laringsutbyte • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2B: Utdanning - arbeidsliv

  Ulike former av veiledning og karriere coaching er sentrale funksjoner om voksne skal kunne ta personlig ansvar for planlegging og kontinuerlig utvikling av sine kompetanser. Fokus i denne workshopen vil være på veiledning og validering innen voksnes læring.

 • |Island
  23-10-2012

  Fjárframlög til lýðskóla í Noregi hækka

  Í fjárlögum norska ríkisins fyrir 2013 er gert ráð fyrir að fjárframlög til lýðskóla hækki um tíu milljónir NOK. Þetta

 • |Finland
  22-10-2012

  Norjan kansanopistoille enemmän rahoitusta

  Vuoden 2013 valtionbudjetissa kansanopistoille on varattu 10 miljoonaa kruunua enemmän rahaa kuin edellisvuonna.

 • |Norge
  18-10-2012

  Folkehøgskolene i Norge får mer penger

  Statsbudsjettet 2013 gir folkehøgskolene en økning på 10 millioner kroner.

 • |Island
  29-03-2011

  Nýtt GIV fyrir að ljúka framhaldsskóla

  Nýtt GIV er þriggja ára verkefni með því markmiði að koma á varanlegu sambandi á milli ríkisins, fylkja og sveitarfélaga til þess að bæta tækifæri nemenda til þess að ljúka námi og útskrifast úr framhaldsskóla.

 • |Finland
  28-03-2011

  Uusi GIV-hanke edistää toisen asteen opintojen suorittamista

  Kolmivuotisen GIV-hankkeen tavoitteena on luoda pitkäaikaista yhteistyötä valtion, läänien ja kuntien välillä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluedellytysten parantamiseksi ja keskeytysten vähentämiseksi.

 • |Norge
  22-03-2011

  Ny GIV for å fullføre videregående opplæring

  Ny GIV er et tre-årig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.

 • |Island
  03-02-2011

  Nýjar tillögur: Réttur til að endurmeta einkunnir

  Fram til þessa hafa nemendur ekki átt kost á því að fá einkunnir endurmetnar ef þeir hafa verið óánægðir með mat kennara. Í nýju skólalögunum er ákvæði sem gerir kennurum skylt að breyta einkunnum ef þær eru greinlega ekki réttar og það þarf ekki að taka langan tíma. . Í skýrslunni Réttar einkunnir eru betri en háar einkunnir – Tillögur um endurmat á einkunnum (SOU 2010:96) er lagt til að nemandi sem ekki fær einkunn sem fær einkunn endurmetna af kennara getur fengið hana endurmetna af rektor.

 • |Finland
  31-01-2011

  Uusi lakiesitys: oppilaille mahdollisuus pyytää arvosanan uudelleenharkintaa

  Tähän asti oppilaat eivät ole voineet pyytää arvosanoihinsa oikaisua, jos he ovat olleet tyytymättömiä opettajan arvioon. Koululakiin on lisätty kohta, jonka mukaan opettajalla on velvollisuus muuttaa arvosana, mikäli se on selkeästi väärä. Mietinnössä, jonka otsikko on ”Oikeat arvosanat ovat parempia kuin korkeat arvosanat” esitetään, että oppilas, jonka arvosanaa opettaja ei suostu muuttamaan, voi pyytää rehtoria harkitsemaan uudelleen arvosanan oikeellisuutta.

 • |Finland
  31-01-2011

  Opiskelun suosio vankilassa ennätyssuurta

  Vankilatuomion aikana opintoja suorittavien vankien lukumäärä on tänä vuonna Islannissa suurempi kuin koskaan. Islannin suurimmassa vankilassa Litla-Hraunissa 42 vankia suorittaa toisen asteen opintoja Selfossissa sijaitsevassa Sørlandetin lukiossa. Bitran vankilan 18 vangista 16 opiskelee, ja Kvíabryggjan vangeista muutama suorittaa etäopintoja.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Nytt förslag: Rätt till omprövning av betyg

  Elever har tidigare inte kunnat få sina betyg omprövade om de varit missnöjda med lärarens bedömning. I skollagen har införts en skyldighet för läraren att ändra ett betyg om det är uppenbart oriktigt och det kan ske snabbt och enkelt. I betänkandet Riktiga betyg är bättre än höga betyg - Förslag till omprövning av betyg (SOU 2010:96) föreslås att en elev, som inte får sitt betyg ändrat av läraren, ska kunna få betyget omprövat av rektorn.