laering i arbeidslivet  • |Norge
    20-03-2015

    Kompetent arbeidskraft = økt produktivitet

    Kunnskap er nøkkelen til både Kunnskap er nøkkelen til innovasjon, sier Hilde Tonne.