-09-2010

  EAEA/NVL Conference

  The integration of non-formal adult learning in National Qualification Frameworks (NQFs), November 25 - 26 in Brussels.

 • |Sverige
  21-09-2010

  NQF i Norden

  27 länder i Europa har gjort en överenskommelse om ett gemensamt ramverk för kvalifikationer EQF (en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande).

 • |Island
  31-08-2010

  Tillögur stofnunar starfsmenntaháskóla um sænskan viðmiðaramma (NQF)

  Stofnun starfsmenntaháskóla hefur lagt fram tillögur um sænskan viðmiðaramma um hæfni. Tillögurnar voru sendar til umsagnar þann 26. júní sl. og frestur til að skila inn umsögnum er til 10. september 2010.

 • |Finland
  29-08-2010

  Ammattikorkeakouluviraston esitys tutkintojen viitekehykseksi

  Ruotsin ammattikorkeakouluvirasto on laatinut esityksen kansallisesta tutkintojen viitekehyksestä. Esitys lähti lausuntokierrokselle 23. kesäkuuta, ja lausuntojen on määrä olla valmiina 10. syyskuuta mennessä.

 • |Sverige
  24-08-2010

  Yh-myndighetens förslag till NQF

  Yh-myndigheten har tagit fram ett förslag till en nationell referensram för kvalifikationer. Förslaget ligger ute på remiss från den 23 juni. Remissvar vill myndigheten ha in senast den 10 september 2010.

 • |Island
  24-06-2010

  Mikil eftirspurn eftir vel menntuðum iðnaðarmönnum

  Eftirspurn eftir velmenntuðu starfsfólki í ólíkum atvinnugreinum vex sökum aukningar í framleiðslu bæði í iðnaði og þjónustu. Þetta kemur skýrt fram í árlegri greiningu á vegum Stofnunar starfsmenntaskóla.

 • |Island
  24-06-2010

  Fá ekki störf við hæfi

  Margir innflytjendur eiga erfitt með að fá vinnu sem hæfir menntun þeirra, þess vegna enda þeir í störfum sem þar sem færni þeirra fær ekki notið sín.

 • |Finland
  24-06-2010

  Koulutetun työvoiman tarve kasvanut monilla aloilla

  Hyvin koulutetun työvoiman kysyntä kasvaa eri ammattialoilla, sillä teollisuuden ja palvelualojen tuotanto on lisääntynyt. Tämä käy selvästi ilmi ammattikorkeakouluista vastaavan viraston tekemästä vuosittaisesta koulutusanalyysista.

 • |Finland
  24-06-2010

  Maahanmuuttajat eivät saa koulutustaan vastaavaa työtä

  Monien maahanmuuttajien on vaikeaa työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Niinpä he päätyvät tekemään työtä, johon he oikeastaan ovat liian hyvin koulutettuja.

 • |Sverige
  17-06-2010

  Stor efterfrågan på välutbildade inom många yrkesområden

  Efterfrågan på välutbildad arbetskraft inom olika yrkesområden växer nu till följd av en ökad produktion inom såväl industrin som tjänstesektorn. Detta framgår också med all tydlighet i den årliga utbildningsanalys som Myndigheten för yrkeshögskolan tagit fram.

 • |Norge
  14-06-2010

  Får ikke jobb i samsvar med utdanningen

  Mange innvandrere har vanskeligheter med å få jobber de er kvalifiserte for, dermed ender de opp med å gå i en jobb de er overkvalifisert for.

 • |Island
  25-05-2010

  Tillaga að sænskum viðmiðaramma um færni (NQF)

  Sænska ríkisstjórnin hefur falið yfirvöldum starfsmenntaháskólanna að vinna að tillögum um sænskan viðmiðaramma fyrir færni og þau hafa opnað vef þar sem hægt er að fylgjast með vinnunni. Þar er einnig hægt að koma á framfæri athugasemdum við vinnuna.

 • |Island
  24-05-2010

  Norsk rammaviðmið um færni í fullorðinsfræðslu (NKR)

  Norska ríkisstjórnin hefur boðið aðilum atvinnulífsins og fjölmörgum fulltrúum fræðsluaðila að taka þátt í starfshópi sem ætlað er að semja norskan færniviðmiðaramma, NKR. Markmiðið er að þróa norsk rammaviðmið sem eru í samræmi við evrópsku rammaviðmiðin EQF.

 • |Island
  24-05-2010

  Jákvæð úttekt á menntun hjúkrunarfræðinga

  Menntunin hlaut viðurkenningu árið 2009 og nú hefur danska námsmatsstofnunin í samvinnu við hóp sérfræðinga lagt mat á námið.

 • |Finland
  24-05-2010

  Ehdotus Ruotsin kansalliseksi tutkintojen viitekehykseksi (NQF)

  Ammattikorkeakouluvirasto, joka valmistelee hallituksen toimeksiannosta Ruotsin kansallista tutkintojen viitekehystä, on avannut verkkosivuston jossa työn edistymistä voi seurata. Sivujen kautta voi myös lähettää palautetta tähänastisista ehdotuksista.

 • |Finland
  24-05-2010

  Kansallinen elinikäisen oppimisen tutkintojen viitekehys (NKR)

  Norjan hallitus on kutsunut joukon työelämän ja koulutusalan organisaatioita mukaan toimimaan omassa NKR-viiteryhmässä. Tavoitteena on kehittää kansallinen tutkintojen viitekehys, joka on vertailukelpoinen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kanssa.

 • |Finland
  24-05-2010

  Sairaanhoitajakoulutus sai myönteisen arvion

  Sairaanhoitajakoulutus liitettiin vuonna 2009 korkeakoulutuksen akkreditointijärjestelmään, jossa koulutuksille määritellään tietyt kriteerit. Nyt laadun arvioinnista vastaava instituutti Dansk evalueringsinstitut on arvioinut sairaanhoitajakoulutusta yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

 • |Danmark
  18-05-2010

  Positiv vurdering af sygeplejerskeuddannelser

  Uddannelserne blev akkrediteret i 2009 og er nu blevet vurderet af Dansk Evalueringsinstitut i samarbejde med ekspertpaneler.

 • |Sverige
  18-05-2010

  Förslag till Sveriges nationella kvalifikationsramverk (NQF)

  Myndigheten för yrkeshögskolan har regeringens uppdrag att arbeta fram Sveriges nationella kvalifikationsramverk och har myndigheten har öppnat en webbplats där arbetet kan följas. Det finns också möjligheter att lämna synpunkter på de förslag som arbetas fram.

 • |Norge
  18-05-2010

  Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

  Regjeringen har invitert partene i arbeidslivet og en rekke aktører på utdanningsområdet til å bidra i en egen referansegruppe for NKR. Målet er å utvikle et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk samt tilpasse dette til det europeiske EQF.

 • |Island
  26-04-2010

  Starfsskilríki fyrir alla kennara í Svíþjóð 2012

  Með frumvarpi til laga á vormánuðum leggur sænska ríkisstjórnin til að allir kennarar og leikskólakennarar fái skilríki sem staðfesti starf þeirra frá og með 1. júlí 2012

 • |Island
  26-04-2010

  Mikil fjölgun umsókna í framhaldsnám

  Umtalsvert fleiri umsóknir um nám fyrir kennara, hjúkrunarfræðinga, verkfræðinga höfðu borist þann 15. mars sl. heldur

 • |Finland
  26-04-2010

  Opettajien ammattipätevyystodistus käyttöön Ruotsissa vuonna 2012

  Hallitus esittää, että uusi opettajan ja lastentarhanopettajan ammattipätevyystodistus otetaan käyttöön 1.7.2012.

 • |Finland
  26-04-2010

  Korkeakoulutukseen hakevien määrissä huomattavaa kasvua

  Opettajan, lastentarhanopettajan, sairaanhoitajan ja insinöörin ammattiin valmistaviin koulutuksiin oli 15.3. mennessä

 • |Danmark
  23-04-2010

  Stor stigning i antallet af ansøgninger til videregående uddannelser

  Uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og diplomingeniør har fået markant flere ansøgninger per 15. marts end

 • |Sverige
  20-04-2010

  Yrkeslegitimation för alla Sveriges lärare 2012

  I vårpropositionen föreslår regeringen att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012.

 • |Island
  01-03-2010

  Alþjóðleg framtíð, leiðtogaþjálfun fyrir einstaklinga úr minnihlutahópum

  Ef þú neyðist til þess að bera út blöð en hefur doktorsgráðu er eitthvað að. Samtök atvinnulífsins í Noregi áttu frumkvæði að Alþjóðlegri framtíð, markmiðið er að hæfir einstaklingar með minnihlutabakgrunn fái viðeigandi störf.

 • |Finland
  01-03-2010

  Global future – johtajuuskoulutusta vähemmistötaustaisille

  Jotain on pielessä, kun tohtorin tutkinnon suorittanut ihminen joutuu työskentelemään lehdenjakajana. Norjan työelämän keskusjärjestö käynnisti NHO-hankkeen, joka pyrkii löytämään korkeakoulutetuille maahanmuuttajataustaisille henkilöille työtä, joka vastaa heidän koulutustaan.

 • |Norge
  16-02-2010

  Global future, lederkvalifisering for personer med minoritetsbakgrunn

  Når du er nødt til å jobbe som avisbud med doktorgradsbakgrunn er noe galt. NHO initierte Global Future søker å få kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn inn i relevante jobber.

 • validering invandrare |Sverige
  11-11-2009

  Validering och yrke hand i hand

  En intervju med en vuxenstuderande med utländsk bakgrund måste gå på djupet för att man ska kunna validera yrkeskompetensen rätt. Att få reda på att en person är ingenjör och har jobbat på en elektronikfabrik leder inte så långt. Den erfarenheten har utbildningschef Virva Muotka på vuxenutbildningscentret Adulta.

 • kompetensutveckling forskning |
  05-05-2009

  Qualifying as Adult Educators in the Nordic-Baltic Countries

  The quality of adult education and training provision has gained much attention in recent years. Nonetheless, as also pointed out by the European Commission’s Action plan on Adult learning (2007), limited attention has been paid to initial education and pre-service training of prospective adult educators in many countries. Nordic-Baltic countries such as Denmark, Sweden and Estonia represent no exceptions.

 • |Island
  31-03-2009

  Fjölgum góðum kennurum!

  Norðmenn vilja betri kennara og jákvæðara viðhorf til starfsins. Þess vegna var herferðinni Neista hrint í framkvæmd í mars.

 • |Finland
  29-03-2009

  Lisää hyviä opettajia!

  Norjassa halutaan parantaa opettajien ammattitaitoa ja opettajan ammattiin kohdistuvia asenteita. Siksi maaliskuussa käynnistettiin uusi kampanja, GNIST.

 • |Norge
  24-03-2009

  Flere gode lærere!

  Norge ønsker seg bedre lærere og positive holdninger til yrket. Derfor ble kampanjen GNIST lansert i mars.

 • |Island
  27-02-2009

  Í Svíþjóð eru uppi áform um að innleiða viðmið um lokapróf eða námslok í framhaldsskóla (NQF)

  Í Svíþjóð er unnið að innleiðingu  EQF (European Qualifications Framework) og innleiðingin þar mun byggja á landskerfi

 • |Finland
  27-02-2009

  Kansallinen tutkintojen viitekehys käyttöön Ruotsissa

  Ruotsissa otetaan käyttöön kansallinen tutkintojen viitekehys (NQF), joka perustuu eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen (EQF). Kansallinen viitekehys luodaan julkisen koulutusjärjestelmän tarjoamien koulutusmuotojen pohjalta.

 • |Sverige
  23-02-2009

  Sverige ska utveckla ett nationellt ramverk för kvalifikationer (NQF)

  Sverige ska implementera EQF (European Qualifications Framework) och den nationella implementeringen kommer att utgå från de utbildningarna inom det offentliga utbildningssystemet.

 • |Island
  17-12-2008

  Árangursríkar heimsóknir á vegum Kunskapslyftet

  Í Kunskapslyftet hefur fullorðinsfræðslu verið hagað á nýjan hátt. Samkvæmt áætluninni er markvisst farið til markhópsins. Þetta er kölluð leitandi starfsemi. Yfirleitt fer þetta þannig fram að leiðbeinendurnir, sem annars eru með aðsetur í fræðslustofnun, fá aðsetur í fyrirtækjum og á vinnustöðum. Með þessu móti hafa orðið víxláhrif leiðbeinenda og markhópsins. Áhersla er lögð á leiðsögn og ráðleggingu ásamt því að ýta undir þróun námsfærni með það fyrir augum að draga úr líkum á námserfiðeikum

 • |Finland
  16-12-2008

  Menestyksellistä hakevaa toimintaa Nosteessa

  Noste-ohjelmassa on järjestetty aikuiskoulutusta toisin kuin aiemmin. Ohjelmassa on tehty kohde-ryhmän aktiivista etsintää, ns. hakevaa toimintaa. Tämä on yleensä ollut kouluttajien jalkautumista oppilaitosten ulkopuolelle, yrityksiin ja työpaikoille, missä on päästy henkilökohtaiseen kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen kohderyhmän kanssa. Ohjelman aikana on panostettu opiskeluvalmiuksien tukemiseen opiskeluvaikeuksien ehkäisemiseksi sekä ohjaukseen ja neuvontaan.

 • |Sverige
  11-12-2008

  Framgångsrik uppsökande verksamhet i Kunskapslyftet

  Inom Kunskapslyftet har vuxenutbildning ordnats på ett nytt sätt. Inom programmet har man aktivt sökt upp målgruppen, s.k. uppsökande verksamhet. Detta har i allmänhet utförts på så sätt att utbildarna förankrats utanför läroanstalterna; i företag och på arbetsplatser, vilket har lett till personlig växelverkan med målgruppen. Under programmets gång har man satsat på handledning och rådgivning samt på att stöda utvecklingen av studiefärdigheterna för att förhindra studiesvårigheter.

 • |Finland
  01-09-2008

  Uusi laki tuo aikuisopiskelijoille oikeuden aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen

  Islannissa hyväksytyssä uudessa laissa säädetään, että opetusministeriö määrittelee, kuinka erilaiset koulutukset ja

 • |Danmark
  27-08-2008

  Real kompetence vurdering for voksne i de nye lov for videreuddannelse

  I den nye lov for videreuddannelse, som for nylig blev vedtaget, er der fastsæt at undervisningsministeren udgiver regler

 • |Island
  27-08-2008

  Raunfærnimat fullorðinna í nýjum lögum um framhaldsskóla

  Í nýsamþykktum lögum um framhaldsskóla, er kveðið á um að menntamálaráðherra gefi út reglur um flokkun og þrepaskiptingu

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |
  11-03-2008

  Vuxenpedagogik och innovation 2006-2010

  Utmaningar; Förändring är en pedagogisk utmaning idag. Hur svarar vuxenpedagoger på denna utmaning? Har vuxenpedagoger förmågan att fungera som förändringsagenter?

 • |Island
  20-06-2007

  Sjálfstæðu prófin njóta vinsælda

  Árið 2006 gengust fleiri en 60 000 einstaklingar undir sjálfstæð próf í ýmsum iðngreinum. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni í Finnlandi eru það næstum því 4000 fleiri en árið þar á undan.

 • |Finland
  19-06-2007

  Näyttötutkintojen suosio kasvussa

  Yli 60 000 henkilöä osallistui ammatillisiin näyttötutkintoihin vuonna 2006. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan nousua edelliseen vuoteen oli miltei 4 000 henkeä.

 • |Sverige
  19-06-2007

  Fristående examina allt populärare

  Över 60 000 personer deltog i fristående yrkesexamina år 2006. Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen var det närmare 4 000 personer fler än föregående år.

 • |Finland
  02-11-2006

  Ikääntyvät työelämässä -verkosto

  Uusi pohjoismainen verkosto työstää aiheita, jotka ovat ajankohtaisia liittyen ikääntyvien työntekoon. Ensimmäisen kokouksen aikana

 • |Finland
  29-09-2006

  Yritykset taistelevat nuorista kyvyistä

  Mandag Morgenin viikottaisen uutislehden tekemä tutkimus ruotii tulevaisuuden työntekijöiden – tämän päivän nuorten – käsityksiä ja

 • |Island
  29-09-2006

  Baráttan um einvalaliðið

  Samkeppni fyrirtækjanna um ráða til sín besta, mest skapandi og hæfileikaríkasta vinnukraftinn fer sífellt harðnandi. Það fækkar sífellt í

 • |Island
  28-09-2006

  Leið innflytjenda frá námi til starfa, viðfangsefni námstefnu

  Þrátt fyrir að reiknað sé með að innflytjendum í leit að vinnu í Finnlandi muni fjölga á næstu árum eru þeir margir með litla eða enga

 • |Danmark
  28-09-2006

  Kampen om eliten

  Virksomhedernes talentkamp om at tiltrække den bedste, mest kreative og talentfulde arbejdskraft er i fuld gang. Ungdomsårgangene er blevet

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |Finland
  27-09-2006

  Maahanmuuttajien tietä opiskelusta työelämään pohdittiin seminaarissa

  Vaikka yhä useamman maahanmuuttajan uskotaan jatkossa muuttavan Suomeen työn perässä, moni saapuu edelleen Suomeen vailla koulutusta tai ei

 • |Sverige
  27-09-2006

  Invandrarens väg från studier till arbetsliv behandlades vid seminarium

  Trots att man räknar med att allt fler invandrare kommer att flytta till Finland på grund av arbete är det många som fortfarande kommer till

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries